Dodatek energetyczny. Niestety bez gazu ziemnego

Do 30 listopada można składać wnioski o dodatek energetyczny, dla gospodarstw domowych ogrzewanych inaczej niż węglem. Dodatek nie obejmuje jednak gospodarstw, które korzystają z gazu ziemnego.

Zima przed nami. Każdy z nas zastanawia się jak będzie wyglądać w tym roku sezon grzewczy biorąc pod uwagę aktualne ceny opału. Rekompensatą tych niedogodności są różnego rodzaju dopłaty państwowe, które mają nam pomóc w przetrwaniu tego czasu. Były wnioski do węgla, teraz można składać na inne źródła ogrzewania. Wśród nich nadal jednak nie ma gazu ziemnego.

Jeżeli mamy w domu kocioł gazowy, zasilany gazem ziemnym (z sieci) – dodatku do ogrzewania nie dostaniemy. Można za to składać wnioski na dodatek do opału drewnem, pelletem, gazem LPG i olejem opałowym. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada

O dodatek gazowy może ubiegać się każde gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazel LPG. Musi być jednak zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy. Wnioski będą weryfikowane także w oparciu o inne dane zgromadzone w gminie, może zostać także przeprowadzony wywiad środowiskowy, jak informuje Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej.

Jednorazowy dodatek do gazu wynosi 500 zł. i nie jest zależny od naszego dochodu. Jeżeli jednak pobraliśmy dodatek do węgla, nie przysługuje nam już dodatek na gaz.

Dodatek do drewna otrzymamy jeżeli ogrzewamy dom paląc w kotle na paliwo stałe, kominku, kozie czy piecu kaflowym. Jednorazowa dopłata wynosi tysiąc złotych. Jedna ważna uwaga, dodatek dla domostw ogrzewanych drewnem nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy.

Dodatek do oleju opałowego wyniesie 2 tys. zł. i jest przyznawany gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. Nie musi to być jedyne źródło, a główne. Dodatek nie przysługuje osobom, które złożyły wniosek o dodatek węglowy.

Dodatek do pelletu wyniesie 3 tys. zł. i podobnie jak w poprzednich przypadkach, nie otrzymamy go jeżeli złożyliśmy wniosek o dodatek węglowy.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej oraz na stronie internetowej Urzędu. Należy go składać razem z pobraną i wypełnioną klauzulą w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3 do 30 listopada.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska