Droga ekspresowa S5 przez park w Milikowicach ?

Projektanci drogi ekspresowej S5 Sobótka – Świdnica – Wałbrzych zaprezentowali najkorzystniejszy wariant jej przebiegu biorąc pod uwagę cenę przedsięwzięcia. Ogólnie biorąc wskazany temat był głośny wśród mieszkańców m.in Milikowic i Witkowa, którzy mieli swoje obiekcje w tej kwestii. Na tym etapie projektanci rekomendują przejście przez teren zabytkowego parku.

Projektanci drogi ekspresowej S5 Sobótka – Świdnica – Wałbrzych zaprezentowali najkorzystniejszy wariant jej przebiegu biorąc pod uwagę cenę przedsięwzięcia. Do tej pory temat budził szereg kontrowersji wśród mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale ogólnie zainteresowanych gdzie zastanawiano się nad poprowadzeniem wskazanej trasy. Odbyło się szereg konsultacji z mieszkańcami poszczególnych gmin. W naszej społeczności na kanwie problemu powstało nawet stowarzyszenie w Witkowie, które chciało czynnie uczestniczyć w sprawie.

Ostatnie ogólne spotkanie w tej sprawie dla naszej społeczności odbyło się rok temu, 17 lutego. Jeżeli chodzi o naszą gminę, a konkretnie wieś Witków i Milikowice, brano pod uwagę były trzy warianty. Pierwszy wariant przecinał Witków w środku wsi mostem estakadowym nad aktualną drogą powiatową. Drugi i trzeci wariant przechodził przez przypałacowy park między Witkowem a Milikowicami.

Aktualnie projektanci przedstawili najkorzystniejszy wariat jeżeli chodzi o cenę projektu. Według wyliczeń w rekomendowanym wariancie budowa pochłonęłaby ponad 3 mld 934 tys. złotych. Jak projektanci widzą przebieg trasy w naszej gminie?

Rekomendowana trasa miała by przebiegać między Bolesławicami a Tomkową, dalej pomiędzy Witkowem i Milikowicami wykorzystując do tego teren zabytkowego parku na granicy tych dwóch wsi. Jeżeli chodzi o zabytkowy park liczono się z tym, że względy historyczne terenu mogą uniemożliwić taki przebieg. W tej sprawie wypowiedział się jednak Wojewódzki Konserwator Zabytków Daniel Gibski. W swojej ekspertyzie stwierdził, że opisywany park ma wiele walorów historycznych, naukowych i artystycznych. Zagospodarowanie go jednak do przebiegu trasy nie spowoduje, że straci swój zabytkowy charakter. Poniżej treść całego pisma.

Opisywany wariant biorąc pod uwagę składane postulaty został rekomendowany przez projektantów do dalszych prac i w przypadku aprobaty inwestora zostanie zgłoszony we wniosku o udzielenie decyzji środowiskowej. Zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacji drogowej inwestycji, uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest na III kwartał roku 2024. Kolejnym krokiem będzie ukończenie koncepcji programowej (IV kwartał 2025 roku), opracowanie projektu budowlanego (do II kwartału 2027 roku) oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (IV kwartał 2027 roku). Budowa trasy ekspresowej planowana jest na lata 2028-2030.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska