Frezowina „pod lupą” Inspektoratu Ochrony Środowiska

Po wielu interwencjach mieszkańców w sprawie odpadów asfaltowych m.in na drodze węglowej Inspektorat Ochrony Środowiska zajął się opisywaną kwestią. Jedna z mieszkanek przesłała do redakcji Wieści pismo w tej sprawie.

Od jakiegoś czasu trwa remont drogi w kierunku Bolesławic sfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace postępują co wiąże się z zerwaniem starej nawierzchni asfaltowej. Odpowiedzią na pozbycie się tego nadmiaru starego materiału stało się wysypywanie go w miejscach, które wcześniej były chętnie uczęszczane przez naszych mieszkańców, co aktualnie jest niemożliwe lub mocno utrudnione.

Opór w tej sprawie wśród mieszkańców gminy był i jest duży. Składa się na to wiele czynników, które należałoby rozpatrywać każdy osobno, aby zrozumieć istotę sprawy. Mieszkańcy walczą o tą kwestię na różnych polach m.in. rozwieszając plakaty zachęcające do jeszcze większego pokazania swojego niezadowolenia w formie dostępnej prawnie, czyli informowania konkretnych organów o nieprawidłowościach do jakich mogło dojść podczas pozbywania się odpadów asfaltowych. Okazuje się, że obawy jakie były artykułowane w tej sprawie nie były i nie są bezpodstawne.

Po wielu interwencjach mieszkańców w sprawie odpadów asfaltowych m.in na drodze węglowej Inspektorat Ochrony Środowiska zajął się opisywaną kwestią. Jedna z mieszkanek przesłała do redakcji Wieści pismo w tej sprawie, z którego wynika, że 12 maja przeprowadzono oględziny zagrożonego terenu oraz rozpoczęto kontrolę w Urzędzie Gminy. W trakcie kontroli ustalono, że w opisywanej sprawie doszło do naruszeń przepisów związanych z gospodarką odpadami. Z treścią całego pisma można zapoznać się poniżej.

O uzyskanie szerszych wyjaśnień w tej sprawie poprosiłem Inspektorat Ochrony Środowiska, który zajmuje się tą kwestią. Aktualnie czekam na odpowiedź.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz