ile się u nas przelewa

Ile wydano pieniędzy na alkohol na terenie naszej Gminy w 2018? Jak to wygląda w rozbiciu na konkretne trunki? Są na ten temat dane i możemy się im przyjrzeć.

Wszyscy znamy naszą słowiańską duszę, która lubi alkohole w różnych postaciach. Jedni korzystają z tego często, inni od święta. Częstość oraz ilość spożycia dziś się zmienia, ale mimo tego nasza nacja w niektórych kręgach jest nadal kojarzona z dużym spożyciem.

Na ostatniej Sesji Rady Miasta padło pytanie w formie interpelacji o informacje na temat kwot wydatkowanych przez naszych mieszkańców na alkohol w 2018 ogółem i w podziale na jego rodzaje pod względem zawartości alkoholu. Na stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) mamy odpowiedź w tej sprawie i możemy się jej przyjrzeć.

Przed podaniem danych należy uściślić, że są to dane z zakupów alkoholowych na terenie naszej Gminy, czyli informacje te nie obejmują w liczbach naszego wydawania pieniędzy na spożycie w innych miejscach.

W 2018 na terenie naszej Gminy wydano na alkohol 6.839.518,40 złotych. Czyli w zaokrągleniu można przyjąć, że na jednego mieszkańca to wydatek roczny rzędu 680 złotych.

Jak to rozkłada się na konkretne trunki alkoholowe?

Piwo – 3.491.184,51 zł
Wino – 381.731,53 zł
Wódka – 2.966.602,36 zł

Na koniec, pozostawiając konkluzję naszym czytelnikom, trzeba wyraźnie napisać, że alkohol jest w pełni demokratyczny. To znaczy jego picie może dotyczyć każdego. Może mieć z nim „przygody” ktoś o wysokiej pozycji społecznej i zwykły przeciętny człowiek. Jak z niego korzystamy zależy wyłącznie od nas.

Marcin Burski

źródło info: bip.jaworzyna.net
źródło foto: forbes.pl

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz