Od dziś można składać wniosek o rządową pomoc

Od dziś w całej Polsce, w tym w naszej gminie można składać wniosek o pomoc rządową tzw. dodatek węglowy

Ubóstwo energetyczne zagląda nam coraz głębiej w oczy. Energia i opał to kwestie, które są aktualnie bardzo popularne ze względu na ich reglamentacje. Odpowiedzią na te sprawy ma być rządowa pomoc, tzw. dodatek węglowy. Dużo mówiło się o nim, w końcu można złożyć wniosek o jego otrzymanie.

Wnioski w tej sprawie dostępne są w biurze obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim. Wypełniony formularz należy złożyć w biurze obsługi interesanta do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy to 3000 zł jednorazowego wsparcia dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie jednak posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jego przyznanie nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska