Stowarzyszenie z wnioskami dotyczącymi szybkiej kolei

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Jaworzyna Śląska w ramach konsultacji społecznych przesłało swoje uwagi w sprawie szybkiej kolei, która miałaby przebiegać przez naszą gminę.

Wczoraj wspominałem o planowanej budowie szybkiej kolei, która według propozycji miałaby przebiegać przez teren naszej gminy. Projekt pilotowany przez rząd zakłada przemieszczanie w różne części Polski w bardzo szybkim tempie. Według zapowiedzi pociągi pasażerskie miałyby kursować z prędkością 250 km/h, towarowe zaś 160 km/h. Trasa do Warszawy przy takim założeniu trwała by tylko 2,5 godziny.

W zaproponowanych przebiegach tras wątpliwości budzi jednak wiele kwestii. Plany zakładają przebieg m.in przez jaworzyński las, pobliże stacji uzdatniania wody, czy bliskość wsi Bolesławice. Projekt pomija również stację Jaworzyna Śląska, co budzi spore kontrowersje.

Wojciech Syntyrz, radny i członek Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Jaworzyna Śląska opublikował uwagi jakie wniosło wyżej wspomniane stowarzyszenie w ramach konsultacji społecznych dotyczących przebiegu trasy szybkiej kolei. Radny powiedział:

„Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Jaworzyna Śląska, jako strona społeczna, 11 października przesłało do wykonawcy studium uwagi i sugestie, co do przebiegu trasy szybkiej kolei przez teren Gminy. Właśnie teraz trwają nad tym prace. Uważamy, że taka inwestycja byłaby impulsem do rozwoju regionu, jednak po analizie materiałów zaproponowane przebiegi są nie do przyjęcia. Stąd nasza reakcja.

Główne wnioski dotyczące zmian:

– proponowane warianty przebiegają w bardzo bliskiej odległości od stacji uzdatniania wody, co wymaga uwzględnienia,
– zbyt bliskie sąsiedztwo linii względem zabudowań wsi Bolesławice,
– linia przebiega przez las zlokalizowany obok suw, co spowodowałoby utratę jego walorów rekreacyjnych,
– w związku z tym, że linia kolejowa omijałaby stację w Jaworzynie, postulujemy utworzenie przystanku tak, aby mieszkańcy Gminy mieli możliwość bezpośredniego korzystania z połączeń.

Szczegóły można znaleźć na załączonym piśmie”

Jak zostaną potraktowane wspomniane wyżej uwagi? Czas pokaże. Kolejna runda konsultacji uwzględniająca, bądź nie wniesione uwagi planowana jest na pierwszy kwartał 2022.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz