Ulica Szkolna w Pastuchowie do ponownego sprawdzenia

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie przekazał Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do ponownego sprawdzenia inwestycję związaną z budową kanalizacji w Pastuchowie.

Temat inwestycji we wsi Pastuchów był przez jakiś czas i jak się wydaje nadal jest tematem bardzo gorącym w naszej gminie za sprawą mieszkańców, którzy rozpoczęli kampanie informowania i szukania pomocy po według nich źle wykonanych pracach związanych z budową kanalizacji i odbudowie drogi po ukończeniu robót. Temat był nagłaśniany w telewizji Dami Region. Do sprawy oficjalnie odniosła się i wysłała zapytania w tej sprawie posłanka Pani Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej i Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Z moich informacji wynika, że sprawą interesuje się również dwóch innych posłów, którzy także uważają, że opisywany temat jest ważny i kontrowersyjny.

Do redakcji Wieści Gminnych nadesłano dokumenty z których wynika, że opisywaną kwestią zainteresował się również Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Z treści pisma wynika, że tym razem chodzi o ulicę Szkolną w Pastuchowie, która również była objęta pracami inwestycyjnymi. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził w swoim postępowaniu w tej kwestii, że postępowanie umarza jako bezprzedmiotowe. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie operując na dostarczonych dowodach stwierdził, że inwestycje w tym miejscu należy sprawdzić jeszcze raz czy „stan faktyczny dotyczący prawidłowości działania kanalizacji deszczowej nie uległ zmianie i czy działa ona prawidłowo”. Treść całego pisma poniżej.

Urząd Gminy nie odnosząc się oficjalnie do sprawy przekazał problem do „Powiatu”, który jest zarządcą ulicy Wyzwolenia w Pastuchowie. Rozpoczęły się również prace i małe poprawki w miejscach gdzie ewidentnie widać, że jest to potrzebne. Część mieszkańców nadal jednak twierdzi, że są to poprawki kosmetyczne nie odnoszące się do sedna sprawy. Ewentualne pracy mają według nich pokazywać, że coś się dzieje w tej kwestii, nie wnosi to jednak nic do problemu. Temat podjął kolejny organ jakim jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie , który również widzi przesłanki do gruntownego sprawdzenia inwestycji w Pastuchowie. Tym razem chodzi o drogę gminną. Jak widać sprawa jest nadal rozwojowa. W miarę posiadanych informacji będę do niej wracał ponownie.

info, foto od czytelnika

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska