W Witkowie biorą sprawy w swoje ręce

W Witkowie powstało Stowarzyszenie Jaworzyna Śląska – Świadomi Mieszkańcy. Prezesem został Pan Robert Cichawa z Witkowa.

Pisząc Wieści Gminne największą radość przejawiam kiedy mogę pisać o sukcesach i działaniach naszych mieszkańców, którzy stanowią o naszej wspólnocie dając innym przykład do naśladowania. Świadoma wspólnota wyraża się m.in w umiejętności organizowania dla wspólnego dobra mimo, że często jest tu utrudniane przez różne czynniki dla których zorganizowana grupa to zagrożenie. Nasza gmina boryka się z wieloma problemami, które często są oddawane zbyt łatwo przez mieszkańców w inne ręce, co nie zawsze wiąże się z pozytywnymi konsekwencjami. Odpór takim postawom postanowili dać mieszkańcy Witkowa, którzy założyli stowarzyszenie, w którym mają zamiar dbać o swoje lokalne sprawy, ale nie tylko.

17 września 2020 Witkowie podczas kolejnego obywatelskiego spotkania mieszkańców tej wsi powstała idea założenia wspólnego stowarzyszenia, które miałoby chronić interesów mieszkańców mając poczucie, że nie wszystko co do tej pory działo się z ich małą wspólnotą przebiegało w odpowiedni sposób. Wspólne ustalenia postanowiono przekuć w czyn i stowarzyszenie powołano do życia. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu mieszkańców tj. Beata Kwiecińska, Grzegorz Rzeszotarski, Robert Cichawa, Krzysztof Gawlik i Adam Plecety. Na Prezesa Stowarzyszenia wybrano Roberta Cichawę.

Oddaję głos prezesowi stowarzyszenia Panu Robertowi Cichawie: Pomysł na założenie stowarzyszenia narodził się w kwietniu roku 2016 kiedy to mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska rozpoczęli zmagania z próbą stworzenia farmy wiatrowej na terenach bezpośrednio przylegających do miejscowości Witków i Milikowice. Ówcześnie jeden z reprezentujących mieszkańców wsi wynajęty prawnik (Marcin Przychodzki) wyjaśnił jak dużym atutem byłoby posiadanie lokalnego stowarzyszenia wspierającego mieszkańców zarówno w inicjatywach jak i negocjacjach dotyczących uciążliwych inwestycji. Szczęśliwe wstrzymanie budowy farmy wiatrowej w wyniku przyjęcia przez sejm ustawy regulującej warunki budowy tego typu infrastruktury uśpiło czujność do momentu jak mieszkańcy wsi Witków dowiedzieli się o wariancie budowy odcinka drogi ekspresowej S5 przechodzącej przez centralną część ich miejscowości. Sytuacja ta wywołała spontaniczną reakcję mieszkańców w wyniku której odbyły się dwa spotkania obywatelskie, których efektem było założenie stowarzyszenia zwykłego w dniu 17.09.2020 pod nazwą Jaworzyna Śląska – Świadomi Mieszkańcy. W spotkaniu założycielskim brało udział 12 mieszkańców Witkowa, którzy w wyniku głosowania jawnego wybrali Zarząd Stowarzyszenia składający się z pięciu mieszkańców tj. Beata Kwiecińska, Grzegorz Rzeszotarski, Robert Cichawa, Krzysztof Gawlik i Adam Plecety. Na Prezesa Stowarzyszenia wybrano Roberta Cichawę. Stowarzyszenie Jaworzyna Śląska – Świadomi Mieszkańcy zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Świdnickiego pod numerem 46 z dniem 22 września 2020.

Stowarzyszenie choć młode cały czas rośnie w siłę i organizuje się w coraz szerszej grupie. Trzeba życzyć im samych sukcesu i uporu do walki o swoje racje.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz