Z czegoś trzeba będzie wybrać. Spotkanie w sprawie drogi S5 za nami.

Wczoraj (17 lutego) odbyło się spotkanie informacyjne w formie online, dotyczące przebiegu drogi S5 w naszej gminie. Pod rozwagę są brane trzy warianty, z których jeden zostanie ostatecznie wybrany.

Wczoraj (17 lutego) odbyło się spotkanie informacyjne w formie online, dotyczące przebiegu drogi S5 w naszej gminie. Było to kolejne spotkanie w serii rozmów w poszczególnych gminach, których dotyczą konkretne odcinki dróg. Wspomniane spotkania przybierają różne formy i charaktery. Na naszym, co podkreślili przedstawiciele projektantów i GDDiK, zachowywano pełną kulturę i merytoryczność. Spotkanie trwało blisko dwie i pół godziny, podczas których poruszono wiele ciekawych wątków i można było dowiedzieć się wielu interesujących informacji.

Jeżeli chodzi o naszą gminę, a konkretnie wieś Witków i Milikowice, brane pod uwagę są trzy warianty. Pierwszy wariant przecina Witków w środku wsi mostem estakadowym nad aktualną drogą powiatową. Drugi i trzeci wariant przechodzi przez przypałacowy park między Witkowem a Milikowicami. Przedstawiciel projektanta na pytanie o inne warianty niż te przedstawione powiedział, że mogą być dokonane małe korekty ze względu na wyniki przeprowadzanej inwentaryzacji przyrodniczej, która skończy się we wrześniu 2021. Podczas inwentaryzacji sprawdza się m. in. park w Milikowicach pod kątem występowania zwierząt różnych gatunków. Będą to jednak ewentualne korekty w obrębie przedstawionych wyżej wariantów. Podkreślono przy tym, że walory historyczne parku mogą być problemem, co do przeprowadzenia w tym miejscu przebiegu drogi. Kłóci się to z chęciami mieszkańców wsi, którzy woleli by zastosowania wariantu parku, niż przecinania wsi po środku mostem, na którym poprowadzona byłaby droga.

W dyskusji pojawiły się różne głosy np. Pan Robert Cichawa prezes stowarzyszenie Jaworzyna Śląska – Świadomi Mieszkańcy podkreślił brak konsultacji z mieszkańcami w pierwszym etapie prac, kiedy można było negocjować w zwiększony sposób ewentualne przebiegi drogi. Druga strona odpowiadała w tej kwestii sytuacją epidemiologiczną w kraju. Pytano również o MOP (miejsce obsługi podróżnych) – taki punkt nie jest przewidywany w naszej gminie. Ważną kwestią w rozmowie był także ewentualny poziom hałasu, jaki może się wytworzyć podczas użytkowania drogi. W odpowiedzi stwierdzono, że nie ma minimalnej odległości od ewentualnego domu do wytycznego przebiegu drogi. Wszystko zależy od poziomu hałasu, ale mierzy się go dopiero po otwarciu drogi i dopiero wtedy stosuje się ewentualne ekrany akustyczne.

W konkluzjach rozmowy zadeklarowano spotkanie w terenie jakie ma odbyć się z przedstawicielami projektanta drogi wybranego przez GDDiK. Prowadzone będą równocześnie badania roślinności w parku o czym pisałem wyżej. Wyniki mają być znane na jesień.

Wariant drogi w tym etapie musi być wybrany bo taki jest jego cel. Pytanie jaki będzie miała ona charakter i jakie części wsi zostaną do tego zaabsorbowane. Odpowiedzi na te pytania przyniesie przyszłość. Do 3 marca istnieje jeszcze możliwość przesyłania opinii przez mieszkańców dotyczących zaproponowanych wariantów za pomocą konkretnego formularza na stronie internetowej. Jak zostaną potraktowane te sugestie? W tej sprawie odpowiedź również przyniesie przyszłość.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz