Zima za pasem. Czy mieszkańcy będą mieć czym palić na czas

Gmina Jaworzyna Śląska przystąpiła do rządowego systemu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Wnioski w tej sprawie można składać do 31 grudnia. Póki co nie są znane terminy i konkretne ustalenia co do sprzedaży tego paliwa. Czy mieszkańcy, który złożyli zapotrzebowanie na zakup węgla będą mieć czym palić na czas?

Jesień rozpieszczała nas w tym roku wyjątkowo słonecznie. Nie można jednak liczyć, że taka passa będzie trwać cały czas. Po ciepłym okresie wchodzimy najprawdopodniej w czas chłodu i zimy. Problemy z zakupem węgla czy innych paliw jakimi ogrzewamy nasze domy jest znany od dłuższego czasu. Chodzi o cenę i dostępność tego kruszca. Rząd po serii pomocy w formie dotacji na zakup ogrzewania, wyszedł z propozycją do samorządów, aby z ich pomocą dystrybuować węgiel po preferencyjnej cenie. Wszystko po to, aby zminimalizować obciążenie budżetowe naszych gospodarstw domowych. Nasza gmina przystąpiła do tego programu. Nie są jednak znane dalsze szczegóły w tej kwestii, jednocześnie nasze termometry pokazują coraz niższe wartości.

Przed oficjalnym działaniem w tej kwestii, nasza gmina przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców, aby oszacować wstępne zapotrzebowanie na zakup węgla w tej formie. Według informacji jakie podała gmina zapotrzebowanie takie założyło ponad 350 gospodarstw domowych, co w przybliżeniu daje ponad 850 ton opału. Trzeba tu dodać, że wskazana ankieta nie jest równoznaczna z przystąpieniem do tego programu. Aktualnie trwa zbieranie oficjalnych wniosków w tej sprawie.

Wskazany oficjalny wniosek, który w przyszłości będzie uprawniać do zakupu węgla w tej formie można otrzymać w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 lub pobrać ze strony internetowej urzędu. Wypełnione można złożyć w wersji papierowej w biurze obsługi interesanta w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do15.30, lub elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z usługi: „wyślij pismo ogólne” na adres „Gmina Jaworzyna Śląska”. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Wnioski wysłane za pomocą zwykłej poczty elektronicznej mają nie być rozpatrywane.

Każdemu gospodarstwu domowemu będzie przysługiwać zakup 3 ton węgla, z tym że 1,5 tony węgla będzie można zakupić do 31 grudnia 2022 roku, kolejne 1,5 tony – po 1 stycznia 2023 roku. Tona węgla będzie kosztować 2 tys. zł brutto. Koszt transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego ponoszą mieszkańcy.

Urząd gminy informuje również, że na terenie gminy Jaworzyna Śląska dystrybuowane będą trzy sortymenty paliwa: ekogroszek, groszek, orzech. Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Jaworzyna Śląska po preferencyjnych cenach uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. O zakwalifikowaniu do zakupu węgla wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane będą wg. kolejności ich złożenia.

O kolejnych ustaleniach urząd ma informować na bieżąco. Póki co nie ma żadnych konkretnych informacji w tej kwestii i nie wiadomo kiedy nasi mieszkańcy będą mogli skorzystać z tej formy zakupu węgla. Temperatura na zewnątrz jest coraz niższa, oczekiwania mieszkańców są coraz wyższe. Każdy chciałby mieć pewność, że mimo stosukowo wysokiej ceny za tonę węgla będzie mógł go zakupić i nie marznąć, kiedy zima na stałe zagości w nasze progi.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska