ZUK bez prezesa Sobańskiego

Jak udało ustalić się Wieściom na czele Zakładu Usług Komunalnych nie stoi już prezes Ryszard Sobański.

Wieści Gminne dotarły do informacji jakoby prezes ZUK w Jaworzynie Śląskiej ustąpił ze stanowiska i nie pełni już tej funkcji.

Postanowiliśmy zasięgnąć informacji u źródła i zapytać w tej sprawie Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej. Z uzyskanych informacji wynika, że „w dniu 13.08.2019 r. za porozumieniem stron została rozwiązana umowa z dotychczasowym prezesem ZUK Sp. z o.o. Panem Ryszardem Sobańskim”.

Mając na uwadze istotną funkcję jaką Zakład Usług Komunalnych pełni w naszej Gminie, o wszelkich postępach i dalszych decyzjach wynikających z wakatu na stanowisku prezesa będziemy informować naszych czytelników na bieżąco.

Marcin Burski

foto: Wieści Gminne

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz