Cmentarz miarą naszego człowieczeństwa – cmentarz w Pasiecznej [FOTO]

W serii ukazującej ślady tego, co pozostało na naszych cmentarzach po tych, którzy żyli tu przed nami, dziś zajrzymy na przykościelną nekropolię w Pasiecznej.

Cmentarz w Pasiecznej znajduje się przy głównej drodze, która przebiega przez wieś. Na jego terenie znajduje się dziś kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski , który jest kościołem filialnym i należy do parafii w Jaworzynie Śląskiej.

O samym cmentarzu, jak i samej wsi dużo informacji dostarcza nam publikacja pana Łukasza Soboczyńskiego, która gruntownie opisuje wieś Pasieczna. Jak czytamy w książce „W cieniu maltańskiego krzyża. Zarys historii Pasiecznej w latach 1239-1945” cmentarz w Pasiecznej powstał w latach 1815-1816, czyli tak jak większość naszych nekropolii ma XIX wieczną proweniencję. Wcześniej mieszkańcy Pasiecznej byli chowani w Strzegomiu.

Przyczynkiem do powstania nekropolii w Pasiecznej był rozprzestrzeniający się tyfus. Teren na którym wydzielone miejsce do pochówku mieszkańców został przekazany przez rodzinę Puder, a największym darczyńcą, który najbardziej wspierał jego powstanie był mistrz młynarski Johan Gottlieb Bluschke.

Pierwotnie cmentarz był otoczony kamiennym murem. Po wojnie teren został powiększony, co było związane z budową kościoła. Warto tu również zaznaczyć, że na pierwszym cmentarzu powstała także mała kaplica cmentarna, w której przechowywano zwłoki.

Dziś na terenie cmentarza znajduje się kilkanaście nagrobków niemieckich mieszkańców tej wsi, którzy spoczywają pomiędzy naszymi mieszkańcami. Można je łatwo wyróżnić, ponieważ znajdują się przy głównej alei.

Jutro zajrzymy na jaworzyński cmentarz.

Marcin Burski

Źródło: Łukasz Soboczyński, W cieniu maltańskiego krzyża. Zarys historii Pasiecznej w latach 1239-1945, Świdnica 2016
foto: Wieści Gminne

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz