Wiadomość z przeszłości w kościelnej wieży

Wczoraj minęło dokładnie 50 lat od odkrycia kapsuły czasu budowniczych jaworzyńskiego kościoła.

„W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego Amen. W dniu 20 sierpnia 1969 roku o godzinie 16:00 dostali się do kopuły wieży miejscowi pracownicy Jan i Jerzy Napierałowie (ojciec i syn), miejscowi rzemieślnicy (blacharze) w celu dokonania konserwacji krzyża i kopuły (…)” – tak zaczyna się wpis w księdze parafialnej poczyniony przez Śp. ks. kanonika Jana Czajkę dotyczący niecodziennego znaleziska w wieży kościoła w Jaworzynie Śląskiej.

Miejscowi rzemieślnicy po dostaniu się do kopuły wieży odnaleźli tam kapsułę z dokumentami i informacjami z okresu budowy kościoła datowanymi na 23 września 1897 roku. Z przetłumaczonego tekstu mogliśmy się dowiedzieć, że budowę kościoła rozpoczęto w październiku 1896 roku i przeznaczono na to 30 tysięcy marek ofiarowanych przez arcybiskupa Koppa. Resztę przekazali mieszkańcy miasta w postaci pieniędzy i pracy. Wiadomo także kto był odpowiedzialny za poszczególne detale przy budowie. Za ozłocenie kopuły kościoła był odpowiedzialny złotnik Reisse ze Świdnicy, a za krzyż ślusarz Hampel także ze Świdnicy. Wszystkie te główne informacje, jak i pobocze, opatrzone były rysem historycznym, kto aktualnie rządził w państwie i kościele. Dokument opatrzony był dwunastoma podpisami. Do kapsuły dołączono także wizytówkę Fritza von Aigera z Wrocławia, który ofiarował monetę 1 talara z 1765 roku z adnotacją „na wieczną pamiątkę”.

Śp. Ksiądz Jan Czajka w obliczu takiego ważnego znaleziska również stworzył kapsułę czasu, która została umiejscowiona w kopule kościoła podczas remontu. Spisał w niej całą historię parafii po 1945 opisując nasze życie miejskie i parafialne, wyszczególniając poszczególnych ludzi związanych z naszym miastem w tamtym czasie. Opatrzone było to również rysem historycznym aktualnego wtedy premiera Józefa Cyrankiewicza w Polsce, czy Papieża Pawła VI w kościele katolickim. Do dokumentu dołączono monety licząc od 1 grosza do 100 złotych, razem 188 złotych 88 groszy.

Piękna pamiątka i historia tego co minione ze spotkania z teraźniejszością. Ma to również swój kontekst i podłoże w kolejnej rocznicy budowy naszej świątyni, jaką będziemy obchodzić we wrześniu. Przy pisaniu tego tekstu zastanawiałem się, co my dziś moglibyśmy napisać przyszłym pokoleniom o nas samych. Sztafeta pokoleń trwa i mimo, że nie chcemy, kiedyś przeminiemy i pozostanie po nas historia naszych dokonań lub ich braku. Warto się nad tym zastanowić.

Marcin Burski

źródło: Gazeta „U nas” 1994, nr 12

foto: Wieści Gminne

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz