Abr Kdo 42 Königszelt – miejsce kaźni jeńców wojennych w Jaworzynie Śląskiej – tekst Pana Bogadana Muchy z Żarowa

Jakiś czas temu Pan Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej zaproponował mi publikację tekstu na temat kaźni jeńców wojennych w Jaworzynie Śląskiej. Dziś możecie Państwo przeczytać ten kompleksowy i ważny tekst odkrywający białe plamy naszego miasta

Jakiś czas temu pisałem o jeńcach wojennych jacy pracowali w naszym mieście podczas drugiej wojny światowej. To biała plama w historii naszego miasta o której nikt wcześniej nie mówił. Pierwsze publikacje w tej materii wyszły w Wieściach Gminnych. Były to jednak strzępy informacji i często przypuszczenia. Jakiś czas temu Pan Bogdan z Żarowskiej Izby Historycznej zaproponował mi publikację jego tekstu na temat kaźni jeńców wojennych w Jaworzynie Śląskiej. To już kompleksowa analiza z dokumentami, która daje nam dużo większy obraz na faktach o tym co działa się w naszym mieście podczas wojny. Zapraszam do lektury:

Jaworzyna Śląska, to niewielkie 5-tysięczne miasto położone w powiecie świdnickim na styku Wzgórz Strzegomskich i Obniżenia Podsudeckiego. Jego dawna niemiecka nazwa Königszelt (pol. „Królewski Namiot”), nawiązuje bezpośrednio do wydarzeń z tzw. wojny siedmioletniej. Latem 1761 roku na polach pomiędzy Bolesławicami a Starym i Nowym Jawornikiem stacjonowała armia pruska, którą osobiście dowodził król Fryderyk II Hohenzollern. Według opisów namiot monarchy rozłożony był w miejscu dzisiejszego dworca kolejowego Jaworzyny Śląskiej. Nazwa Königszelt, została nadana osadzie znacznie później, bo dopiero 29 listopada 1843 roku, kiedy zbudowano tu przystanek kolejowy na linii Wrocław – Świebodzice. Na początku lat 60. XIX wieku w pobliżu miejscowości, odkryto pokłady żwirów budowlanych oraz glinki kaolinowej. Odkrycie surowców oraz dostatek drewna, węgla kamiennego (z pobliskiego Zagłębia Wałbrzyskiego), gazu i dobra komunikacja kolejowa zadecydowały, że w 1863 roku Traugott Silber wybudował w Königszelt fabrykę porcelany. Oprócz Porzellanfabrik, wzniesiona została również fabryka melasy, gorzelnia oraz mleczarnia. Budowa zakładów przemysłowych i warsztatów usługowych przyniosła oczywisty rozwój przestrzenny i demograficzny osady. Do końca II Wojny Światowej liczba mieszkańców Königszelt przekroczyła 4500 osób. Wiosną 1945 roku osiedle zajęły jednostki sowieckiej 21 Armii generała Dmitrija Gusiewa. Po zakończeniu działań wojennych, wraz z napływem polskich osadników, przystąpiono do tzw. „odniemczania” terenu. 21 listopada 1946 roku, miejscowość otrzymała polską nazwę Jaworzyna Śląska i przy dalszym rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym, w 1954 roku uzyskała prawa miejskie. Liczba mieszkańców Jaworzyny Śląskiej rychło przekroczyła 5500 osób.

Po dziś dzień białą plamę w historii Jaworzyny Śląskiej stanowią wydarzenia z lat II wojny światowej. Czy w ówczesnym Königszelt istniała filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen ?, jaki asortyment militarny produkowano w miejscowych zakładach Porzellanfabrik Königszelt A.G. ?, co przewoziły pociągi odprawiane z Königszelt i Saarau, o których rosyjskie źródła mówią krótko „c неизвестным грузом” – z nieznanym ładunkiem ?. To pytania, na które w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi. Dzięki dokumentacji przechowywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku koło Moskwy, możemy jednak przybliżyć fakt istnienia w Jaworzynie Śląskiej komanda jenieckiego „Arbeitsmommando 42 Königszelt”. Podległe Stalagowi VIII E (308) Neuhammer (ob. Świętoszów, pow. bolesławiecki), skupiało jeńców sowieckich i funkcjonowało w latach 1941-1942 (być może dłużej ?). Jak potwierdza zachowana dokumentacja obozowa tzw. „Abr Kdo 42 Königszelt”, powstało w tym samym czasie co kolejne w numeracji „Abr Kdo 43 Ingramsdorf” (ob. Imbramowice, gm. Żarów). Przynajmniej dwukrotnie ze Stalagu VIII E (308) wyruszyły kolejowe transporty z jeńcami, które tego samego dnia dotarły do Jaworzyny Śląskiej i Imbramowic (3 i 28 października 1941 roku).

Przechowywane w podmoskiewskim archiwum karty obozowe Stalagu VIII E (308) Neuhammer, poświadczają pobyt w Jaworzynie Śląskiej co najmniej 55 sowieckich jeńców wojennych, którzy pracowali tutaj w latach 1941-1942. Wszystkie karty obozowe opatrzone zostały na awersie stemplem Stalagu 308 (VIII E) Neuhammer. Ponadto awers każdej karty zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wyznanie, imię ojca, nazwisko rodowe matki, narodowość, stopień wojskowy, jednostka i specjalizacja wojskowa, stan cywilny i rodzinny, wzrost i kolor włosów (nie wszystkie rubryki były wypełniane), odcisk palca oraz bardzo rzadko fotografię jeńca z zawieszoną na szyi tabliczką opatrzoną nadanym numerem obozowym (czasami trzymana przez jeńca przed sobą w dłoniach). Rewers z kolei zawiera miejsce na adnotacje: szczepienia i choroby, pobyt w szpitalu obozowym z datami, nazwa komanda pracy z datą przeniesienia/rozpoczęcia pracy i jej zakończenia / wykreślenia ze stanu osobowego.

Na podstawie wpisów obozowych wiadomo, że w dniu 3 października 1941 roku ze Stalagu VIII E (308) Neuhammer, przetransportowano do komanda pracy nr 42 w Jaworzynie Śląskiej (Abr Kdo 42 Königszelt) grupę 19 jeńców sowieckich (nr obozowe 3632, 4422, 19755, 19758, 22287 oraz 28384 – …- 28622). Spośród tej grupy zmarli: w październiku 1941 roku – 12 jeńców (w dniach od 7 do 31.10.1941 r.), w listopadzie 1941 roku – 4 jeńców (w dniach od 12 do 28.11.1941 r.), w grudniu 1941 roku – 1 jeniec (29.12.1941 r.), w 1942 roku – 2 jeńców (31.01. i 12.05.1942 r.). Dziesięciu zmarłych pochowano w Jaworzynie Śląskiej na miejscowym cmentarzu (lub przy zewnętrznej stronie cmentarnego muru cmentarnego ?, podobnie jak w Imbramowicach i Pastuchowie). W dokumentacji wymieniono jedynie numery ich grobów: 3, 4, 5, 6, 7 oraz dalszych pięć bez podanej numeracji. Miejsca pochówku kolejnych pięciu jeńców to: Świętoszów (2 osoby), Kostrzyn-Drzewice (1 osoba), Markt-Pongau (2 osoby). W przypadku czterech jeńców miejsce ich spoczynku pozostaje nieznane. Wiadomo natomiast, że w listopadzie 1941 roku jeden z jeńców (nr 19755), został przeniesiony do Kdo 30 Nordhausen, gdzie zmarł 28 listopada 1941 roku. Inny jeniec został wykreślony (przeniesiony; miejsce nieznane) ze stanu osobowego 4 listopada 1941 roku. Zmarł 12 maja 1942 roku.

Kolejni jeńcy ze Stalagu VIII E (308), dotarli do Jaworzyny Śląskiej w dniu 14 października 1941 roku. Wówczas przetransportowano grupę 21 jeńców sowieckich o numerach od 38546 do 38585. Spośród tej grupy zmarli: w listopadzie 1941 roku – 7 jeńców (w dniach od 8 do 25.11.1941 r.), w grudniu 1941 roku – 5 jeńców (w dniach od 7 do 31.12.1941 r.), w 1942 roku – 8 jeńców (od 14.01. do 24.06.1941 r.). W przypadku jednej osoby data śmierci pozostaje nieznana. Pięciu zmarłych pochowano w Jaworzynie Śląskiej (nr grobów 11, 12, 13, 16, 18). Miejsca pochówku kolejnych czterech jeńców to: Świętoszów (2 osoby), Kostrzyn-Drzewice (1 osoba), Żagań (1 osoba). W przypadku dwunastu jeńców, miejsce ich spoczynku pozostaje nieznane. Wiadomo natomiast, że 4 listopada 1941 roku dziewięciu jeńców zostało wykreślonych (przeniesionych; miejsce nieznane) ze stanu osobowego, dalszych czterech w dniu 18 listopada 1941 roku. Z kolei jeniec nr 38579, został w dniu 3 grudnia 1941 roku przeniesiony do Stalagu VIII C Sagan (ob. Żagań). Zmarł 19 grudnia tego samego roku. Z zapisu w karcie obozowej wynika także, że jeniec nr 38582, został 11 lutego 1941 roku przeniesiony z Jaworzyny Śląskiej do kdo Nr 3301 Bad Salzbrunn (ob. Szczawno Zdrój), skąd uciekł 5 maja 1943 roku. Został schwytany i w dniu 22 maja 1943 roku osadzony w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Data jego śmierci pozostaje nieznana.

Następny transport jeńców do Jaworzyny Śląskiej miał miejsce w dniu 28 października 1941 roku. Wówczas do Abr Kdo 42 Königszelt trafiło co najmniej 9 jeńców sowieckich opatrzonych numerami od 51729 do 51753. Spośród tej grupy zmarli: w listopadzie 1941 roku – 3 jeńców (15., 26., 27.11.1941 r.), w grudniu 1941 roku – 1 jeniec (19.12.1941 r.), w 1942 r. – 2 jeńców (24.06. i 17.09.1942 r.). Zmarli zostali pochowani w: Jaworzyna Śląska – 1 osoba (grób nr 14), Świętoszów – 1 osoba, Görlitz – 1 osoba, Kostrzyn-Drzewice – 1 osoba, Strzegom – 1 osoba, miejsce nieznane – 1 osoba. Trzech jeńców zostało wykreślonych (przeniesionych; miejsce nieznane) w dniu 18 listopada 1941 roku. Dalszych trzech jeńców przeniesiono w dniu 11 lutego 1942 roku do komanda nr 3301 Bad Salzbrunn. Obaj zmarli w tym samym roku.

Ostatni znany transport sowieckich jeńców ze Stalagu VIII E (308) Neuhammer do Jaworzyny Śląskiej miał miejsce w dniu 4 listopada 1941 roku. Wówczas do Abr Kdo 42 przywieziono grupę co najmniej 9 jeńców z nadanymi numerami obozowymi 52722 i od 54078 do 54154). Spośród tej grupy zmarli: w listopadzie 1941 roku – 2 jeńców (13 i 23.11.1941 r.), w grudniu 1941 roku – 3 jeńców (4., 7., 10.12.1941 r.), w 1942 roku – 2 jeńców (6.02. i 25.11.1942 r.). W przypadku jednej osoby brak jest informacji o dacie śmierci. Trzech zmarłych pochowano w Jaworzynie Śląskiej (groby nr 15, 17, 19). Kolejnych dwóch w Świętoszowie i Żaganiu. Miejsca spoczynku dalszych czterech osób pozostają nieznane. Wiadomo natomiast, że w dniu 18 listopada 1941 roku pięciu jeńców zostało wykreślonych i przeniesionych z Jaworzyny Śląskiej w inne nieznane miejsce. Z kolei jeniec nr 54078, został w dniu 5 grudnia 1941 roku przeniesiony do Stalagu VIII C Sagan. Zmarł 10 grudnia tego samego roku.

Z dokumentacji obozowej wynika, że między 3 października a 4 listopada 1941 roku ze Stalagu VIII E (308) Neuhammer przetransportowano do Jaworzyny Śląskiej co najmniej 55 jeńców sowieckich (liczba obecnie ustalona). Dziewiętnastu jeńców zmarło i zostało pochowanych w Jaworzynie Śląskiej (groby oznaczone nr od 1 do 19). Dokładna lokalizacja jenieckich mogił pozostaje na chwilę obecną nieznana, podobnie jak lokalizacja baraku/baraków komanda nr 42 oraz rodzaj wykonywanej przez jeńców pracy (kolej, żwirownia lub inne prace ?). Komando 42 Königszelt pracowało od 3 października 1941 roku (pierwszy transport jeńców), do co najmniej zimy 1942 roku (ustalona data śmierci jednego z jeńców 25.11.1942 r.). Nadmienić warto, że przywiezieni do Jaworzyny jeńcy sowieccy trafili do niewoli niemieckiej głównie w trwających od 22 czerwca do 3 lipca walkach odnotowanych w literaturze historycznej jako bitwa białostocko-mińska, Armia Czerwona straciła wówczas 4799 czołgów, 9427 dział, 1669 samolotów oraz 420 000 żołnierzy z czego ponad 300 000 wzięto do niewoli. Dalszych 300 000 jeńców, którzy trafili do niewoli niemieckiej, przyniosła trwająca od 6 lipca do 5 sierpnia tzw. bitwa pod Smoleńskiem. Podczas tych wielkich starć, pojmana została większość żołnierzy radzieckich (22.06.1941 – 30.08.1941 r.), którzy trafili do Stalagu VIII E (308) w Świętoszowie, a następnie do Abr Kdo 42 Königszelt i Abr Kdo 43 Ingramsdorf.

Jeńcy przebywający w Jaworzynie Śląskiej trafili do niewoli w następujących miejscach: Mińsk (Białoruska SRR) – 7, Wołkowysk (Białoruska SRR) – 3, Rawa-Ruska (Ukraińska SRR) – 2, Smoleńsk (Rosyjska FSRR) – 3, Leningrad (Rosyjska FSRR) – 2, Żłobin (Białoruska SRR) – 3, Poczep (Rosyjska FSRR) – 5, Rohaczew (Białoruska SRR) – 2, Disna (Białoruska SRR) – 2, Mohylew (Białoruska SRR) – 2, Małoryta (Białoruska SRR) – 1, Dzierżyńsk (Rosyjska FSRR) – 1, Puchowicze (Białoruska SRR) – 1, Horodyszcze (Ukraińska SRR) – 1, Stołpce (Białoruska SRR) – 1, Orsza (Białoruska SRR) – 1, Czausy (Białoruska SRR) – 1, Rosław (Rosyjska FSRR) – 1, Żytomierz (Ukraińska SRR) – 1, Bielica (Białoruska SRR) – 2, Belitsk (Rosyjska FSSR) – 1, Jelnia (Rosyjska FSSR) – 1, Wyrica (Rosyjska FSRR) – 1, Biełaja (Białoruska SRR) – 1, Newel (Rosyjska FSRR) – 1, Puszkino (Rosyjska FSRR) – 1, Zamsza (Rosyjska FSRR) – 1, miejsce nieznane – 6

Numery obozowe i personalia jeńców sowieckich z Abr Kdo 42 Königszelt (Jaworzyna Śląska)

Nr 3632 – Stepan Dmitriewicz Rugalski
Nr 4422 – Iwan Gierasimowicz Gawriljuk
Nr 19755 – Roman Iosifowicz Szewcow
Nr 19758 – Iosif Daniłowicz Małdrik
Nr 22287 – Maxim Grigoriewicz Kandraszonek
Nr 28384 – Iwan Aleksandrowicz Lipatow
Nr 28394 – Iwan Władimirowicz Worobjew
Nr 28395 – Iwan Siergiejewicz Siergiejew
Nr 28402 – Antoni Iwanowicz Czuczko
Nr 28404 – Michaił Afanasjewicz Dudin
Nr 28411 – Piotr Andriejewicz Kołowanow
Nr 28424 – Konstantyn Wasiliewicz Zatelanin
Nr 28449 – Aleksiej Grigoriewicz Nikitin
Nr 28451 – Dmitrij Andriejewicz Bakariew
Nr 28452 – Borys Kononowicz Zacharow
Nr 28573 – Aleksandr Stiepanowicz Lebiediew
Nr 28585 – Boris Iwanowicz Jasnow
Nr 28610 – Anatolij Leonidowicz Sinełcznikow
Nr 28622 – Paweł Michajłowicz Bielajew
Nr 38446 – Władimir Andriejewicz Syrojechin
Nr 38449 – Siemion Iwanowicz Jaszakin
Nr 38450 – Aleksandr Wasiliewicz Radziwonow
Nr 38452 – Piotr Fiodorowicz Biezrodnow
Nr 38454 – Stepan Timofiejewicz Czernow
Nr 38556 – Iwan Aleksiejewicz Blinow
Nr 38558 – Grogorij Fiodorowicz Tabajew
Nr 38560 – Michaił Osipowicz Anikiejew
Nr 38564 – Fiodor Filimonowicz Karawdin
Nr 38566 – Konstantin Fiodorowicz Pantelejew
Nr 38567 – Iwan Michajłowicz Pupow
Nr 38568 – Iwan Grigoriewicz Prokopiew
Nr 38570 – Nikołaj Nikołajewicz Malczow
Nr 38571 – Michaił Jakowlewicz Fiedosiejenkow
Nr 38573 – Jewsiej Jewstigniejewicz Pietrow
Nr 38574 – Andriej Klimowicz Burdin
Nr 38575 – Iwan Konstantinowicz Szamietkin
Nr 38579 – Konstantin Nikołajewicz Orceszew
Nr 38582 – Grigorij Stiepanowicz Kuzkin
Nr 38584 – Iwan Piotrowicz Kachow
Nr 38585 – Michaił Nikiforowicz Zacharow
Nr 51729 – Michaił Grigoriewicz Zaborow
Nr 51740 – Aleksandr Wasiliewicz Dedogruk
Nr 51741 – Paweł Nikołajewicz Jermakow
Nr 51743 – Piotr Wasiliewicz Wasiliew
Nr 51744 – Nikita Wasiliewicz Bucharow
Nr 51753 – Piotr Trofimowicz Czernjakow
Nr 52722 – Iwan Michajłowicz Kralow
Nr 54078 – Konstantin Pawłowicz Aloszin
Nr 54084 – Leonid Siergiejewicz Zajcew
Nr 54085 – Andriej Fiodorowicz Szemrin
Nr 54086 – Timofiej Wasiliewicz Rudomietow
Nr 54087 – Gieorgij Wiktorowicz Takariew
Nr 54090 – Siemion Siemionowicz Maczkow
Nr 54153 – Michaił Piotrowicz Urbiszew
Nr 54154 – Aleksandr Nikołajewicz Konimarow

1. Imię i Nazwisko: Stepan Dmitriewicz Rugalski; Data urodzenia: 5.01.1913 r.; Miejsce urodzenia: obwód lwowski; Stopień wojskowy: szeregowy; jednostka wojskowa: nieznana; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 24.06.1941 r., miejsce nieznane; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 3632; Data śmierci: 10.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śl. (rząd 1, grób 3)

2. Imię i nazwisko: Iwan Gierasimowicz Gawriljuk; Data urodzenia: __.__.1921 r., Miejsce urodzenia: rejon Akmola (Kazachska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 284. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 7.06.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 4422; Data śmierci:13.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 7)

3. Imię i nazwisko: Roman Iosifowicz Szewcow; Data urodzenia: __.__.1907 r.; Miejsce urodzenia: obwód lwowski (Ukraińska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznana; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 25.06.1941 r., Rawa-Ruska (Ukraińska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), 6.11.1941 r. przeniesiony do Kdo 30 Nordhausen; Numer obozowy: 19755; Data śmierci: 28.11.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

4. Imię i nazwisko: Iosif Daniłowicz Małdrik; Data urodzenia: 14.03.1909 r., Miejsce urodzenia: obwód lwowski, rejon Rawa-Ruska, Pogaresko (Ukraińska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznana; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 23.06.1941 r., rejon Rawa-Ruska, obwód lwowski (Ukraińska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 19758; Data śmierci: 13.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

5. Imię i nazwisko: Maxim Grigoriewicz Kandraszonek; Data urodzenia: __.__.1917 r.; Miejsce urodzenia: obwód poleski (Białoruska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy (radiooperator); Jednostka wojskowa: 34. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 25.06.1941 r. Małoryta (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 22287; Data śmierci: 7.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska

6. Imię i nazwisko: Iwan Aleksandrowicz Lipatow; Data urodzenia: 7.09.1921 r.; Miejsce urodzenia: obwód jarosławski, Korbowo (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 93/50 pułk samochodowy (5. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28384; Data śmierci: 28.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska

7. Imię i nazwisko: Iwan Władimirowicz Worobjew; Data urodzenia: __.07.1911 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 444. pułk strzelecki (II. Batation, 6. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 6.07.1941 r., Dzierżyńsk; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28394; Data śmierci: 12.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (grób 6)

8. Imię i nazwisko: Iwan Siergiejewicz Siergiejew; Data urodzenia: 4.08.1906 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 444. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 6.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28395; Data śmierci: 29.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

9. Imię i nazwisko: Antoni Iwanowicz Czuczko; Data urodzenia: 18.01.1919; Miejsce urodzenia: Kraj Krasnodarski, Chutor Lewczenko (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 48. pułk kawalerii (3. szwadron); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Wołkowysk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28402; Data śmierci: 31.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Markt-Pongau (ob. Sankt Johann im Pongau – Austria)

10. Imię i nazwisko: Michaił Afanasjewicz Dudin; Data urodzenia: 15.07.1920 r.; Miejsce urodzenia: obwód kirowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 96/66 pułk strzelecki (7. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 8.07.1941 r., Puchowicze (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28404; Data śmierci: 8.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska

11. Imię i Nazwisko: Piotr Andriejewicz Kołowanow; Data urodzenia: 15.07.1920 r.; Miejsce urodzenia: obwód riazański (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 86/41 pułk piechoty zmotoryzowanej (II. batalion, 2. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Horodyszcze (Ukraińska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28411; Data śmierci: 12.11.1941 r.: Miejsce pochówku: nieznane

12. Imię i nazwisko: Konstantyn Wasiliewicz Zatelanin; Data urodzenia: __.03.1922 r.; Miejsce urodzenia: obwód rostowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 30/63 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 2.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), później wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 28424; Data śmierci: 31.01.1942 r.; Miejsce pochówku: Stalag III C Alt-Drewitz (ob. Kostrzyn-Drzewice)

13. Imię i nazwisko: Aleksiej Grigoriewicz Nikitin; Data urodzenia: 11.02.1921 r.; Miejsce urodzenia: Fiedorowka; Stopień wojskowy szeregowy; Jednostka wojskowa: 16. batalion budowlany; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 28449; Data śmierci: 12.05.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

14. Imię i nazwisko: Dmitrij Andriejewicz Bakariew; Stopień: starszy sierżant; Data urodzenia: __.__.1919 r.; Miejsce urodzenia: Czuwaszja, M. Karmali (Czuwaska ASRR) Stopien wojskowy: podoficer; Jednostka wojskowa: 261. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28451; Data śmierci: 24.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska

15. Imię i nazwisko: Borys Kononowicz Zacharow; Data urodzenia: __.__.1914 r.; Miejsce urodzenia: obwód leningradzki (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 261. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.06.1941 r., Wołkowysk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28452; Data śmierci: 12.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 5)

16. Imię i nazwisko: Aleksandr Stiepanowicz Lebiediew; Data urodzenia: __.09.1920 r.; Miejsce urodzenia: Czeboksary, Czuwaszja (Czuwaska ASRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 62. pułk artylerii (2. bateria); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 6.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28573; Data śmierci: 22.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska

17. Imię i nazwisko: Boris Iwanowicz Jasnow; Data urodzenia: __.09.1921 r.; Miejsce urodzenia: Istra, obwód moskiewski (Rosyjska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 18/25 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 28.06.1941 r., Stołpce (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), później wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 28585; Data śmierci: 29.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

18. Imię i nazwisko: Anatolij Leonidowicz Sinełcznikow; Data urodzenia: 30.12.1921 r.; Miejsce urodzenia: Materinka (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 200. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 4.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28610; Data śmierci: 11.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 4)

19. Imię i nazwisko: Paweł Michajłowicz Bielajew; Data urodzenia: 6.06.1921 r.; Miejsce urodzenia: obwód kirowski, Wilma (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 31/31 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: __.07.1941 r., Wołkowysk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28622; Data śmierci: 15.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Markt-Pongau (ob. Sankt Johann im Pongau – Austria)

20. Imię i nazwisko: Władimir Andriejewicz Syroiechin; Data urodzenia: 15.07.1911 r.; Miejsce urodzenia: Sochacznicha; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 412. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 10.08.1941 r., Smoleńsk (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), później wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38546; Data śmierci: 15.11.1941 r; Miejsce pochówku: nieznane

21. Imię i nazwisko: Siemion Iwanowicz Jaszakin; Data urodzenia: 15.03.1911 r.; Miejsce urodzenia: Bima (Tatarska (ASRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 127. pułk strzelecki (3. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 23.07.1941 r., Orsza (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 38549; Data śmierci: __.06.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

22. Imię i nazwisko: Aleksandr Wasiliewicz Radziwonow; Data urodzenia: 13.08.1913 r.; Miejsce urodzenia: Kondakowka; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 580. pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 13.08.1941 r., Żłobin (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38550; Data śmierci: 7.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

23. Imię i nazwisko: Piotr Fiodorowicz Biezrodnow; Data urodzenia: __.__.1907 r.; Miejsce urodzenia: obwód kujbyszewski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 436. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38552; Data śmierci: 16.11.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

24. Imię i nazwisko: Stepan Timofiejewicz Czernow; Data urodzenia: 17.05.1906 r.; Miejsce urodzenia: obwód kujbyszewski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznany pułk piechoty; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 28.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38554; Data śmierci: 25.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

25. Imię i nazwisko: Iwan Aleksiejewicz Blinow; Data urodzenia: 30.05.1907 r.; Miejsce urodzenia: Efino, obwód kostromski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 786. pułk strzelecki (5. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 30.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38556; Data śmierci: 8.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 11)

26. Imię i nazwisko: Grogorij Fiodorowicz Tabajew; Data urodzenia: 15.12.1910 r.; Miejsce urodzenia: Donszino, obwód kostromski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 540. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 4.09.1941 r., Smoleńsk (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38558; Data śmierci: 20.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 18)

27. Imię i nazwisko: Michaił Osipowicz Anikieiew; Data urodzenia: __.__.1910 r.; Miejsce urodzenia: nieznane; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 374. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 14.08.1941 r., Smoleńsk (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38560; Data śmierci: 17.01.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

28. Imię i nazwisko: Fiodor Filimonowicz Karawdin; Data urodzenia: __.04.1909 r.; Miejsce urodzenia: Masli; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznany pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 27.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38564; Data śmierci: 24.06.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

29. Imię i nazwisko: Konstantin Fiodorowicz Pantelejew; Data urodzenia: __.__.1912 r.; Miejsce urodzenia: Nowo-Iwanowka, obwód tarnopolski (Ukraińska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 633. pułk artylerii (3. bateria); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 7.06.1941 r., Czausy (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38566; Data śmierci: 1.05.1942 r.; Miejsce pochówku: Stalag III C Alt-Drewitz (ob. Kostrzyn-Drzewice)

30. Imię i nazwisko: Iwan Michajłowicz Pupow; Data urodzenia: 14.09.1907 r.; Miejsce urodzenia: Wiskol, obwód kurski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 516. pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 6.08.1941 r., Rosław, obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38567; Data śmierci: 1.05.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

31. Imię i nazwisko: Iwan Grigoriewicz Prokopiew; Data urodzenia: 4.02.1917 r.; Miejsce urodzenia: obwód kirowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 37/61 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 2.7.1941 r., Mohylew (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38568; Data śmierci: 9.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

32. Imię i nazwisko: Nikołaj Nikołajewicz Malczow; Data urodzenia: __.__.1919 r.; Miejsce urodzenia: Karabasz, obwód czelabiński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 47/89 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.07.1941 r., Mohylew (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38570; Data śmierci: 22.01.1942 r.; Miejsce pochówku: Stalag VIII C Sagan (ob. Żagań)

33. Imię i nazwisko: Michaił Jakowlewicz Fiedosiejenkow; Data urodzenia: 8.02.1899 r.; Miejsce urodzenia: Gawriłow-Jam, obwód jarosławski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 874. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.07.1941 r., Disna, obwód witebski (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38571; Data śmierci: 14.01.1942; Miejsce pochówku: nieznane

34. Imię i nazwisko: Jewsiej Jewstigniejewicz Pietrow; Data urodzenia: 22.06.1897 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 874. pułk strzelecki (6. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38573; Data śmierci: 31.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 16)

35. Imię i nazwisko: Andriej Klimowicz Burdin; Data urodzenia: __.__.1900 r.; Miejsce urodzenia: Wonuszino; Stopień wojskowy szeregowy: jednostka wojskowa: 1890. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.08.1941, nieznane; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38574; Data śmierci: 1.06.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

36. Imię i nazwisko: Iwan Konstantinowicz Szamietkin; Data urodzenia: __.__.1900 r.; Miejsce urodzenia: Szuszewo, obwód kostromski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 874. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 5.07.1941 r., nieznane; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38575; Data śmierci: 10.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 12)

37. Imię i nazwisko: Konstantin Nikołajewicz Orceszew; Data urodzenia: __.__.1905 r.; Miejsce urodzenia: Smyszlajewka; Stopień woskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 659. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 8.08.1941 r., Disna, obwód witebski (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), wykreślony/przeniesiony, 3.12.1941 w Stalagu VIII C Sagan; Numer obozowy: 38579; Data śmierci: 19.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

38. Imię i nazwisko: Grigorij Stiepanowicz Kuzkin; Stopień wojskowy: szeregowy; Data urodzenia: 18.10.1912 r.; Miejsce urodzenia: Starobajewo; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 286. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 7.10.1941 r., Żytomierz (Ukraińska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 11.02.1942 wykreślony/przeniesiony do Kdo Nr. 3301 Salzbrunn, Krs. Waldenburg, 5.05.1943 ucieczka z komanda (ujęty), 22.05.1943 r. w KL Gross-Rosen; Numer obozowy: 38582; Data śmierci: nieznana (KL Gross-Rosen); Miejsce pochówku: nieznane

39. Imię i nazwisko: Iwan Piotrowicz Kachow; Data urodzenia: __.__.1911 r.; Miejsce urodzenia: obwód kujbyszewski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 154. pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 17.08.1941 r., Żłobin (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38584; Data śmierci: 11.11.1941 r; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 13)

40. Imię i nazwisko: Michaił Nikiforowicz Zacharow; Data urodzenia: __.__.1909 r.; Miejsce urodzenia: Birjuczowka, obwód kujbuszewski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy (sanitariusz); Jednostka wojskowa: 437. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 17.09.1941 r., Żłobin (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38585; Data śmierci: 23.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

41. Imię i nazwisko: Michaił Grigoriewicz Zaborow; Data urodzenia: __.__.1911 r.; Miejsce urodzenia: Żukowka, obwód briański (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 615. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 16.08.1941 r., Żłobin (Białoruska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 51729; Data śmierci: 27.11.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

42. Imię i nazwisko: Aleksandr Wasiliewicz Dedogruk; Data urodzenia: 22.10.1907 r.; Miejsce urodzenia: Jekatierinowka, obwód saratowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 221. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 16.08.1941 r., Rohaczew, obwód homelski (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.); Numer obozowy: 51740; Data śmierci:15.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 14)

43. Imię i nazwisko: Paweł Nikołajewicz Jermakow; Data urodzenia: __.09.1904 r.; Miejsce urodzenia: Podbieriezki, obwód kirowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 1010. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.08.1941 r., N. Bielica (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.), 11.02.1942 przeniesiony do Kdo Nr. 3301 Salzbrunn, Krs. Waldenburg, 14.08.1942 wykreślony, od 26.08.1942 w Kdo Nr 264 Hermsdorf (Stalag VIII A Görlitz), 2.09.1942 wykreślony; Numer obozowy: 51741; Data śmierci: 17.09.1942 r.; Miejsce pochówku: Stalag VIII A Görlitz (Zgorzelec)

44. Imię i nazwisko: Piotr Wasiliewicz Wasiliew; Data urodzenia: 29.06.1905 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznany pułk piechoty; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.09.1941 r., Belitsk (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.), wykreślony/przeniesiony 18.11.1941; Numer obozowy: 51743; Data śmierci: 19.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Stalag III C Alt-Drewitz (ob. Kostrzyn-Drzewice)

45. Imię i nazwisko: Nikita Wasiliewicz Bucharow; Data urodzenia: 10.10.1902 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński, Trostjanka (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 3. pułk strzelecki (8. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.08.1941 r., Bielica (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.), wykreślony/przeniesiony 18.11.1941; Numer obozowy: 51744; Data śmierci: 26.11.1941 r; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

46. Imię i nazwisko: Piotr Trofimowicz Czernjakow; Data urodzenia: 20.06.1907 r.; Miejsce urodzenia: Mała Strownia; Stopień wojskowy: podoficer (kapral); Jednostka wojskowa: nieznany pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 25.08.1941 r., Rohaczew (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.), 11.02.1942 wykreślony/przeniesiony do Kdo Nr 3301 Salzbrunn, Krs. Waldenburg, 24.06.1942 r. wykreślony/przeniesiony do Lazaret Striegau; Numer obozowy: 51753; Data śmierci: 24.06.1942 r.; Miejsce pochówku: Striegau (ob. Strzegom)

47. Imię i nazwisko: Iwan Michajłowicz Kralow; Data urodzenia: 15.09.1907 r.; Miejsce urodzenia: Łużki, obwód leningradzki (Rosyjska FSSR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznany pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: __.09.1941 r., Jelnia, obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.); Numer obozowy: 52722; Data śmierci: 10.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 17)

48. Imię i nazwisko: Konstantin Pawłowicz Aloszin; Data urodzenia: 21.05.1906 r.; Miejsce urodzenia: obwód niżnonowogrodzki (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 541. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 12.08.1941 r., Wyrica, obwód leningradzki (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony, 3.12.1941 w Stalagu VIII C Sagan; Numer obozowy: 54078; Data śmierci: nieznana; Miejsce pochówku: nieznane

49. Imię i nazwisko: Leonid Siergiejewicz Zajcew; Data urodzenia: __.__.1916 r.; Miejsce urodzenia: Pianda; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 402. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 15.09.1941 r., Leningrad (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.); Numer obozowy: 54084; Data śmierci: 23.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 15)

50. Imię i nazwisko: Andriej Fiodorowicz Szemrin; Data urodzenia: 2.11.1905 r.; Miejsce urodzenia: Noworożdziestwienskaja (Rosyjska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 613. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 24.07.1941 r., Biełaja (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.); Numer obozowy: 54085; Data śmierci: 13.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

51. Imię i nazwisko: Timofiej Wasiliewicz Rudomietow; Data urodzenia: 21.03.1909 r.; Miejsce urodzenia: Karelo-fińska SRR; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 282. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 9.12.1941 r., Leningrad (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 54086; Data śmierci: 25.01.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

52. Imię i nazwisko: Gieorgij Wiktorowicz Takariew; Data urodzenia: 4.04.1911 r.; Miejsce urodzenia: obwód czelabiński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy; Jednostka wojskowa: 4541. pułk artylerii przeciwlotniczej; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.07.1941 r., Newel (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 54087; Data śmierci: 6.02.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

53. Imię i nazwisko: Siemion Siemionowicz Maczkow; Data urodzenia: 18.04.1910 r.; Miejsce urodzenia: Szalimowo, obwód wołogodzki (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 462. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: nieznana, Puszkino (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 54090; Data śmierci: 7.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Stalag VIII C Sagan (ob. Żagań)

54. Imię i nazwisko: Michaił Piotrowicz Urbiszew; Data urodzenia: 23.05.1911 r.; Miejsce urodzenia: Panino, obwód dobrowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 262. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 15.09.1941 r., nieznane; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.); Numer obozowy: 54153; Data śmierci: 1.10.1942 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 19)

55. Imię i nazwisko: Aleksandr Nikołajewicz Konimarow; Data urodzenia: 11.12.1913 r.; Miejsce urodzenia: Pokrowskoje (Ukraińska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 235. oddział sanitarny; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.08.1941 r., Zamsza (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 54154; Data śmierci: 4.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

Źródła:
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, Podolsk k. Moskwy
Archiwum autora

Opracowanie
Bogdan Mucha

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *