Będzie drożej. Podatki i śmieci idą znowu w górę

24 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której wolą większości radnych z komitetu burmistrza ustalono podwyżki podatkowe i za wywóz śmieci. Wzrost danin podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązywać będzie od przyszłego 2023 roku.

Ile „waży” aktualnie złotówka i jak ostrożnie trzeba obchodzić się z finansami, aby podołać wszystkim zobowiązaniom wie każdy z nas. Nikt nie pyta czy „mamy”, mamy za to płacić. Są to często gorzkie daniny, z których pożytek mają głównie politycy, w naszym przypadku lokalni. Aby móc się chwalić, że to ich zasługa potrzebują m.in naszych pieniędzy

„Zmiana stawek podatkowych” hasło w naszej lokalnej rzeczywistości, które nierozerwalnie równa się z ich podwyżką. Burmistrz wraz z większością rady miejskiej dotrzymał kolejny raz tej niechlubnej tradycji i zaproponował we wszystkich punktach jeżeli chodzi o podatki wzrost opłat.

24 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której jednym z punków było procedowanie nad ustaleniem stawek podatkowych na 2023 rok. Przed głosowaniem w tej sprawie wywiązała się dość dziwna dyskusja wkraczająca na tony agresji ze strony radnego Artura Nazimka w kierunku radnego Wojciecha Syntyrza. Cała sprawa wymaga jednak osobnego komentarza, aby pokazać co tak naprawdę stało się podczas wspomnianej dyskusji.

W ogólnym rozrachunku za podniesieniem wszystkich podatków byli radni: Barbara Chromy, Marian Gawron Wiesław Dybeł, Sebastian Grajaszek, Adrianna Kotów-Jędras, Romuald Madaj, Artur Nazimek, Sylwester Terpic i Katarzyna Chmielowiec

Przeciw podwyżkom byli radni: Wojciech Syntyrz, Grażyna Bugajska Anna Szczepaniak-Jaroszewska , Marcin Kantor i Mariusz Więcek

Wstrzymał się: Arkadiusz Stelmach

Poniżej podane są wszystkie zatwierdzone nowe stawki podatkowe, które będą obowiązywać od przyszłego roku:

Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,33 zł od 1m2,
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,68 zł od 1ha,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,59 zł od 1m2,
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,73 zł od 1m2.

Od budynków i ich części:
– mieszkalnych – 0,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,26 zł od 1m2,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,22 zł od 1m2,
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,77 zł od 1m2,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 9,53 zł od 1m2,

Podatki od środków transportowych:
Dla samochodów ciężarowych:
– pow. 3,5t do 5,5t – 1001,00 zł,
– pow. 5,5t do 9t – 1671 zł
– pow. 9t i poniżej 12t – 2.005.00 zł,
– o wadze równej i pow. 12t – 3.827.00 zł

Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do stosowania łącznie z przyczepą lub naczepą:
– od 3,5t do 12t – 2340 zł,
– od 12t do 36t – 2958 zł,
– pow. 36t – 3827 zł.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
– od 7t do 12t – 1826 zł,
– od 12t do 36t – 2131 zł,
– pow. 36t – 2694 zł.

Od autobusów w zależności od miejsc:
– mniejszej niż 22 miejsca – 2340 zł,
– równej lub większej niż 22 miejsca – 2993 zł.

Podczas opisywanej sesji uchwalono nową stawkę za wywóz śmieci, która od 1 stycznia wzrośnie z 29 złotych na 34 zł za osobę. Dla zobrazowania sytuacji rodzina czteroosobowa (2+2) do tej pory przy stawce 29 zł płaciła 119 zł miesięcznie, aktualnie ta sama rodzina od grudnia będzie płacić 136 złotych miesięcznie.

Ulgi za posiadanie kompostownika będzie wynosić 4 zł. Pierwotnie plan burmistrza przewidywał, że ulga dla rodzin wielodzietnych pozostanie na tym samym poziomie. Jednak dzięki poprawce jaką zaproponował radny Wojciech Syntyrz, i którą radni przegłosowali jednogłośnie, wskazane rodziny mogą liczyć na ulgę w kwocie 3,40 zł. Do tej pory było to 2,60 zł. Przypomnijmy, że rodzina wielodzietna to rodzina przynajmniej z trójką dzieci.

Finalnie za podwyżką za wywóz śmieci byli radni: Artur Nazimek, Sebastian Grajaszek, Wiesław Dybeł, Adrianna Kotów-Jędras, Barbara Chromy, Marian Gawron, Romuald Madaj, Sylwester Terpic i Katarzyna Chmielowiec

Przeciw: Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Marcin Kantor, Grażyna Bugajska, Mariusz Więcek i Wojciech Syntyrz

Wstrzymał się Arkadiusz Stelmach

Wszystkie wskazane stawki za podatkowe oraz opłata za gospodarowanie odpadami obowiązywać będą od nowego roku.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska