Budżet na 2023 rok uchwalony. W kasie sporo pieniędzy, zadłużenie również na wysokim poziomie

20 grudnia 2022 roku na sesji Rady Miejskiej głosowano nad przyjęciem budżetu dla naszej Gminy na rok 2023. Mimo, że budżet został uchwalony, nie obyło się bez uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz radnych.

Sesja budżetowa to jedna z najważniejszych sesji w kalendarzu samorządowym. Pokazuje ona w jakiej kondycji znajduje się kasa gminna i jakie są zamierzenia na dany rok. Jest to również dobra okazja do zapoznania się z opinią organów zewnętrznych i kontrolnych na ten temat, które czuwają m.in nad polityką finansową w danym samorządzie. Okres jaki aktualnie przechodzimy jest trudnym czasem jeżeli chodzi o finanse. Dotyczy to nie tylko samorządu, ale też większości portfeli naszych mieszkańców. Jak przedstawia się budżet na 2023 rok i jakie uwagi pojawiły się przy jego uchwaleniu?

W uchwale budżetowej zapisano dochody Gminy w wysokości 155 404 238.88 zł i wydatki na kwotę 166 063 231.14 zł. Budżet uwzględnia również stan zadłużenia, który zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku na co zwróciła Regionalna Izba Obrachunkowa. Nasz budżet zakłada na przyszły rok zaciągnięcie długu w postaci emitowania obligacji na kwotę 8 400 000 zł. Na koniec roku 2023 stan zadłużenia gminy sięgnie 34 607 000 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii zwróciła uwagę właśnie na wskaźnik zadłużenia Gminy, który jest bliski tego wyznaczonego przez ustawę. RIO przestrzegało o zakładanych wysokich dochodach ze sprzedaży nieruchomości (blisko 4.8 mln zł) przy sprzedaży w 2022 na poziomie niecałych 800 tys.

Do budżetu oprócz burmistrza, który przedstawiał go odniósł się również radny Wojciech Syntyrz, który powołał się na dwie powyższe kwestie na które zwróciło uwagę RIO i ryzyko płynności budżetu. Radny przypomniał również o przestrogach na ciężkie czasy jakie głosił od początku swojej kadencji, które coraz bardziej mają rację bytu a był za nie „wyśmiewany”. Twierdził również, że bardzo ciężko będzie dopiąć ten budżet bo sytuacja gospodarcza nie tylko w Gminie ale w Polsce jest bardzo dynamiczna i istnieje masa ryzyk dotyczących i wpływów i kosztów. Na koniec powiedział że mając świadomość ciężkiego zadania stojącego przed Gminą oraz biorąc pod uwagę niewątpliwe plusy i przytoczone minusy, kibicuje panu burmistrzowi jednak wstrzymuje się od głosu.

W ogólnym rozrachunku za budżetem zagłosowała grupa radnych z komitetu burmistrza. Wstrzymali się radni, którzy są w opozycji do włodarza.

Jak będzie wyglądać budżet w tym roku i jak uda się go zrealizować pokaże czas. Przed nami trudny okres na co zwracają wszyscy łącznie z burmistrzem. To swoją drogą to nowość, ponieważ burmistrz do tej pory twierdził, że nie ma potrzeby oszczędzać jak np. w sprawie prądu o czym mówił we wrześniu.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska