Cmentarz miarą naszego człowieczeństwa – cmentarz w Bolesławicach [FOTO]

W serii ukazującej ślady tego, co pozostało na naszych cmentarzach po tych, którzy żyli tu przed nami, dziś zajrzymy na nekropolię w Bolesławicach.

Skraj wsi Bolesławice. Na wzniesieniu znajduje się stary XIX-wieczny cmentarz niemiecki, który jest użytkowany do dziś. Jest to piękny przykład małej nekropoli ze starą lipową aleją w centralnej jej części. Patrząc na niego przez pryzmat odkrywania dawnych grobów, trzeba przyznać, że mało się po nich ostało z powodu przystosowywania go do naszych potrzeb. Mimo tego można na nim znaleźć ślady dawnej przeszłości, które są widoczne zaraz od wejścia przez bramę.

Jak już wspomniałem, w centralnej część cmentarza znajduje się stara lipowa aleja, na końcu której jest duże mauzoleum z krzyżami po bokach, które do dziś pokazuje swoją wielkość i majestat. W obrębie nekropoli można wzdłuż murów wyróżnić kilka grobów i kapliczkę, która uchowała się po dawnych czasach. Warto zwrócić uwagę na ich walory estetyczne pokazujące majętność tutaj spoczywających.

Dziś cmentarz w Bolesławicach to nekropolia przejęta i posługująca naszym mieszkańcom, mimo tego nie sposób nie odnaleźć na nim śladów przeszłości, która tu była.

Jutro przybliżymy cmentarz w Pastuchowie i Czechach

Marcin Burski

Wieści Gminne

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz