Cmentarz miarą naszego człowieczeństwa – cmentarze w Pastuchowie i Czechach [FOTO]

W serii ukazującej ślady tego, co pozostało na naszych cmentarzach po tych, którzy żyli tu przed nami, dziś zajrzymy na nekropolie w Pastuchowie i Czechach, które mają ze sobą wspólną historię jeżeli chodzi o najstarsze nagrobki.

W Pastuchowie na cmentarzu przy zabytkowym, romańskim kościele św. Barbary pozostały dziś bardzo małe ślady bytności mieszkańców z przeszłości. Możemy znaleźć tu fragmenty grobów w murach okalających kościół, czy grób niemieckiego proboszcza tej parafii z przełomu XIX I XX wieku. Podczas dalszego przystosowywania cmentarza dla celów obecnej społeczności stare nagrobki i tablice zostały przeniesione na cmentarz w Czechach, które podlegają pod parafię w Pastuchowie.

Mając to na uwadze nekropolia w Czechach okazuje się bardzo ciekawą. Znajduje się ona na wzgórzu za wsią. Prowadzi do niej aleja, otoczona jest także starym murem, w którym można znaleźć ślady starych nagrobków. Po przekroczeniu bramy cmentarza, po prawej stronie pod murem można obejrzeć mnóstwo starych niemieckich tablic, które zostały przeniesione z Pastuchowa o czym wcześniej wspomniałem. Jest tu również widoczne stare gruzowisko, na którym można doszukać się śladów starych, obrobionych części po dawnych nagrobkach.

Oba cmentarze są do dziś czynne i chowani są na nich również nasi mieszkańcy. Patrząc z perspektywy, którą tu opisujemy warto odwiedzić cmentarz w Czechach i obejrzeć z bliska pozostałości starych nagrobków, które patrząc po datach są z różnych okresów bytności niemieckiej na tych terenach.

Pastuchów:

Czechy:

Jutro przybliżymy cmentarz w Piotrowicach Świdnickich

Marcin Burski

Wieści Gminne

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz