Czy burmistrz i radni podniosą sobie wynagrodzenia?

Z końcem października weszły w życie rozporządzenia, które rewaloryzują wynagrodzenia samorządowców. Na podniesienie wynagrodzeń zdecydowały się już Świdnica, Świebodzice. Czy samorządowcy w naszej gminie również stwierdzą, że ich uposażenia są niewystarczające? Jak aktualnie kształtują się ich pobory?

Koniec roku dla samorządowców stał się czasem „zielonego światła” dla podwyżek uposażeń za wykonywaną pracę na rzecz lokalnych społeczności. Zmiany te tłumaczono wzrostem cen życia i stosunkowo niskich zarobków do wykonywanej pracy w samorządzie, porównując inne zawody, gdzie można byłoby się rozwijać. Zaproponowane zmiany w rozporządzeniu dają jednak możliwość przyznania sobie podwyżek, które w maksymalnym zakresie stają się niebagatelnymi sumami. Przez samorządy w Polsce przetacza się aktualnie fala rewaloryzowania uposażeń samorządowców. W naszym powiecie zdecydowały się na to już dwie gminy Świdnica i Świebodzice. Czy nasz samorząd pójdzie również tym torem?

Aby przejść do pokazania na jakim poziomie mogą być proponowane podwyżki dla samorządu naszej wielkości, należy unormować stan aktualnych wynagrodzeń burmistrza i radnych.

Według uchwały Rady Miejskiej z 2018 roku burmistrz Jaworzyny Śląskiej zarabia 10 086 zł. Składa się na to wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek funkcyjny- 1900 zł, dodatek specjalny – 2640 zł, staż pracy 846 zł (razem 10 086 zł)

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia radnych to sprawa wydaje się dużo bardziej skomplikowana, ponieważ na stronie Urzędu Miejskiego próżno szukać stosownej uchwały w tym zakresie. Można zatem kwoty te podać w przybliżeniu (kwoty uposażeń radnych podane w tym artykule są wyciągnięte ze średniej rocznej).

Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek otrzymuje około 1400 zł miesięcznie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sebastian Grajaszek i Katarzyna Chmielowiec – około 1100 zł miesięcznie.
Radni, którzy są przewodniczącymi poszczególnych komisji około 800 zł miesięcznie. Inni radni około 670 zł miesięcznie.

Podane kwoty zależne są od obecności radnego na wszystkich posiedzeniach Rady Miejskiej i komisji do których należy.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych burmistrz w naszej gminie mógłby przy najwyższym pułapie zarabiać 20 810 zł. Składałoby się na to Wynagrodzenie zasadnicze 10 250 zł, dodatek funkcyjny -3150 zł, dodatek specjalny – 5360 zł, staż pracy 2050 zł (razem 20 810 zł)

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, w naszej gminie radny mógłby liczyć na wynagrodzenie wyrażone w sumie 2147,30 zł.

Podane powyżej sumy są kwotami możliwymi do ustalenia przez Radę Miejską, o ile będzie rozmowa na temat podwyżek.

Czy nasz samorząd zdecyduje się na pokazane powyżej podwyżki? Czas pokaże. Burmistrz póki co otrzymuje wynagrodzenie najwyższe z możliwych wedle starych zasad.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz