Głosowanie w milczeniu. Radni jednak z podwyżkami

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (9 czerwca) oprócz przyznania absolutorium burmistrzowi za rok 2021 radni pochylali się nad przyznaniem sobie podwyżek diet za wykonywaną pracę. Jak aktualnie będą kształtowały się te pobory? Ile więcej będzie trzeba przeznaczyć na to z budżetu gminy?

Z końcem października ubiegłego roku weszły w życie rozporządzenia, które rewaloryzują wynagrodzenia samorządowców. Mowa tu o uposażeniach burmistrza i rady miejskiej. Pytałem wtedy retorycznie czy nasza gmina zdecyduje się na takie kroki, licząc na zdrowy rozsądek. Okazało się, że sesja budżetowa w grudniu 2021 miała być tą, gdzie wskazane wynagrodzenia według projektu miały wzrosnąć.

Jak pamiętamy, na wspomnianej sesji burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz otrzymał podwyżkę. Stosunkiem głosów radnych z komitetu burmistrza (9 za) do 5 wstrzymujących burmistrz otrzymał podwyżkę do około 15.500 zł z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021. Inaczej miała się sprawa z planowanymi podwyżkami dla radnych i sołtysów. Pomimo dyskusji w komisjach na ten temat i wprowadzenia omawianego punktu do porządku obrad z niewiadomych przyczyn zrezygnowano z niego. Na początku sesji punkt o przyznanie podwyżek radnym został zdjęty z porządku obrad bez podania przyczyn. Wydawało się, że sprawa jest przesądzona i nie będzie powrotu do tematu. Rzeczywistość okazała się dużo bardziej przewidywalna. Wystarczyło pół roku, aby na nowo przeforsować swoje założenia.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (9 czerwca) oprócz przyznania absolutorium burmistrzowi za rok 2021 radni pochylali się nad przyznaniem sobie podwyżek diet za wykonywaną pracę. Tym razem zrezygnowano z dyskusji o przyznaniu wyższych uposażeń sołtysom. Podejście do sprawy było chłodne. Po przeczytaniu enigmatycznego punktu o podwyżkach, bez żadnej dyskusji czy refleksji wyjaśniającej motywy swoich decyzji, rozpoczęto głosowanie nad wskazaną uchwałą, po czym obradowano nad następnymi punktami na sesji

Do tej pory zarobki radnych kształtowały się przedstawiony sposób:

Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek otrzymuje około 1400 zł miesięcznie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sebastian Grajaszek i Katarzyna Chmielowiec – około 1100 zł miesięcznie.
Radni, którzy są przewodniczącymi poszczególnych komisji około 800 zł miesięcznie.
Inni radni około 670 zł miesięcznie.

Podane kwoty zależne były od obecności radnego na wszystkich posiedzeniach Rady Miejskiej i komisji do których należy.

Aktualnie po przegłosowaniu uchwały podwyższającej uposażenia radnym, ich finanse będą kształtowały się w poniższy sposób:

Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek – około 2018zl
Wiceprzewodniczący rady – około 1500zl
Przewodniczący komisji – około 1330zl
Inni radni – około 1070zl.

Wskazane wyliczenia są aktualne przy założeniu, że radny pojawia się na wszystkich komisjach i sesjach.

Po podwyżce na diety radnych budżet będzie musiał rocznie wydać około 80 tysięcy złotych więcej niż w przy poprzednich stawkach, co przy aktualnej sytuacji jest dość pokaźną sumą.

Za przyznaniem podwyżek byli radni: Katarzyna Chmielowiec, Artur Nazimek, Sebastian Grajaszek, Adriana Kotów-Jędras, Sylwester Terpic, Wiesław Dybeł, Arkadiusz Stelmach, Romuald Madaj, Barbara Chromy i Marian Gawron

Przeciw byli radni: Anna Szczepaniak-Jaroszewska i Grażyna Bugajska

Nieobecni podczas sesji byli: Wojciech Syntyrz, Marcin Kantor i Mariusz Więcek.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz