Jutro sesja Rady Miejskiej. Czy podatki tradycyjnie pójdą w górę?

Jutro (30 listopada) o godzinie 14.00 odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. Radni będą obradować m.in w kwestii stawek podatkowych na 2024 rok. Niechlubną tradycją jest coroczne zwiększanie kosztów danin jakie muszą uiszczać nasi mieszkańcy. Czy burmistrz wraz z radnymi dalej będzie szedł ustalonym kursem? W świetle aktualnej sytuacji finansowej gminy, wydaje się, że należy być umiarkowanym optymistą.

Po przerwie, jutro, 30 listopada odbędzie się ważna sesja Rady Miejskiej. Na czoło spraw wychodzi ustalenie stawek podatkowych na przyszły rok. Chodzi konkretnie o podatek od nieruchomości i środków transportu w naszej gminie. Niechlubną tradycją jest coroczne zwiększanie kosztów danin jakie muszą uiszczać nasi mieszkańcy. Czy burmistrz wraz z radnymi dalej będzie szedł ustalonym kursem? W świetle aktualnej sytuacji finansowej gminy, wydaje się, że należy być umiarkowanym optymistą.

W porządku obrad zaplanowano oprócz tego m.in Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Jaworzyna Śląska na rok 2024, czy podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

LI sesja rady miejskiej rozpocznie się o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do przybycia na sesję, a także do śledzenia obrad w intrenecie pod adresem www.jaworzyna.sesja.pl.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska