Kryzys w sekcji kolarskiej. Jest oświadczenie Zarządu MKS Karolina

Wczoraj pojawiła się informacja o kryzysie w sekcji kolarskiej MKS Karolina po zwolnieniu długoletniego i zasłużonego trenera sekcji Pana Antoniego Szewczyka. Po tej decyzji Zarządu klubu dzieci zrezygnowały z trenowania w nowych warunkach a ich rodzice protestują. Rzetelność i przyzwoitość nakazały mi jednak, aby napisać o tym dając dojść do głosu obu stronom bez wchodzenia w rolę arbitra.

Wczoraj otrzymałem pismo rodziców dzieci, które trenują w sekcji kolarskiej do Burmistrza i Rady Miejskiej, gdzie opisują ze swojej perspektywy sytuację w klubie, z którą się nie zgadzają i protestują przeciw temu. Rozmawiałem również z jednym z rodziców dziecka, który przedstawił szczegóły. Podczas rozmowy zaznaczyłem, że napisze o tej przykrej sprawie dając również wypowiedzieć się zarządowi MKS, o ile będzie taka chęć. Była między nami, co do tego pełna zgoda i dziś znając stanowisko Zarządu daję Państwu racje obu stron.

Jakiś czas temu opublikowałem za stroną internetową MKS Karolina informację o zakończeniu trenowania sekcji przez Pana Antoniego Szewczyka. Kulisy tej sprawy, które ujrzały światło dzienne dopiero teraz rzucają nowe spojrzenie na tą kwestię i musi być ona zupełnie inaczej potraktowana.

W piśmie od rodziców dowiadujemy się, że długoletni trener sekcji Pan Antoni Szewczyk został zwolniony z powodu utarty zaufania. Oprócz tego 9 lipca większość rodziców trenujących dzieci w sekcji kolarskiej, złożyli pisma o rezygnacji z treningów w klubie MKS Karolina. Wczoraj, 10 lipca rodzice przekazali Burmistrzowi oraz radnym Rady Miejskiej pismo tłumaczące dlaczego podjęli taką decyzję. Poniżej cały tekst pisma rodziców wyczerpująco przedstawiającego stanowisko:

„Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy Państwa poinformować o bulwersującym fakcie, jaki miał miejsce w dniu 02.07.2020. W tym dniu, po ponad 30 –letniej oddanej pracy na rzecz MKS Karolina, trener Pan Antoni Szewczyk został zwolniony z pracy przez obecny Zarząd MKS Karolina, z powodu rzekomej utraty zaufania.
Postaci Pana Antoniego Szewczyka zapewne nie trzeba Państwu przybliżać. Jednak pozwalamy sobie zamieścić krótką informację – Pan Antoni Szewczyk w latach 1983-1987 był czynnym zawodnikiem KS KAROLINA, później trenerem grupy młodzików. Po odejściu ówczesnego pierwszego trenera objął posadę głównego szkoleniowca klubu. Ogólne uprawnienia instruktorskie otrzymał w roku 1988, specjalizację natomiast w 1997. Później przyszedł czas Cyklosportu i kolarstwa górskiego w kategorii Masters. W tym okresie Pan Antoni Szewczyk zdobył 3 Mistrzostwa Polski, dwa w przełaju oraz jedno w jeździe indywidualnej na czas. Jest również wielokrotnym Wicemistrzem Kraju w MTB. Sukcesy te Pan Antoni Szewczyk zdobył w barwach MKS Karolina. Do dnia 07.07.2020 na stronie internetowej MKS Karolina widnieje informacja: „Dziś ceniony na Dolnym Śląsku i w kraju szkoleniowiec, specjalizujący się w kolarstwie górskim. Trener dolnośląskiej kadry wojewódzkiej MTB. W chwili obecnej – jeden z najlepszych trenerów kolarstwa górskiego, autorytet dla wielu zarówno młodych, jak i doświadczonych zawodników”. Pan Antoni został odznaczony złotą odznaką “Zasłużony dla Miejskiego Klubu Sportowego Karolina”. Przede wszystkim, to w pełni oddany naszym dzieciom i uwielbiany przez nich trener. Jako rodzice bez wahania powierzamy mu bezpieczeństwo naszych dzieci, zarówno na treningach, jak i w czasie wyjazdów na wyścigi. W naszej opinii Zarząd podjął krzywdzącą dla Pana Antoniego Szewczyka i naszych dzieci decyzję.

Dla nas – rodziców dzieci trenujących kolarstwo i MTB w barwach klubu MKS Karolina oczywistym jest, iż Pan Antoni Szewczyk jest ofiarą konfliktu, jaki od ubiegłego roku narastał pomiędzy rodzicami dzieci z sekcji kolarskiej a Zarządem MKS Karolina.

Nigdy wcześniej nie wchodziliśmy w kompetencje Zarządu dotyczące finansowania i dysponowania środkami, jakie klub otrzymuje. Jednak w ostatnim czasie nasze poczucie krzywdy, jaka dzieje się naszym dzieciom ze strony Zarządu, bardzo wzrosło. Świadomi środków, jakie MKS Karolina otrzymuje na sekcję kolarską, chociażby w postaci środków publicznych od Gminy Jaworzyna Śląska, chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego nasze dzieci cały czas jeżdżą na zużytym sprzęcie, w poprzecieranych ubraniach po starszych rocznikach, a pieniędzy nie wystarcza nawet na bieżące naprawy. Gdyby nie zaradność Pana Antoniego Szewczyka, który potrafi doprowadzić do stanu używalności najstarsze nawet rowery, część dzieci zapewne nie miałaby na czym jeździć. Pan Antoni Szewczyk wielokrotnie też z własnych środków organizował dzieciom treningi w postaci wyjazdów na basen, lodowisko czy narty biegowe. Zarząd MKS Karolina zwykle odmawiał finansowania tego typu zajęć, ciągle tłumacząc się brakiem środków.
Aby mieć pewność, że środki publiczne oraz pochodzący z naszych wpłat są wydawane racjonalnie, od dłuższego czasu prosiliśmy Zarząd o założenie subkonta dla sekcji kolarskiej. Pod koniec ubiegłego roku poprosiliśmy też o przedstawienie nam rozliczenia środków tej sekcji. Chcieliśmy dowiedzieć się – na co i kiedy zostały wydane pieniądze przeznaczone na szkolenie kolarskie naszych dzieci. Prośba ta była przedstawiana kilkakrotnie, jednak Zarząd za każdym razem odmawiał odpowiedzi. Rodzice postarali się nawet o nowego sponsora, który obiecał zafundować dzieciom nowe stroje do jazdy. Zarząd nie wyraził zgody na wprowadzenie go do stowarzyszenia. Zdajemy sobie sprawę z trudności finansowych klubu, spowodowanych koniecznością spłacania pokaźnego zadłużenia z poprzednich lat naszym zdaniem mamy jednak słuszne i pełne prawo do informacji o tym, w jaki sposób wydawane są pieniądze publiczne oraz nasze składki. Za każdym razem niestety odmawiano nam tego prawa, zwodzono nas, odkładano to na później.

W związku z tak negatywnym podejściem do inicjatywy rodziców i brakiem możliwości porozumienia na jakiejkolwiek płaszczyźnie, w obywatelskim proteście, podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu uiszczania opłat za zajęcia. Mieliśmy na uwadze konsekwencje, jakie ta decyzja może za sobą nieść, ale nie widzieliśmy innej możliwości skłonienia Zarządu do dialogu. Zarząd MKS Karolina zaprosił nas w końcu na spotkanie – w dniu 23.06.2020 zostało nam przedstawione rozliczenie kosztów za rok 2019 (w załączeniu). Przygotowane zestawienie było bardzo ogólne i nie spełniło naszych słusznych oczekiwań. Obiecano nam przygotować szczegółowe rozliczenie wydatków sekcji kolarskiej w postaci wydruku z programu księgowego. Zarząd obiecał również poddać głosowaniu nasz wniosek o założenie subkonta oraz wziąć pod uwagę zdanie Pana Antoniego Szewczyka w kwestii zaplanowania budżetu na kolejny rok. Z zebrania wyszliśmy z przekonaniem, że współpraca zaczyna się układać i dojdziemy do porozumienia dla dobra naszych dzieci. Jednak tydzień później, w dniu 02.07.2020 Zarząd ponownie zwołał zebranie. Ku naszemu zdziwieniu, kategorycznie odmówił przedstawienia szczegółowego rozliczenia kosztów, ponownie sprzeciwił się założeniu subkonta, a rodzicom wręczył pisma informujące o zawieszeniu dzieci w treningach do odwołania. Po zebraniu Panu Antoniemu Szewczykowi zostało wręczone wypowiedzenie. Byliśmy w szoku. Przecież zaledwie dwa tygodnie wcześniej trener Szewczyk wraz ze swoimi podopiecznymi oraz z Zarządem MKS Karolina reprezentował klub podczas spotkania z Minister Sportu Panią Danutą Dmowską – Andrzejuk.

W tej sytuacji zdecydowana większość rodziców, czyli 10 osób, złożyła rezygnację z uczestnictwa dzieci w zajęciach sekcji kolarskiej. Całkowicie utraciliśmy zaufanie do Zarządu MKS Karolina, a nasze dzieci nie chcą trenować pod opieką obcego im trenera.

Chcemy podkreślić, że Pan Antoni Szewczyk nigdy nas rodziców do niczego nie namawiał, a jego jedynym celem było szkolenie kolarskie naszych dzieci w godnych warunkach. Zwolnienie Pana Antoniego Szewczyka traktujemy jako cios wymierzony bezpośrednio w nas, za to, że domagaliśmy się informacji o sposobie wydatkowania środków publicznych i pochodzących z naszych składek. Jest to także kara dla naszych dzieci, które zareagowały bardzo emocjonalnie na tę decyzję Zarządu i które w większości nie chcą brać udziału w zajęciach z innym trenerem. W tym momencie w klubie pozostało czterech zawodników sekcji kolarskiej Zarządu (w załączeniu wydruk ze strony MKS Karolina – kadra kolarska na dzień 09.07.2020). Dwóch z nich to rodzina obecnego Zarządu, a trzecia osoba nie jest nawet mieszkańcem Gminy Jaworzyna Śląska.

W przyszłym roku MKS Karolina obchodzić będzie 75-lecie klubu. Nie wyobrażamy sobie tych obchodów bez obecności Pana Antoniego Szewczyka oraz zawodników sekcji kolarskiej, których w tym momencie praktycznie w klubie nie ma. Zdajemy sobie sprawę, że MKS Karolina jest organizacją od Państwa niezależną i nie mają Państwo wpływu na decyzje Zarządu. Proszę jednak wziąć pod uwagę fakt, że jest to organizacja finansowana ze środków publicznych, a do sekcji kolarskiej należały dzieci z terenu miasta i gminy Jaworzyna Śląska.

W naszej opinii Zarząd MKS Karolina rozstał się z Panem Antonim Szewczykiem w sposób niegodny i uwłaczający osobie, która tak wiele dobrego wniosła do rozwoju kolarstwa w Jaworzynie Śląskiej. W ciągu swej długoletniej pracy, trener Szewczyk zaszczepił sportową pasję w niejednym młodym człowieku.

Prosimy Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej, aby ze względu na:
1. bierność Zarządu MKS Karolina w kwestii informowania o sposobie wydatkowania środków publicznych,
2. utratę wiarygodności organizacji w zakresie dysponowania środkami publicznymi,
3. utratę dobrego imienia w związku z okolicznościami zwolnienia trenera Antoniego Szewczyka,
4. istotnym ograniczeniu ilości czynnych zawodników sekcji kolarskiej MKS Karolina, w tym będących mieszkańcami Gminy Jaworzyna Śląska,
o ponowne rozpatrzenia zasadności finansowania sekcji kolarskiej MKS Karolina przez Gminę Jaworzyna Śląska, w dotychczasowym stopniu. Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy kroki w celu organizacji dla naszych dzieci (10 osób) szkolenia kolarskiego w ramach nowej organizacji pozarządowej, pod kierunkiem trenera Antoniego Szewczyka.

Jako mieszkańcy Gminy Jaworzyna Śląska, liczymy na przyszłą dobrą i owocną współpracę z Gminą w zakresie szkolenia kolarskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jaworzyna Śląska. Prosimy także o przekazanie informacji na temat podjętych działań przez Pana Burmistrza i Radę Miejską w związku z oceną dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.

Z poważaniem
Rodzice zawodników sekcji kolarskiej MKS Karolina”

Poprosiłem, aby do tej sprawy odniósł się również Zarząd MKS Karolina i pokazał swój punkt widzenia na tą kwestię. Oto otrzymana odpowiedź:

Na wstępie Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” pragnie podkreślić, że rozwiązanie umowy z trenerem Antonim Szewczykiem nie jest związane z nieporozumieniami na linii rodzice – Zarząd Stowarzyszenia. W kwestii relacji pomiędzy trenerem , a Zarządem, uważamy , ze te sprawy nie powinny być upubliczniane i poruszane na forum.

Chcemy również zwrócić uwagę na fakt , iż do tej pory Zarząd nie otrzymał żadnego oficjalnego pisma w powyższej sprawie. O zaistniałej sytuacji dowiedzieliśmy się telefonicznie od redaktora portalu www.jaworzynka.info lecz nie dostaliśmy możliwości wcześniejszego ustosunkowania się do listu rodziców oraz całego artykułu zamieszczonego na w/w portalu.

W kwestii różnicy zdań z rodzicami sekcji kolarskiej Miejski Klub Sportowy informuje, iż wielokrotnie spotykał się z zainteresowanymi i podejmował działania mające na celu uzyskanie kompromisu. M.in. na posiedzeniu Zarządu w dniu 28.01.2020 r. została rozpatrzona prośba rodziców zawodników w/w sekcji o utworzenie odrębnego rachunku bankowego dla kolarzy. W załączeniu przedstawiamy pisemną odpowiedź Zarządu z dnia 04.02.2020 r. na roszczenia rodziców. Po otrzymaniu powyższej odpowiedzi, w ramach protestu, rodzice zaprzestali regulowania składek za udział dzieci w zajęciach sportowych, które nie są uregulowane do dnia dzisiejszego.

Na kolejnym spotkaniu z rodzicami w dniu 23.06.2020 r. zostało przedstawione zestawienie kosztów sekcji kolarskiej za 2019 r., które wg rodziców było zbyt ogólne. W dalszym ciągu podejmowano próby wymuszenia na Zarządzie utworzenia odrębnego rachunku dla sekcji.
Poinformowano również rodziców, że w dniu 25.06.2020 r. odbędzie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym corocznie przedstawiane są sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz omawiane najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem Klubu. Trener potwierdził chęć uczestnictwa w Walnym Zebraniu, na które zapraszał rodziców.

Podczas Zwyczajnego, Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 r. Każdy z obecnych na sali otrzymał komplet dokumentów w formie papierowej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r. oraz odczytał protokół z kontroli działalności Stowarzyszenia. Poniżej treść protokołu:

Przeprowadzona w dniu 10 marca 2020 r. kontrola działalności Stowarzyszenia w 2019 roku nie wykazała nieprawidłowości.
Wyniki kontroli potwierdziły natomiast legalność wszelkich działań i decyzji Zarządu, podejmowanych w 2019 roku. Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia charakteryzowała rzetelność, gospodarność i celowość.

Na tej podstawie, Zarząd otrzymał również absolutorium.
Podczas omawiania spraw różnych, poruszono min. roszczenia rodziców dotyczące utworzenia odrębnego rachunku dla sekcji kolarskiej. Po burzliwej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany punkt. Nikt z zebranych nie głosował za utworzeniem dodatkowego sub rachunku.
Następnie omówiono prośby w/w rodziców w celu kontroli wydatków sekcji kolarskiej za 2019 rok. Prezes przypomniał, iż zgodnie ze Statutem Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” organem do kontroli działań Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna:

§36
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia

W związku z tym , iż w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczył trener Szewczyk oraz żaden z zainteresowanych rodziców, Prezes zobowiązał się do przedstawienia stanowiska Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, rodzicom sekcji kolarskiej podczas najbliższego spotkania, co też uczyniono.

Dodatkowo, na spotkaniu w dniu 02.07.2020 r. po tym jak po raz kolejny rodzice odmówili uregulowania opłat za zajęcia, zgodnie z deklaracją uczestnictwa, zawartą przez obie strony, która mówi:

§ 3 , punkt:3
Osoby zalegające ze składkami dłużej niż 30 dni bez indywidualnych uzgodnień z prowadzącym będą automatycznie zawieszane w uczestnictwie w zajęciach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

zostało im wręczone pismo informujące o zawieszeniu ich dzieci w prawach zawodników MKS Karolina oraz wyznaczono termin uregulowania zobowiązania, przypadający na dzień 10.07.2020 r.

Zarząd pragnie podkreślić, że na każdym kroku podejmuje wszelkie działania mające na celu polepszenie warunków treningowych i bytowych zawodników Stowarzyszenia. Stara się o dotacje nie tylko z Gminy lecz również pozyskuje środki z innych instytucji, sponsorów oraz osób prywatnych. M.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, z programu „Klub” z którego w 2018 r. został zakupiony nowy rower dla sekcji kolarskiej oraz w roku bieżącym, gdzie również przeznaczone są środki na zakup nowego roweru; Starostwa Powiatowego, działania wspierające starty w wyścigach kolarzy. Środki pozyskiwane z tzw. 1%, które również przeznaczane są na potrzeby sekcji kolarskiej.
Wszelkie rozliczenia są sporządzane na bieżąco, z zachowaniem terminów przedstawienia sprawozdań. Zarząd Stowarzyszenia nie ma nic do ukrycia i nigdy nie miał. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem oraz m.in. Ustawą o ochronie danych osobowych i innymi regulacjami, Zarząd nie może udostępniać dokumentacji Stowarzyszenia osobom postronnym.
Niejednokrotnie byliśmy poddawani kontroli działalności organów zewnętrznych czy to z ramienia Gminy, czy innych, upoważnionych instytucji, gdzie nie było żadnych zastrzeżeń do funkcjonowania Stowarzyszenia.

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w piśmie od rodziców chcielibyśmy sprostować kilka informacji:
Trener wielokrotnie organizował zajęcia nie tylko typowo kolarskie lecz również wyjazdy na basen , lodowisko oraz narty biegowe, które były prowadzone w ramach treningu, za co pobierał wynagrodzenie, a koszty wstępu i transportu były opłacane z klubowych pieniędzy.
Części rowerowe są częściami szybko zużywającymi się, lecz są na bieżąco zamawiane i wymieniane w ramach potrzeb. Stroje kolarskie były do dyspozycji trenera i wszelką dokumentacją oraz wymianą zajmował się trener Szewczyk. Po sprawdzeniu stanów okazało się, że w szafie znajduje się spora ilość odzieży kolarskiej, niektóre nowe, z metkami, które nie były wydawane Jego podopiecznym.
Wszelkie wymienione w piśmie rodziców zadania trenera np. : opiniowanie potrzeb zakupu sprzętu sportowego, odpowiednie zabezpieczanie zajęć i pobytu na zawodach sportowych, nadzór nad wykorzystywanym sprzętem sportowym, wynikały z umowy pomiędzy trenerem, a Zarządem Stowarzyszenia, za które trener pobierał comiesięczne umowne wynagrodzenie.

Pragniemy podkreślić że Zarząd zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro zawodników i wszelkie decyzje oraz podejmowane działania prowadzone były z troską o dobro Stowarzyszenia. Realizowane zadania oraz wydatki z nimi związane prowadzone były zgodnie z treścią zawartych umów o dofinansowanie działalności sportowej i w zgodzie z literą prawa. Mając na uwadze dobro klubu i jego zawodników Zarząd deklaruje wolę współpracy i jest gotowy do udostępnienia wszelkiej dokumentacji podmiotom współfinansującym działalność Stowarzyszenia i innym instytucjom upoważnionym do kontroli.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej

Sprawa ta jest przykra z dwóch powodów. Po pierwsze, abstrahując od racji dwóch stron, głównymi poszkodowanymi w moim przekonaniu są dzieci, które odnosiły sukcesy. Po drugie Pan Antoni Szewczyk, co do którego nawet gdyby pojawiły się jakieś zarzuty, powinien być zupełnie inaczej potraktowany. Widać, że sprawa mocno antagonizuje obie strony. Trzeba liczyć, że jest szansa ponownego dialogu i mediacji, aby sytuacja dla dobra dzieci i gminy wróciła na tory tylko i wyłącznie treningów i zdobywania kolejnych pucharów.

Poniżej linki do pism:
Pismo rodziców zawodników sekcji kolarskiej do burmistrza i radnych
Oświadczenie Zarządu MKS Karolina

info: od czytelnika, Zarząd MKS Karolina
foto: fb Antoniego Szewczyka

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Jedna myśl na temat “Kryzys w sekcji kolarskiej. Jest oświadczenie Zarządu MKS Karolina

  • 15 lipca, 2020 o 5:17 am
    Permalink

    ,,Przeprowadzona w dniu 10 marca 2020 r. kontrola działalności Stowarzyszenia w 2019 roku nie wykazała nieprawidłowości,, Tzn czyjej kontroli poddano sprawozdania finansowe stowarzyszenia ?
    Własnej Komisji Rewizyjnej ?
    Buhahaha

Dodaj komentarz