Michał Dworczyk z tytułem honorowym „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”?

Jutro o godzinie 13.00 ma odbyć się sesja Rady Miejskiej na której radni będą dyskutować nad przyszłorocznym budżetem dla naszej gminy. Okazuje się jednak, że do porządku obrad ma być wprowadzony specjalnie punkt o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”. Wśród propozycji osób, które miałyby dostać ten tytuł znalazł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Pan Michał Dworczyk. Uzasadnienie tej kandydatury w artykule.

Jutrzejsza sesja, która odbędzie się o godzinie 13.00 jest jedną z ważniejszych w kalendarzu samorządowym. Burmistrz będzie proponował swój plan budżetowy na przyszy rok, a radni będą się nad nim pochylać i dyskutować. To ważna kwestia z punktu widzenia gminy, ponieważ wskazuje cele i plany jakie będą realizowane w przyszłym roku. Wśród punktów jakie są przewidziane na sesji nic nie zwracało szczególnej uwagi, do momentu przekazania radnym w zastanawiającym trybie informacji o punkcie nadania tytułem honorowym „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”, który ma zostać wprowadzony podczas jutrzejszych obrad.

Tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”, to zaszczytne miano, które osiągają osoby szczególnie zasłużone dla naszej społeczności na różnym polu. Z reguły są to osoby, które zamieszkują naszą gminę i czynnie, na co dzień podejmują trud pracy na rzecz naszej społeczności. Nie ma nic dziwnego w tym, że gmina pragnie uhonorować takie osoby. Nie ma również nic dziwnego w tym, że taki punkt mógłby pojawić oficjalnie w porządku obrad, co było praktykowane w naszym samorządzie nie raz. Na zastanowienie zasługuje jednak fakt sposób informowania o tym radnych i opinii publicznej, co daje pole do dużych spekulacji.

W piątek, przed wtorkową sesją radni dowiedzieli się, że w porządku obrad zostanie wprowadzony punkt o nadanie tytułem honorowym „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”. Wśród propozycji znajdują się m.in Pani Teresa Gawron czy Pan Maciej Plencler. Wśród nominowanych znajduje się jednak również Pan Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, co może być już rzeczą głęboko zastawiającą. Wskazane kandydatury nie były omawiane na komisjach, nie wiadomo kto występuje o nadanie tego tytułu. Wiadomo tylko, co wynika z projektu uchwały, że podpisał ją Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Artur Nazimek.

Poniżej mogą zapoznać się z uzasadnieniem do kandydatury Pana Michała Dworczyka.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska