Mieszkańcy Königszelt polegli i zmarli podczas Wielkiej Wojny 1914-1918

Pan Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej wykonał tytaniczną pracę ukazując sylwetki poległych niemieckich mieszkańców Jaworzyny Śląskiej na frontach I wojny światowej. Opracowanie to, jest dobrym uzupełnieniem artykułu jaki napisałem o pomnikach poległych podczas wielkiej wojny w naszej gminie.

Jakiś czas temu zająłem się pomnikami poległych podczas I wojny światowej w naszej gminie. Mieliśmy tam do czynienia z pomnikami, które zachowały się do dziś, ale także z miejscami, których już nie ma. Link do artykułu Tutaj. Pan Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej wykonał tytaniczną pracę ukazując sylwetki poległych i zmarłych niemieckich mieszkańców Jaworzyny Śląskiej na frontach I wojny światowej. Wczytując się w sylwetki żołnierzy, którzy byli wypisani na kamieniach w naszej gminie można zobaczyć całe okrucieństwo wojny i w pełni zrozumieć, że prochy niemieckich mieszkańców naszego miasta są rozrzucone po wszystkich frontach tej wojny. Zapraszam do zapoznania się z publikacją Pana Bogdana Muchy, dodam tylko, że warto przeczytać oba artykuły, które uzupełniają się wzajemnie i spojrzeć na tą sprawę kompleksowo. Zapraszam do lektury:

W latach 1871-1919, Armia Cesarstwa Niemieckiego (niem. Deutsches Heer) pod bezpośrednim zmierzchnictwem cesarza Wilhelma I Hohenzollerna, składała się z czterech kontyngentów: pruskiego (wraz z mniejszymi krajami Rzeszy), bawarskiego, saskiego i wirtemberskiego. Pomimo przejścia pod dowództwo pruskie, królowie tych trzech krajów zachowali pewną kontrolę nad wojskiem. Dotyczyło to szczególnie Bawarii, w której żołnierze składali przysięgę na wierność cesarzowi, ale przysięga ta obowiązywała jedynie w czasie wojny. W czasie pokoju zwierzchnictwo nad armią bawarską sprawował król bawarski (Ludwik III Wittelsbach w latach 1913-1918). Wojska bawarskie miały nieco inne umundurowanie oraz istniały wyodrębnione trzy Królewsko-Bawarskie Korpusy Armijne. Po zwycięckich wojnach z Austrią (1866) i Francją (1870-1871), Armia Cesarstwa Niemieckiego miała miano najlepszej wEuropie i była też dobrze zabezpieczona technicznie, co dało o sobie znać z wybuchem I wojny światowej. W przededniu wojny przy 64,9 mln ludności oraz 12,3 mln w koloniach, Cesarstwo Niemieckie utrzymywało siły zbrojne w sile 768 tys. żołnierzy (bez kolonii), zorganizowanych w 92 dywizje piechoty i 10 dywizji kawalerii. Armia Cesarska miała na stanie 7312 dział średnich kalibrów i 2076 dział dużych kalibrów, 232 samoloty, 26 okrętów liniowych, 36 krążowników różnych typów, 97 niszczycieli, 20 okrętów podwodnych. Ogólne możliwości mobilizacyjne wynosiły ok. 13,5 mln żołnierzy, w tym było przeszkolonych wojskowo rezerw ok. 4,3 mln ludzi. Plany zakładały liczebność sił zbrojnych po mobilizacji w liczbie 3 822 tys. żołnierzy. (96 dywizji piechoty, 11 dywizji kawalerii). Podczas działań wojennych w Cesarstwie Niemieckim było zmobilizowanych łącznie ok. 13,2 mln żołnierzy (wg in. źródeł – 11 mln). W końcu wojny armia niemiecka liczyła ok. 7,6 mln żołnierzy. W latach 1914-1918 przemysł niemiecki wyprodukował i przekazał armii: 8,5 mln karabinów, 280 tys. karabinów maszynowych, 64 tys. dział, 12 tys. moździerzy, ok. 100 czołgów, 306 mln szt. pocisków artyleryjskich, 8,2 mld szt. amunicji strzeleckiej, 65 tys. samochodów, 8 okrętów liniowych. Wydatki na wojnę wyniosły 37,8 mld ówczesnych dolarów. Straty Armii Cesarstwa Niemiec wyniosły: ok. 2,037 mln poległych i zmarłych (wg innych źródeł 1,774 mln zabitych) co stanowi 30,8 żołnierza na 1000 mieszkańców, 4,216 mln rannych, 1,153 mln jeńców i zagionych – łączne 7,143 mln żołnierzy, co stanowiło ok. 64,9% stanu zmobilizowanych.

Ossuarium Douaumont. Budowla, w której pochowano szczątki 130 tys. żołnierzy francuskich i niemieckich poległych w bitwie pod Verdun (1916). Na przyległym cmentarzu znajduje się dalszych ponad 16 tys. grobów wojennych. Bez strat wśród zmobilizowanych na front żołnierzy, nie obyło się w ówczesnym Königszelt (ob.Jaworzyna Śląśka). Na początku XX wieku osada z ważnym węzłem kolejowym, liczyła ponad 3000 mieszkańców. Obok powstałej tutaj znamienitej fabryki porcelany, wzniesiono również inne zakłady, tj. fabrykę melasy, spirytusu i rumu oraz mleczarnię. Rozwój kolei oraz przemysłu pociągnął za sobą wzrost demograficzny i rozbudowę osady o liczne mniejsze oraz większe
domy, osiedla robotnicze, domy handlowe, a także warsztaty usługowe. Już w 1892 roku w Königszelt powstało towarzystwo społeczne ewangelików, które rozpoczęło dość ożywioną działalność oświatową, kulturalną i towarzyską. Podobnie jak w całym Cesarstwie Niemieckim,
tak i tutaj, spokojne życie miejscowej ludności zakłócił wybuch I wojny światowej. Stopniowe powołanie do wojska prawie wszystkich dorosłych mężczyzn doprowadziło do dotkliwego braku siły roboczej. Przestawienie przemysłu na produkcję wojenną oraz brak szeregu surowców spowodował drastyczny spadek produkcji towarów konsumpcyjnych. Dotyczy to zwłaszcza rolnictwa, które szczególnie silnie odczuło brak rąk do pracy, nawozów i maszyn rolniczych. Innym poważnym problemem był lęk o losy najbliższych powołanych do Armii Cesarskiej. Charakter walk powodował, że straty ludzkie były bardzo duże. Według list strat armii niemieckiej z lat 1914-1919 (Verlustlisten Preußen, Sachsen, Marine) udział w I wojnie światowej wzięło 280 mieszkańców Königszelt. Spośród nich: 83 poległo lub zmarło w szpitalach, 20 zaginęło, 138 zostało rannych (blisko połowa w stopniu ciężkim, również z trwałym kalectwem), 39 trafiło do niewoli [a].

Lista poległych i zmarłych podczas I wojny światowej mieszakńców Königszelt:

● Kurt Alex, ur. 23.09.1894, Königszelt, Schweidnitz; zmarł w szpitalu; Verlustlisten Preußen nr 769 z 26.02.1917, str. 17684

● Fritz Ambrosius (Kanonier), Königszelt, Schweidnitz, ur. 15.12.1897, zm. 16.11.1918 (w szpitalu); 1245. kolumna lekkiej amunicji / 17. Rezerwowy Pułk Artylerii Polowej / 17. Dywizja Polowa Rezerwowa; pochowany na cmentarzu Münster-Zentralfriedhof (Niemcy), kwatera 1;
Verlustlisten Preußen nr 1550 z 14.10.1919, str. 31189

● Erich Anders, Königszelt, Schweidnitz, ur. 6.04.1889, zm. 19.10.1918 (w szpitalu); 1242. kolumna lekkiej amunicji; pochowany na cmentarzu Vladslo (Belgia), kwatera 5, grób 1494; Verlustlisten Preußen Nr 1534 z 13.09.1919, str. 31017

● Richard Arndt, Königszelt; 288. Rezerwowy Pułk Piechoty (2. Kompania) / 49. Rezerwowa Dywizja / VI Korpus Armii; ciężko ranny podczas walk na linii Rawka-Bzura (front wschodni); zmarł w lazarecie polowym Lötzen;Verlustlisten Preußen Nr 255 z 22.06.1915, str. 7146

● Arnold Berger, Königszelt, Schweidnitz; 84. Pułk Piechoty „von Manstein” (10. Kompania) / 35. Brygada Piechoty / 18. Dywizja Piechoty / IX Korpus Armii / 1. Armia; poległ 5.11.1914 podczas jesiennej bitwy w Szampanii (front zachodni), pochowany na cmentarzu Menen (Belgia),
kwatera H, grób 307; Verlustlisten Preußen nr 358 z 20.10.1915, str. 9474

● Alfons Bittner (Starszy szeregowy), Königszelt, Schweidnitz; 72. Pułk Piechoty (12. Kompania) / 16. Brygada Piechoty /8. Dywizja Piechoty / IV Korpus Armii / 1. Armia; poległ podczas walk pozycyjnych we Flandrii (front zachodni), pochowany na cmentarzu Menen (Belgia), kwatera 0, grób 306; Verlustlisten Preußen nr 289 z 30.07.1915, str. 7918

● Erich Bock (Marynarz), Königszelt, Schweidnitz, ur. 11.11.1896, zm. 1.06.1916, pochowany na cmentarzu Kiel-Nordfriedhof (Niemcy), kwatera X, grób 100b; Verlustlisten Marine nr 78 z 14.06.1916, str. 12910

● Kurt Böhm, Königszelt, Schweidnitz; Verlustlisten Preußen nr 1167 z 19.06.1918

● Fritz Büttner IV, Königszelt, Schweidnitz; 20. Pułk Piechoty „Graf Tauentzien von Wittenberg) 3. kompania / 11. Brygada Piechoty / 6. Dywizja Piechoty / III Korpus Armii / 1. Armia; poległ w bitwie nad Aisne (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 387 z 24.11.1915, str. 10333

● Erich Dalibor, Königszelt, Schweinitz, ur. 10.02.; Verlustlisten Preußen nr 1154 z 4.06.1918, str. 24026

● Richard Feige (Podoficer), Königszelt, Schweidnitz, ur. 5.04.; Verlustlisten Preußen nr 1213 z 12.08.1918, str. 25587

● Fritz Fende, Königszelt, Schweidnitz; 5. Batalion Strzelców „von Neumann” (1. Kompania) / 18. Brygada Piechoty / 9. Dywizja Piechoty / V Korpus Armii / 5. Armia; poległ podczas walk pod Ronvaux-Saulx; Verlustlisten Preußen nr 574 z 7.07.1916, str. 13262

● Martin Fende, Königszelt, Schweidnitz, ur. 2.09.1892; zm. 25.01.1917 (w szpitalu polowym), pochowany na cmentarzu Hasenpoth (Łotwa), grób 3; Verlustlisten Preußen nr 758 z 13.02.1917, str. 17548

● August Fischer, Königszelt, Schweidnitz; 57. Brygada Piechoty Landwehry / 19. Brygada Piechoty Landwehry / 18. Dywizja Landwehry / VII Korpus Armii; poległ podczas walk w Puszczy Białowieskiej (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 325 z 11.09.1915, str. 8698

● Richard Forell, Königszelt, Schweidnitz, ur. 3.02.1889, zm. 24.06.1917, pochowany na cmentarzu Menen (Belgia), kwatera A, grób 794; Verlustlisten Preußen nr 899 z 1.08.1917, str. 19881

● Richard Franz, Königszelt, Schweidnitz; 53. Pułk Piechoty (2. Kompania) / 27. Brygada Piechoty / VII Korpus Armii / 2. Armia; poległ podczas bitwy pod Verdun (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 662 z 18.10.1916, str. 15607

● Karl Franzus, Königszelt, Verlustlisten Preußen nr 683 z 11.11.1916, str. 16203

● Richar Franzus, Königszelt, Schweidnitz, ur. 28.04.; Verlustlisten Preußen nr 1150 z 30.05.1918, str. 23907

● Gustav Friedrich, Königszelt, Schweidnitz; 55. Pułk Piechoty „Graf Bülow von Dennewitz” (9. Kompania) / 26. Brygada Piechoty / 13. Dywizja Piechoty / VII Korpus Armii / 2. Armia; poległ podczas walk pozycyjnych we Frandrii (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 479 z 14.03.1916, str. 11610

● Paul Friedrich, Königszelt, Schweidnitz; 228. rezerwowy Pułk Piechoty / 97. rezerwowa Dywizja Piechoty / VI Korpus Armii; poległ podczas walk na linni Rawka-Bzura (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 114 z 31.12.1914, str. 3921

● Paul Gellner, Königszelt, Schweidnitz, ur. 22.06., zmarł w szpitalu, pochowany na cmentarzu Wiesbaden-Biebrich (Niemcy), grób 38; Verlustlisten Preußen nr 995 z 22.11.1917, str. 21719

● Walter Gerlich, Königszelt, Schweidnitz, ur. 28.03.1895, zm. 26.11.1916, pochowany na cmentarzu Neuville-St.Vaast (Francja), kwatera 9, grób 748; Verlustlisten Preußen 723 z 2.01.1917, str. 17021

● Karl Gerndt, Königszelt, Schweidnitz, ur. 6.08.1892, zm. 12.01.1917, pochowany na cmentarzu Tifesti-Frunzoaia (Rumunia); Verlustlisten Preußen nr 761 z 16.02.1917, str. 17582

● Friedrich Gräbel, Königszelt, ur. 10.07., zmarł w szpitalu; Verlustlisten Preußen nr 957 z 8.10.1917, str. 21044

● Otto Haberland, Königszelt, Schweidnitz, ur. 30.05., zmarł w szpitalu; Verlustlisten Preußen nr 970 z 23.10.1917, str. 21274

● Gustav Hauschmann, Königszelt; 41. Pułk Piechoty „von Boyen” (1. Kompania) / 1. Brygada Piechoty / 1. Dywizja Piechoty / I Korpus Armii / 8. Armia; poległ 15.06.1916 w bitwie pod Verdun, pochowany na cmentarzu Mangiennes (Francja), kwatera 6, grób 1134; Verlustlisten Preußen nr 582 z 17.07.1916, str. 13397

● Alfred Huhn, Königszelt, Schweidnitz; 38. Pułk Piechoty Landwehry (3. Kompania) / 21. Brygada Piechoty / 11. Dywizja Piechoty / VI Korpus Armii; poległ w walkach pod Péronne (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 390 z 27.11.1915, str. 10421

● August Höhm, Königszelt; 205. Rezerwowy Pułk Piechoty / 87. Rezerwowa Brygada Piechoty / 44. Rezerwowa Dywizja / III Korpus Armii; poległ w walkach między Wieprzem i Bugiem (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 302 z 16.08.1915, str. 8189

● Hermann Höhm, Königszelt, ur. 13.11., pochowany na cmentarzu Selvigny (Francja), kwatera 4, grób 1052; Verlustlisten Preußen nr 1060 z 9.02.1918, str. 22681

● Alfred John, Königszelt, Schweidnitz; 27. Baralion Pionierów (1. Rezerwowa kompania) / 42. Dywizja Piechoty / XXI Korpus Armii / 6. Armia; zmarł w szpitalu 7.04.1915, Verlustlisten Preußen nr 203 z 20.04.1915

● Emil Jänke, Königszelt, Schweidnitz, ur. 8.06.1881, zm. 8.06.1917, pochowany na cmentarzu Dourges (Francja), kwatera 2, grób 123; Verlustlisten Preußen nr 880 z 10.07.1917, str.n19548

● August Kadura, Königszelt, Schweidnitz; 11. Rezerwowy Pułk Piechoty (2. Kompania) / 21. Rezerwowa Brygada Piechoty / 11. Rezerwowa Dywizja / VI Rezerwowy Korpus / 5. Armia; poległ 15.03.1915 podczas walk pod Verdun (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 189 z 1.04.1915, str. 5624

● Kurt Kleinert, Königszelt, ur. 28.10.1890; Schweidnitz; Verlustlisten Preußen nr 843 z 26.05.1917, str. 18688

● Erich Kretschmer, Königszelt, 93. Rezerwowy Pułk Piechoty (11. Kompania) / 15. Rezerwowa Brygada Piechoty / 1. Rezerwowa Dywizja Gwardii / Rezerwowy Korpus Gwardii / 2. Armia; zamarł w szpitalu polowym; Verlustlisten Preußen nr 400 z 9.12.1915, str. 10616

● Gustav Kriegler, Königszelt, Schweidnitz; 23. Rezerwoway Pułk Piechoty (9. Kompania) / 22. Rezerwowa Brygada Piechoty / 12. Rezerwowa Dywizja / VI rezerwowy korpus / 5. Armia; poległ w bitwie pod Verdun; Verlustlisten Preußen 503 z 11.04.1916, str. 11986

● Hermann Kuhnert, Königszelt, Schweidnitz; 27. Rezerwowy Pułk Piechoty (12. Kompania) / 13. Rezerwowa Brygada Piechoty / 7. Rezerwowa Dywizja / IV Rezerwowy Korpus / 1. Armia; poległ podczas walk nad Aisne (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 318 z 3.09.1915, str. 8533

● Franz Kühnel, Königszelt; 18. Rezerwowy Pułk Piechoty „von Grolmann” (12. Kompania) / 72.Brygada Piechoty / 41. Dywizja Piechoty / XX Korpus Armii / 8. Armia; poległ podczas walk na linii Rawka-Bzura (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 386 z 23.11.1915, str. 10312

● Richard Kühnel, Königszelt, Schweidnitz, ur. 4.12.1884; Verlustlisten Preußen nr 837 z 19.05.1917, str. 18554

● Siegfried Lanzer (Kapral), Königszelt, Schweidnitz; 71. Pułk Piechoty (9. Kompania) / 76. Brygada Piechoty / 38. Dywizja Piechoty / XI Korpus Armii / 3. Armia; poległ w walkach nad Szczarą i Jelnią (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 406 z 16.12.1915, str. 10723

● Franz Letzner, Königszelt; 52. Pułk Piechoty „von Anvelsleben” / 10. Brygada Piechoty / 5. Dywizja Piechoty / III Korpus Armii / 1. Armia; poległ w czasie bitwy pod Verdun (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 572 z 5.07.1916

● Adolf Matz, Königszelt, Schweidnitz, ur. 20.08.1893; 23. Pułk Piechoty „von Winterfeldt” / 24. Brygada Piechoty / 12. Dywizja Piechoty / VI Korpus Armii / 2. Armia; poległ 10.09.1918 podczas walk przez Linią Zygfryda (front zachodni), pochowany na cmentarzu Neuville-St.Vaast (Francja), kwatera 20, grób 402; Verlustlisten Preußen nr 1302 z 27.11.1918, str. 27919

● Karl Meißner, Königszelt, Schweidnitz; 38 .Pułk Fizylierów „General-Feldmarschall Graf von Moltke” (5. Kompania, 2. Batalion) / 21. Brygada Piechoty / 11. Dywizja Piechoty / VI Korpus Armii / 4. Armia; poległ podczas walk pzycyjnych we Flandrii (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 309 z 24.08.1915, str. 8327

● Richard Melzig (Starszy szeregowy), Königszelt, Schweidnitz, ur. 22.02.; Verlustlisten Preußen nr 1173 z 26.06.1918, str. 24585

● Reinhold Milde, Königszelt, Schweidnitz; 91. Pułk Piechoty (12. Kompania) / 37. Brygada Piechoty / 19. Dywizja Piechoty / X Korpus Armii / 2. Armia; zmarł w szpitalu; Verlustlisten Preußen nr 645 z 28.09.1916

● Artur Patzelt (Kapral), Königszelt, Schweidnitz, ur. 18.06.; Verlustlisten Preußen nr 1030 z 5.01.1918, str. 22332

● Reinhold Pohl, Königszelt, ur. 20.02.1894; Verlustlisten Preußen nr 739 z 20.01.1917, str.17235

● Heinrich Preußner, Königszelt, Schweidnitz, ur. 20.07.; Verlustlisten Preußen nr 1167 z 19.06.1918, str. 24412

● Erich Puschmann, Königszelt, ur. 17.04., zm. 26.08.1917, pochowany Laon „Bousson” (Francja), kwatera 8, grób 56; Verlustlisten Preußen nr 934 z 11.09.1917, str. 20531

● Alfred Pätzold (Starszy szeregowy), Königszelt, Schweidnitz; 264. Rezerwowy Pułk Piechoty (9. Kompania)/ 80. Rezerwowa Brygada Pichoty / 80. Rezerwowa Dywizja / XI Korpus Armii; poległ w walkach na linii Krewo-Smorgon-Narocz-Twerecz (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 377 z 11.11.1915, str. 10051

● Oswald Pätzold, Königszelt, Schweidnitz; 5. Pułk Artylerii Polowej „von Podbielski” / 9. Brygada Artylerii / 9. Dywizja Piechoty / V Korpus Armii / 5. Armia; poległ podczas walk na Wzgórzach Mozy (front zachodni) Verlustlisten Preußen nr 357 z 19.10.1915, str. 9460

● Gustav Radetzki, Königszelt, ur. 10.02.1877; 38 .Pułk Fizylierów „General-Feldmarschall Graf von Moltke” (1. Kompania) / 21. Brygada Piechoty / 11. Dywizja Piechoty / VI Korpus Armii / 4. Armia; poległ 28.07.1916 podczas walk pod Roye-Noyon (front azchodni), pochowany na cmentarzu Berlin-Wedding, Friedhof Turiner Straße (Niemcy), kwatera 3, rząd 1, grób 25;
Verlustlisyten Preußen nr 615 z 24.08.1916, str. 14304

● Alfred Reiprich I., Königszelt, Schweidnitz; 84. Pułk Piechoty Landwehry (1. Kompania) / 34. Mieszana Brygada Piechoty Landwehry / 1. Dywizja Landwehry / Armia Północna; poległ podczas walk pozycyjnych na linii Łomsina-Osowiec (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 170 z 10.03.1915, str. 5196

● Herbert Reuschel, Königszelt, ur. 2.03.1893, poległ 28.09.1915; Verlustlisten Preußen nr 874 z 3.07.1917, str. 19430

● Franz Rockstroh (Kapral), Königszelt, Schweidnitz, ur. 8.08.1897; Verlustlisten Preußen nr 846 z 31.05.1917, str. 18756

● Adolf Ruppel, Königszelt, Schweidnitz; 204. Rezerwowy Pułk Piechoty (1. Kompania) / 86. Rezerwowa Brygada Piechoty / 43. Rezerwowa Dywizja; poległ podczas walk między Wieprzem i Bugiem (front wschodni); Verlustliesten Preußen nr 300 z 13.08.1915, str. 8149

● Alfred Rösner, Königszelt, Schweidnitz; 4. Pułk Strzelców (3. Kompania); Verlustlisten Preußen nr 629 z 9.09.1916, str. 14704

● Alfred Bruno Scharff, Königszelt, Schweidnitz, ur. 8.04.1890; 5. Pułk Grenadierów „König Friedrich I” (1. Kompania. 2. Batalion) / 71. Brygada Piechoty / 36. Dywizja / XVII Korpus Armii; zamarł w szpitalu 18.12.1918; Verlustlisten Preußen nr 1380 z 4.03.1919, str. 29443

● Paul Schindler, Königszelt, Schweidnitz; 116. Pułk Piechoty „ Kaiser Wilhelm” (7. Kompania) / 49. Brygada Piechoty / 25. Dywizja Piechoty / XVIII Korpus Armii / 4. Armia; poległ w bitwie nad Sommą; Verlustlisten Preußen nr 663 z 19.10.1916, str. 15640

● Martin Schlums (Pionier), Königszelt, Schweidnitz; zm. 20.04.1918, pochowany na cmentarzu Laventie 14/18 (Francja), kwatera 3, grób 66; Verlustlisten Preußen nr 1141 z 18.05.1918, str. 23662

● Martin Schmidt, Königszelt; 1. Pułk Artylerii Pieszej Gwardii (8. Bateria) / Rezerwowy Korpus Gwardii / 2. Armia; Verlustlisten Preußen nr 253 z 19.06.1915, str. 7100

● Paul II Schmidt, Königszelt, Schweidnitz, ur. 31.05.; Verlustlisten Preußen nr 1243 z 16.09.1918, str. 26308

● Hermann Scholz, Königszelt, Schweidnitz; 226. Rezerwowy Pułk Piechoty (9. Kompania)/ 97. Rezerwowa Brygada Piechoty / 49. Rezerwowa Dywizja / V Korpus Armii; poległ podczas walk nad Szczarą (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 330 z 17.09.1915, str. 8821

● Heinrich Schubert, Königszelt; Verlustlisten Marine nr 52 z 14.10.1915, str. 9354

● Richard Schubert; Königszelt, Schweidnitz; Verlustlisten Sachsen nr 377 z 19.01.1917, str. 17224

● Albr. Schultze, Königszelt; 97. Rezerwowa Brygada Piechoty / 49. Rezerwowa Dywizja / V Korpus Armii; poległ podczas walk nad Szczarą (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 438 z 25.01.1916, str. 11114

● Hermann Schulz, Königszelt, Schweidnitz; 74. Rezerwowy Pułk Piechoty (1. Kompania) / 39.
Rezerwowa Brygada Piechoty / 19. Rezerwowa Dywizja / X Rezerwowy Korpus / 2. Armia;
poległ podczas bitwy pod Verdun (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 574 z 7.07.1916,
str.13257
● Hermann Schulz, Königszelt; 22. Rezerwowy Pułk Piechoty (2. Kompania) / 23. Rezerwowa Brygada Piechoty / 12. Rezerwowa Dywizja / VI Korpus Armii / 5. Armia; poległ podczas walk pod Verdun (front zachodni) Verlustlisten Preußen nr 347 z 7.10.1915, str. 9214

● Oskar Schäl, Königszelt, Schweidnitz, ur. 28.04.; Verlustlisten Preußen nr 1215 z 14.08.1918, str. 25631

● Alfred Stelzer, Königszelt; 28. Zapasowy Pułk Piechoty (6. Kompania) / 59. Rezerwowa Brygada Piechoty Landwehry / Zapasowa Dywizja Piechoty; poległ 21.01.1915 podczas walk między Mozą a Mozelą (front zachodni), pochowany na cmentarzu St. Mihiel (Francja), kwatera 1, grób 294; Verlustlisten Preußen nr 160 z 26.02.1915, str. 5014

● Günther Sämann, Königszelt, Schweidnitz; 49 . Pułk Piechoty / 8. Brygada Piechoty / 4. Dywizja Piechoty / II Korpus Armii / 1. Armia; poległ w bitwie nad Ucherką (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 308 z 23.08.1915, str. 8307

● Artur Techt, Königszelt, Schweidnitz, ur. 16.02., zm. 1.04.1918 (w szpitalu), pochowany na cmentarzu Mennevret (Francja), kwatera 1, grób 56; Verlustlisten Preußen nr 1123 z 26.04.1918, str. 23276

● Paul Tralls, Königszelt, ur. 10.04.; Verlustlisten Preußen nr 1012 z 12.12.1917, str. 22043

● Alfred Tschirner (Starszy szeregowy), Königszelt, Schweidnitz, ur. 12.06.; pochowany na cmentarzu Thiescourt (Francja), kwatera 1, grób 168; Verlustlisten Preußen nr 1208 z 6.08.1918, str. 25490

● Otto Uebrick (Podoficer), Königszelt; 10. Pułk Grenadierów „König Friedrich Wilhelm II” (12. Kompania) / 21. Brygada Piechoty / 11. Dywizja Piechoty / VI. Korpus Armii / 6. Armia; poległ 22.08.1914 podczas walk pod Rossignol-Tintigny (front zachodni), pochowany na cmentarzu Bellefontaine (Belgia), kwatera 1, grób 2; Verlustlisten Preußen nr 301 z 14.08.1915, str. 8163

● Hubert Vieth, Königszelt, Schweidnitz; 46. Pułk Piechoty „Graf Kirchbach” (5. Kompania, 2. Batalion) / 19. Brygada Piechoty / 10. Dywizja / V Armia; poległ podczas walk pozycyjnych między Mozą a Mozelą (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 254 z 21.06.1915, str. 7110

● Gustav Werner, Königszelt, ur. 24.02.1891; Verlustlisten Preußen nr 892 z 24.07.1917, str. 19763

● Erich Werner II (Szeregowy), Königszelt; 108. Pułk Strzelców (Fizylieró) „Prinz Georg” (12. Kompania) / 46. Brygada Piechoty / 23. Dywizja Piechoty / XII Korpus Armii / 3. Armia; zmarł 26.12.1914 w Lazarecie nr 10 w Malmaison, pochowany na cmentarzu Sissone (Francja), kwatera 7, grób 639; Verlustlisten Sachsen nr 105 z 9.02.1915, str. 477

● Karl Paul Wersig, Königszelt, Schweidnitz; 356. Pułk Piechoty; Verlustlisten Preußen nr 365 z 28.10.1915, str. 9682

● Winzer (imię nieznane), Königszelt, Schweidnitz; 208. Rezerwowy Pułk Piechoty / 44. Dywizja Rezerwowa / X Korpus Armii; poległ podczas szturmu na Dixmude (front zachodni); Verlustlisten Preußen nr 90 z 1.12.1914, str. 3162

● Ernst Witter, Königszelt, Schweidnitz; Verlustlisten Marine nr 98 z 6.12.1916, str. 16738

● Robert Wolff, Königszelt, Schweidnitz; 174. Dywizja Piechoty (3. Kompania) / 32. Brygada Piechoty / 31. Dywizja Piechoty / XXI Korpus Armii / 6. Armia; poległ podczas walk na linii Krewo-Smorgon-Narocz-Twerecz (front wschodni); Verlustlisten Preußen nr 360 z 22.10.1915, str. 9527

● Georg Würbs, Königszelt, Kreis Schweidnitz; 2. Pułk Piechoty Gwardii / 2. Brygada Piechoty Gwardii / 1. Dywizja Gwardii / Korpus Gwardii / 2. Armia; poległ 29.08.1914 w bitwie pod St. Quentin (front zachodni), pochowany na cmentarzu Le Sourd (Francja), grób 650; Verlustlisten Preußen nr 52 z 16.10.1914, str. 1342

● Erhard Zunge, Königszelt, Schweidnitz, ur. 2.02.1896; Verlustlisten Preußen nr 919 z
24.08.1917, str. 20242

Przypisy:
[a] brak informacji o liczbie mieszkańców Königszelt, którzy szczęśliwie wrócili do domu bez
doznania uszczerbku na zdrowiu
Żródła:

● Deutschen Verlustlisten 1914-1919: Verlustlisten Marine 52, 78, 98; Verlustlisten Sachsen
105, 377; Verlustlisten Preußen 52, 90, 114, 160, 170, 189, 203, 253, 254, 255, 289, 300, 301,
302, 308, 309, 318, 325, 330, 347, 357, 358, 360, 365, 377, 386, 387, 390, 400, 406, 438, 479,
503, 572, 574, 582, 615, 629, 645, 662, 663, 683, 723, 739, 758, 761, 769, 837, 846, 874, 880,
899, 919, 934, 957, 970, 995, 1012, 1030, 1060, 1123, 1141, 1150, 1154, 1167, 1173, 1208,
1213, 1215, 1243, 1302, 1380, 1534, 1550
Bibliografia:
● Mała Encyklopedia Wojskowa, t. 2, Warszawa 1970
● Wielka Encyklopedia Radziecka, t. 19, Moskwa 1975
● A. M. Zajonczkowkij, I wojna światowa, Moskwa 2002

● Historia I wojny światowej 1914–1918, Moskwa 1975
● C. Jany, Geschichte der preußischen Armee vom 15. Jahrhundert bis 1914, Osnabrück 1967
● H. Meier-Welcker, Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648-1939. Band 2, 3, München
1979
● T. Nipperdey Deutsche Geschichte 1866–1918. Machtstaat vor der Demokratie, München
1992
● Neugebauer/Ostertag: Grundzüge der deutschen Militärgeschichte, Band 1 und
2: Arbeits- und Quellenbuch, Rombachverlag, Freiburg 1993, 1. Auflage
● Ch. Stachelbeck, Deutschlands Heer und Marine im Ersten Weltkrieg, Oldenbourg, München
2013
● G. Feldman, Army, Industry and Labour in Germany, 1914–1918, London 2014

Opracowanie Bogdan Mucha

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska