Na kresach gminy czyli nurtem Strzegomki

Rzeka Strzegomka – wydaje się być marginalizowana w stosunku do rzeki Pełcznicy w naszej świadomości a jest nie mniej ciekawa niż „Czarnula”. Przejdźmy się granicą naszej gminy wzdłuż rzeki Strzegomka i poznajmy jej ciekawe zakamarki.

Przez teren naszej gminy przepływa kilka mniejszych, lub większych strumyków czy cieków wodnych, które oczywiście wśród lokalnych społeczności mają swoje nazwy. Mimo, że na czoło wybija się rzeka Pełcznica o której pisałem TUTAJ, w naszej gminie przepływa również druga ważna rzeka – Strzegomka, która zasadniczo jest większa niż Pełcznica mimo to przepływa na krótszym odcinku naszego obszaru i dlatego być może mniej się o niej mówi.

Na początek kilka słów o ogólnej specyfice rzeki Strzegomka. Podobnie jak Pełcznica jest ona górską rzeką. Jej źródła wypływają z południowego zbocza Łysicy w Górach Wałbrzyskich, na zachód od Starych Bogaczowic. Na odległości blisko osiemdziesięciu kilometrów płynie przez Góry Wałbrzyskie, Pogórze Wałbrzyskie, Przedgórze Sudeckie i Nizinę Śląską. Rzeka ta jest lewym dopływem Bystrzycy, a jej dopływami są mniejsze rzeki Pełcznica i Czyżynka. To rzeka o wartkim nurcie, mająca różny wygląd na poszczególnych etapach. Ma również bogatą historię. Wystarczy tutaj wspomnieć o istniejącym na jej biegu w Łażanach najstarszym moście żelaznym Śląska i Europy, który pochodził z 1796 roku. Tytuł ten dzierżył do 1945 roku, gdzie nastąpił jego kres związany z działaniami wojennymi na tym terenie.

Wędrówkę po Strzegomce rozpocząłem tuż za wsią Pastuchów i poszedłem pod prąd w górę źródła do wsi Skarżyce. Ten ponad dwu kilometrowy spacer wśród gęstowia rzeki pokazał mi jej różna odbicia. Raz była ona dzika i niedostępna, raz unormowana i spokojna. Wpływ na to ma z pewnością jej specyfika i położenie, które również zostało zagospodarowane do ludzkich potrzeb. Na przykład tuż za terenem byłej cukrowni w Pastuchowie na krótkim odcinku mamy jej opad z niewielkim wodospadem i wybrukowane koryto, które świadomie ją reguluje.

Idąc wzdłuż nurtu Strzegomki, która wyznacza również granice administracyjne naszej gminy na jej krótkim odcinku od początku można zwrócić uwagę na jej dość wartki nurt. Ponoć zdarzają się na jej toni wyprawy kajakowe. Jest to jednak jak sądzę wyprawa dla doświadczonych amatorów tego sportu. Zdarzają się odcinki gdzie można przystanąć przy jej brzegu i zapomnieć o cywilizacji by innym razem zobaczyć jej ludzkie zagospodarowanie.

Warto tutaj wspomnieć jak ma się jej zanieczyszczenie na odcinku tuż za wsią Pastuchów jaki przeszedłem. Trzeba uczciwie przyznać, że w moich obserwacjach jest ona w lepszym stanie niż Pełcznica. Zdarzają się oczywiście miejsca, gdzie ludzka bytność w postaci śmieci odcisnęła się, aż nadto. Są to jednak poszczególne etapy. Myślę, że gdyby ktoś chciał zdobyć się na posprzątanie jej na naszym gminnym odcinku nie stanowiło by to większego problemu.

Rzeka Strzegomka dłuższa i większa niż Pełcznica, która jest jej dopływem w okolicach Skarżyc, mimo, że na naszym gminnym odcinku krótsza to jest nie mniej ciekawym terenem do wędrówki. Będzie to dzika i często utrudniona podróż, ale teren i jej widok oddają aż nadto te trudy. Zachęcam każdego do podróży wzdłuż granicy naszej gminy, która odznacza się nurtem tej górskiej rzeki.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz