Nowo – stare zasady funkcjonowania naszych urzędów

Wczoraj na konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnych obostrzeniach związanych z epidemią koronawirusa. Placówki publiczne na terenie naszego miasta weszły również w nowy tryb funkcjonowania do którego musimy się dostosować.

Wczoraj na konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnych obostrzeniach związanych z epidemią koronawirusa. Z wytycznymi związanymi z tą kwestią można zapoznać się poniżej:

Placówki urzędowe na terenie naszego miasta weszły również w szczególny tryb pracy co jest również związane z zagrożeniem covid -19. Na stronie Urzędu Miasta możemy zapoznać się z tymi zasadami. Jeżeli chodzi o Urząd Miasta to:

„Część pracowników Urzędu Miejskiego skierowana została na pracę zdalną, jednak w taki sposób, aby utrzymana została całkowita płynność działania poszczególnych referatów i terminowość załatwianych spraw.

Nieustanie przypominamy o ograniczaniu osobistych wizyt do minimum.
Zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu poczty mailowej (adres: urzad@jaworzyna.net) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub telefonicznie

Dodatkowo na drzwiach Urzędu, przy ul. Wolności 9 zamontowana została skrzynka na listy, do której można wrzucać korespondencję (bez potwierdzenia doręczenia).
Do 4 grudnia zawieszone zostało przyjmowanie interesantów przez radnych i burmistrzów.

Stale przypominamy również, że w przypadku wizyt osobistych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu, dezynfekcji rąk, skracania pobytu do minimum oraz zakaz wchodzenia do pokojów pracowników.”

Jeżeli chodzi o Zakład Usług Komunalnych to:

„Od dnia 31.10.2020 roku wprowadzamy brak możliwości kontaktu bezpośredniego na terenie Spółki. Prosimy jedynie o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub pisemny przy użyciu zamontowanej skrzynki.

Dodatkowo wprowadzamy następujące ograniczenia:

– Ograniczenie załatwiania spraw wod-kan oraz wspólnot mieszkaniowych tylko do spraw awaryjnych. Zgłaszanie telefonicznie lub na e-mail oraz pisemnie do skrzynki udostępnionej na ogrodzeniu ZUK;
– Sprawy związane z administrowaniem cmentarzami, tylko pochówki załatwiane za pośrednictwem firm pogrzebowych;
– Zawieszenie działalności PSZOK;
– Zawieszenie odbywania zebrań rocznych wspólnot mieszkaniowych;
– Kasa będzie nieczynna. Prosimy o dokonywanie wpłat drogą elektroniczną.

Poniżej oraz na stronie internetowej Spółki w zakładkach „jak załatwić sprawę” są podane numery telefonów oraz adresy e-mail, za pomocą których można się kontaktować i przesyłać dokumenty w sprawach dotyczących poszczególnych działalności ZUK.

sprawy ogólne związane z wodociągami i kanalizacją
– tel. 730 003 646 e-mail: m.zadrozny@zukjaworzyna.pl
– tel. 669 997 510 e-mail: b.nikodem@zukjaworzyna.pl

sprawy techniczne związane z wodociągami i kanalizacją
– tel. 669 997 515 e-mail: j.kowalewski@zukjaworzyna.pl
– tel. 669 997 503 e-mail: k.nabielec@zukjaworzyna.pl

sprawy rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
– tel. 669 997 516 e-mail: a.biskupowicz@zukjaworzyna.pl (faktury)
– tel. 74 637 98 33 e-mail: a.bernat@zukjaworzyna.pl (rozrachunki)

sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku
– tel. 669 997 508 e-mail: m.ptak@zukjaworzyna.pl

sprawy związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym
– tel. 669 997 508 e-mail: m.ptak@zukjaworzyna.pl

sprawy związane z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi
– tel. 74 637 98 49 e-mail: r.morawiecka@zukjaworzyna.pl
– tel. 74 637 98 32 e-mail: k.ungurian@zukjaworzyna.pl

SEKRETARIAT
– tel. 74 637 98 30 e-mail: kontakt@zukjaworzyna.pl

Wskazane ograniczenia będą obowiązywać do odwołania.”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również działa na specjalnych zasadach:

„Od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przyjmował w swojej siedzibie jedynie interesantów w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Pracownicy ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonów:
– Sekretariat: 74-85-84-222
– Fundusz alimentacyjny: 74-84-89-181
– Świadczenia rodzinne i wychowawcze: 74-84-89-464
– Dodatki mieszkaniowe: 74-84-89-645
– Asystent rodziny: 533-460-731
– Pracownicy socjalni: 74-84-89-413, 74-84-89-696
– Kierownik: 74-84-89-747, kom. 535-407-110

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski w sprawie przyznania świadczeń realizowanych przez tut. OPS można składać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, bez konieczności wizyty w instytucji.

Kasa w planowane dni wypłat będzie czynna w godzinach od 10 do 15 i przy czym przypominamy, że jednorazowo na korytarzu nie może przebywać więcej niż 5 osób.

Pomoc psychologiczna

W trudnym okresie być może zajdzie potrzeba poszukania pomocy u psychologa. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej oferuje pomoc psychologiczną dla wszystkich mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska potrzebujących wsparcia, w tym również osobom pozostającym na kwarantannie. Pomoc udzielana jest zdalnie poprzez połączenie telefoniczne lub WhatsApp, po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr telefonu 535-407-110 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-18.”

Warto mieć te informacje pod ręką i stosować się do nich, aby minimalizować istniejące zagrożenie.

info: jaworzyna. net, zukjaworzyna.pl, Kancelaria Premiera

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *