Odepchnięty problem powrócił do ponownego rozpatrzenia

Petycja „w sprawie usunięcia wadliwie wykonanej nawierzchni drogi asfaltowej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie” jaka została skierowana do burmistrza Jaworzyny Śląskiej, po przebyciu drogi „przepychania prawnego” wróciła na biurko w Urzędzie Miejskim do rozpatrzenia.

Gdybyśmy nie mówili o pieniądzach publicznych i realnych zastrzeżeniach mieszkańców wsi Pastuchów, którzy muszą borykać się z efektem prac budowy kanalizacji w tej wsi, całą opisywaną sprawą w kilku już artykułach można by było nazwać „kabaretem”. Co jakiś czas piszę o nowych rewelacjach w tej sprawie i jak widać cała ta dziwna epopeja nie ma zamiaru się kończyć. Można powiedzieć więcej, że w miarę upływu czasu jest ona coraz bardziej rozwojowa i pokazująca realne działanie naszych włodarzy, kiedy trzeba wykazać się minimum odpowiedzialności za swoją pracę. Jakiś czas temu pisałem o dziwnym „trójkącie odpowiedzialności” jaki wytworzył się pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej, Urzędem Miejskim w Jaworzynie Śląskiej i Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego. Dziś kolejna odsłona tego „ponurego” widowiska.

26.09. 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej wpłynęła petycja skierowana do burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza o usunięcie wadliwie wykonanej nawierzchni asfaltowej po remoncie we wsi Pastuchów. Pod petycją podpisało się ponad siedemdziesiąt osób. Jak możemy przeczytać poniżej z dokumentu mieszkańcy prosili o zajęcie się tą sprawą, uprzedzając jednocześnie, że o sprawie zostali poinformowani posłowie i senatorowie okręgu Wałbrzyskiego i media. Posłowie zaczęli interweniować, media zaczęły nagłaśniać sprawę. Całość petycji poniżej

Odpowiedź na petycję przyszła 21.10.2022 roku, gdzie poinformowano, że pismo zostało nie rozpatrzone przez burmistrza i przekazane do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, uzasadniając, że jest to właściwy organ do rozpatrzenia sprawy. Całość pisma poniżej

10.11.2022 Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego podała w piśmie, że opisywaną petycję zwróciła do Urzędu powołując się na właściwość miejscową, i że wskazane zadanie zostało przekazane przez Urząd Gminy Zakładowi Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej do realizacji. Całość pisma poniżej.

Cała sytuacja jak wcześniej przewidywałem jest przerzucana pomiędzy stronami bez konkretnej odpowiedzi i ustosunkowania się do sprawy. Warto tu przypomnieć, że Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej otrzymał na ten cel realizacji opisywanej inwestycji dofinasowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 7.869.744.24 zł. Pożyczka ta musiała zostać zabezpieczona ze względu na kondycję finansową Zakładu zastawem przez Gminę budynków użyteczności publicznej tak jak stary budynek Urzędu Miejskiego czy budynki Szkół Podstawowych i Przedszkola w naszej gminie. Finalny koszt inwestycji w Pastuchowie to 11.388.966.99 zł.

Posłowie interweniują i zadają pytania, media podają do wiadomości, nasi włodarze „przepychają się” prawnie, aby odsunąć od siebie ten problem. Jest to przykry obraz czym obarczone są nasze sukcesy inwestycyjne, które jak widać nie zawsze spełniają swoje zadania i mieszkańcy mają swoje zastrzeżnia w tej kwestii.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska