Podatki w górę w 2020 roku

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej została podjęta decyzja o podwyższeniu podatków od nieruchomości oraz środków transportu. Pierwsza podwyżka dotknie prawie wszystkich mieszkańców.

Wyższe stawki podatku od nieruchomości będą dotyczyć zarówno mieszkańców jak i firmy. O 2 grosze więcej od metra kwadratowego zapłacą właściciele budynków mieszkalnych (mieszkań i domów) jak i gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Największą nominalnie podwyżką zostali obłożeni przedsiębiorcy, którzy o 43 gr więcej (z 23,47 zł na 23,90 zł) zapłacą za budynki lub ich części, w których prowadzą swoje biznesy. Warto zwrócić uwagę, że oprócz jednej pozycji podatkowej wszystkie inne zostały podniesione do poziomów maksymalnych ogłoszonych przez ministra finansów.

1a – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
1b – grunty pod wodami powierzchniowymi,
1c – grunty pozostałe, w tym związane z prowadzeniem odpłatnej działalności statutowej przez organizacje pożytku publicznego,
1d – grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji,

2a – budynki mieszkalne lub ich części,
2b – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich części,
2c – budynki lub ich części dla działalności gospodarczej zajmującej się obrotem materiałów siewnych,
2d – budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
2e – budynki lub ich części – pozostałe, w tym związane z prowadzeniem odpłatnej działalności statutowej przez organizacje pożytku publicznego.

Oprócz daniny związanej z budynkami i gruntami Rada Miejska w Jaworzynie zajęła się podatkami od środków transportowych. Wzrosły one od 15 do 44 złotych w zależności od rodzaju środka.

Wyniki głosowania nad powyższymi uchwałami (dot. nieruchomości i środków transportu) były te same.

Za głosowali: Artur Nazimek, Sebastian Grajaszek, Sylwester Terpic, Arkadiusz Stelmach, Romuald Madaj, Adriana Kotów-Jędras, Marian Gawron, Wiesław Dybeł i Barbara Chromy.

Przeciw głosowali: Anna Szczepaniak-Jaroszewska i Marcin Kantor.

Nieobecni podczas głosowania byli: Grażyna Bugajska, Katarzyna Chmielowiec, Wojciech Syntyrz i Mariusz Więcek.

Zapewne końcem grudnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej dotycząca budżetu Gminy na 2020 rok.

foto: rp.pl

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz