Pomogą lokalnym przedsiębiorcom

Grzegorz Grzegorzewicz ogłosił pakiet pomocowy dla lokalnych przedsiębiorców. Przypominijmy że, wcześniej prosili o niego radni niezwiązani z jego komitetem.

Epidemia koronawirusa już teraz jest odczuwalna nie tylko przez możliwość zarażenia czy zalecenia, co do pozostawania w domu. Odbija się to również na sektorze przedsiębiorców, który już teraz licząstraty przez brak przychodów czy wstrzymanie działalności. Nie ulega wątpliwości, że może mieć to fatalne skutki długofalowe w postaci bezrobocia, czy zamykania działalności. Dlatego tak ważne jest, aby przeciwdziałać temu już teraz.

Radni Wojciech Syntyrz, Marcin Kantor, Mariusz Więcek, Anna Szczepaniak – Jaroszewska i Grażyna Bugajska 23 marca złożyli interpelację dotyczącą Jaworzyńskiego Pakietu Pomocowego dla przedsiębiorców, w którym postulowali o możliwe rozwiązania dla naszych lokalnych przedsiębiorców. Szczegóły poniżej w skanie pisma.

Dziś Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz ogłosił, jak się wydaje, po apelu radnych ofertę pomocową dla naszych przedsiębiorców. Jak możemy przeczytać na profilu Facebook Burmistrza oferta obowiązuje od teraz i obejmuje:

„DZISIAJ KUPUJEMY, JUTRO OTRZYMUJEMY- zakup usług w dniu dzisiejszym, a ich realizacja przez przedsiębiorców w dłuższej perspektywie po ustaniu pandemii, np. zakup voucherów w puntach usługowych (fryzjerskie, kosmetyczne oraz gastronomiczne)- które przeznaczone zostaną jako nagrody lub prezenty w imprezach gminnych, do wykorzystania w okresie późniejszym.

ZREDUKUJ ZOBOWIĄZANIE – możliwość indywidualnych negocjacji w zakresie sposobu uregulowania zaległych zobowiązań wobec gminy, np. poprzez sprzedaż towarów i usług.

KUPUJ LOKALNIE – upowszechnianie realizacji zakupów oraz usług u lokalnych przedsiębiorców,np. gmina i jej jednostki organizacyjne dokonywać będą zakupów towarów i usług w pierwszej kolejności u lokalnych przedsiębiorców.

Jednocześnie w dniu 31 marca weszła w życie ustawa umownie nazywana „tarczą antykryzysową”. Jej postanowienia będziemy jak najszerzej wdrażać w relacjach pomiędzy gminą a naszymi lokalnymi przedsiębiorcami.

Ustawa zakłada m.in.:
w zakresie użytkowania wieczystego

• wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego do dnia 30 czerwca 2020 r.,
w zakresie podatku od nieruchomości.

• Gmina będzie mogła podjąć rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości, które nakierowane będą na pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii. Pierwsze z tych rozwiązań umożliwi gminom wprowadzenie za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

• Drugie z proponowanych rozwiązań umożliwi przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Pamiętajmy również, że jak dotychczas w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne na indywidualne wnioski mogą być odraczane, rozkładane na raty czy w wyjątkowych sytuacjach umarzane”

Pakiet pomocowy będzie zapewne w jakimś stopniu rekompensatą za straty jakie ponoszą obecnie przedsiębiorcy i będzie się on mógł przyczynić do przetrwania wielu z nich. Ważne, aby korzystać z niego uczciwie i solidarnie tzn. tylko w tych przypadkach kiedy jest to uzasadnione, aby finanse gminy również na tym nie ucierpiały.

info, foto: facebook Wojciech Syntyrz, Grzegorz Grzegorzewicz

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz