Radni i mieszkańcy postulują w sprawie lasu

Grupa radnych Rady Miejskiej wraz z mieszkańcami wniosła swoje uwagi do wprowadzanego aktualnie planu urządzania lasu na kolejne lata. Klub radnych wniósł również projekt apelu do Nadleśnictwa dotyczący tej sytuacji.

Ostatnio pisałem alarmujący tekst na temat kondycji jaworzyńskiego lasu. Nie będę wdawać się tutaj w szczegóły dotyczące treści (tekst można przeczytać TUTAJ). Pojawiło się tam wiele informacji i szczegółów jak wyglądała aktualna wycinka i co może stać się jeżeli Nadleśnictwo będzie nadal działać w tym terenie w nieskrępowany sposób.

Radni Rady Miejskiej: Wojciech Syntyrz, Marcin Kantor, Mariusz Więcek, Grażyna Bugajska i Anna Szczepaniak – Jaroszewska wraz z grupą mieszkańców złożyła swoje wnioski dotyczące przyszłości tego miejsca. Zrobiono to w ramach możliwości konsultacji jakie przeprowadzane są aktualnie przed wprowadzeniem planu urządzania lasu na lata 2021 – 2030. Przypomnę, że według moich niepotwierdzonych jeszcze informacji nikt ze strony Urzędu Miasta i burmistrza nie uczestniczył w nich i nie wnosił żadnych uwag do aktualnej i przyszłej sytuacji.

Jak stwierdził radny Wojciech Syntyrz: „Obecnie na terenie jaworzyńskiego lasu trwają prace związane z wycinką i uprzątnięciem drzew. Jego obraz jest tragiczny. Nadleśnictwo Świdnica jest w trakcie zatwierdzania planu dotyczącego m.in. naszego lasu i jego gospodarowania na lata 2021 – 2030. Wykorzystując możliwość złożenia wniosków i mając na uwadze stan lasu zwróciliśmy się do Lasów Państwowych z pismem. Najważniejsze złożone wnioski:

– wstrzymanie wycinki drzew (uprzątnięcie jedynie tych uszkodzonych przez siły natury)
– zachowanie tym samym funkcji rekreacyjnej i społecznej lasu
– dalsze prowadzenie wycinki jak w projekcie planu na lata 2021-30 spowodowałoby utratę bezcennych funkcji lasu i jego dewastacje
– szczególna ochrona dla lasu usytuowanego przy Stacji Uzdatniania Wody ze względu na możliwe pełnienie funkcji ochronnej dla wód podziemnych”

Poniżej można zapoznać się z całością przekazanego pisma.

Klub radnych w składzie: Marcin Kantor, Wojciech Syntyrz i Grażyna Bugajska sformułowali również projekt apelu do Nadleśnictwa w tej sprawie. Jak powiedział Marcin Kantor: „Złożyliśmy projekt apelu dotyczący sytuacji w jaworzyńskim lesie. Jesteśmy przekonani, że podjęcie tej odezwy do Nadleśnictwa Świdnica jest niezbędne. Liczymy, że Rada w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmie ten dokument jednogłośnie. Głównym przesłaniem do Nadleśnictwa wynikającym z dokumentu jest ograniczenie działań związanych z wycinką do niezbędnego minimum i prowadzenie jej jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z lasu.”

Poniżej można zapoznać się z całością pisma

Trzeba liczyć, że działania podjęte przez grupę mieszkańców i radnych niezwiązanych z burmistrzem przyniosą oczekiwane przez większość efekty. Aktualna gospodarka leśna przyjęta przez Nadleśnictwo na naszym terenie jest w moim przekonaniu nie do przyjęcia. Należy walczyć o tą sprawę, ponieważ prezentowane plany na kształt tego miejsca mogą go nieodwracalnie zmienić.

info, foto: facebook Marcin Kantor, Wojciech Syntyrz

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz