Skarga na burmistrza z COVID-em i PSZOK-iem w tle

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (9 marca) rozpatrywano skargę na burmistrza w kwestii godzin otwarcia PSZOK-u dla mieszkańców.

Kwestia epidemii COVID-19, z jaką zmagamy się już od roku generuje wiele problemów i ograniczeń, z którymi musimy żyć i ich przestrzegać. Problem pojawia się wtedy, kiedy przepisy z tym związane są niedostosowane do aktualnego stanu, co wytwarza dyskusyjne sytuacje. Właśnie z taką sytuacja mieliśmy do czynienia na ostatniej sesji.

Do Rady Miejskiej wpłynęła skarga na burmistrza, w której mieszkaniec naszego miasta nie zgadzał się z sytuacją gdzie godziny otwarcia PSZOK-u są niezgodne z obowiązującą uchwałą. Godziny przyjęć w trakcie pandemii były zmieniane tak, że przeciętny, pracujący mieszkaniec nie miał możliwości korzystania z tego punktu, co nie było sankcjonowane odpowiednimi przepisami.

W odpowiedzi wiceburmistrz Marek Zawisza perorował, aby w ogóle nie pochylać się nad tą skargą, ponieważ udogodnienia dla jednostek nie mogą stać ponad zdrowiem ogółu. W podobnym tonie wypowiadali się również radni z obozu burmistrza, którzy mieli dużo pretensji do radnego Syntyrza, który stwierdził, że nikt nie kwestionuje trudnej sytuacji chorobowej w naszym kraju, gminie, ale przepisy podejmowane w drodze uchwał powinny być dostosowywane do aktualnej sytuacji, aby nie dochodziło właśnie do takich sytuacji, gdzie mieszkańcy mogą domagać się przestrzegania prawa – w tym przypadku zapisanych godzin otwarcia PSZOK-u, których zapis był nieaktualny.

Skarga ostatecznie w drodze głosowania została uznana za niezasadną. Jednocześnie dyskusja jaka wywiązała się przy tej okazji nie rozwiązała tej problematycznej sytuacji.

Za uznaniem skargi za bezzasadną byli radni: Artur Nazimek, Katarzyna Chmielowiec, Sebastian Grajaszek, Sylwester Terpic, Adrianna Kotów-Jędras, Marian Gawron, Romuald Madej, Barbara Chromy i Arkadiusz Stelmach.

Przeciw byli: Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Wojciech Syntyrz i Mariusz Więcek

Wstrzymała się od głosu radna Grażyna Bugajska

Nieobecni byli radni: Wiesław Dybeł i Marcin Kantor.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz