Tradycja gminnych podwyżek utrzymana. W przyszłym roku zapłacimy więcej

Gminny ośrodek informacyjny milczy, radni również wolą o tym nie mówić. W ubiegły czwartek, na ostatniej sesji rady miejskiej uchwalono nowe stawki podatkowe, tradycyjnie większe od tych, które płacimy aktualnie. Blisko 10 % wzrostu obowiązywać będzie od przyszłego roku.

Ile „waży” aktualnie złotówka i jak ostrożnie trzeba obchodzić się z finansami, aby podołać wszystkim zobowiązaniom wie każdy z nas. Nikt nie pyta czy „mamy”, mamy za to płacić. Są to często gorzkie daniny, z których pożytek mają głównie politycy, w naszym przypadku lokalni. Aby móc się chwalić, że to ich zasługa potrzebują m.in naszych pieniędzy

„Zmiana stawek podatkowych” hasło w naszej lokalnej rzeczywistości, które nierozerwalnie równa się z ich podwyżką. Burmistrz wraz z większością rady miejskiej dotrzymał kolejny raz tej niechlubnej tradycji i zaproponował we wszystkich punktach jeżeli chodzi o podatki wzrost opłat.

30 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której jednym z punków było procedowanie nad ustaleniem stawek podatkowych na 2023 rok. Przed głosowaniem w tej sprawie wywiązała się dyskusja w której głos zabrał Wojciech Syntyrz, który wskazał szereg spraw, które obciążają gminę mimo blisko osiemnastoletnich rządów aktualnego burmistrza. Była mowa o rekordowych zadłużeniu, braku płynności finansowej gminy przez co nie są aktualnie płacone składki zus za pracowników podległych naszemu samorządowi, była w końcu przypomniana sprawa podwyżek diet dla radnych i uposażenia burmistrza co odbiło się szerokim echem w naszej społeczności. Burmistrz broniąc swoich decyzji stwierdził, że aktualna propozycja podwyżek podatkowych to gest w kierunku ewentualnego, przyszłego następcy, aby nie zastał pustej kasy. W dyskusji zabrał również głoś radny Artur Nazimek, który pod wpływem dyskusji zaczął odwoływać się do przykładu gminy Żarów, która przed wejściem do UE w 2001 roku pod wpływem rozpoczęcia inwestycji związanej z budową strefy ekonomicznej miała duże problemy finansowe, co wiązało się z dużymi niedogodnościami dla mieszkańców. Sytuacja kuriozalna, ale istotnie miała miejsce. Całość dyskusji można odsłuchać w archiwum nagrań z sesji dostępnych na stronie Gminy Jaworzyna Śląska.

W ogólnym rozrachunku za podniesieniem wszystkich podatków byli radni: Barbara Chromy, Marian Gawron, Wiesław Dybeł, Sebastian Grajaszek, Adrianna Kotów-Jędras, Romuald Madaj, Artur Nazimek, Sylwester Terpic, Katarzyna Chmielowiec i Arkadiusz Stelmach

Przeciw podwyżkom byli radni: Wojciech Syntyrz, Grażyna Bugajska Anna Szczepaniak-Jaroszewska , Marcin Kantor i Mariusz Więcek

Poniżej podane są wszystkie zatwierdzone nowe stawki podatkowe, które będą obowiązywać od przyszłego roku:

Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,24 zł od 1m2,
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,24 zł od 1ha,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,65 zł od 1m2,
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 4,10 zł od 1m2.

Od budynków i ich części:
– mieszkalnych – 1,08 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 31,06 zł od 1m2,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,53 zł od 1m2,
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 6,34 zł od 1m2,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 10,47 zł od 1m2

Podatki od środków transportowych:
Dla samochodów ciężarowych:
– pow. 3,5t do 5,5t – 1104,00 zł,
– pow. 5,5t do 9t – 1836 zł
– pow. 9t i poniżej 12t – 2.208.00 zł,
– o wadze równej i pow. 12t – 4.200.00 zł

Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do stosowania łącznie z przyczepą lub naczepą:
– od 3,5t do 12t – 2568 zł,
– od 12t do 36t – 3252 zł,
– pow. 36t – 4200 zł.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
– od 7t do 12t – 2208 zł,
– od 12t do 36t – 2568 zł,
– pow. 36t – 3252 zł.

Od autobusów w zależności od miejsc:
– mniejszej niż 22 miejsca – 2604 zł,
– równej lub większej niż 22 miejsca – 3288 zł.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska