W poniedziałek budżetowa sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek (30 grudnia) o godzinie 14:00 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej (sesja budżetowa).

W porządku obrad zaplanowano przede wszystkim rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2020.

Radni będą również debatować m.in nad przyjęciem uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych lub nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe.

Sesja odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 14:00, w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do przybycia na sesję lub śledzenia jej w internecie pod adresem www.jaworzyna.sesja.pl

foto: Screen sesji Rady Miejskiej

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz