Walne zebranie członków MKS Karolina

W czwartek 25 czerwca odbędzie się coroczne zebranie członków jaworzyńskiego klubu.

Początek spotkania (I termin) wyznaczono na godzinę 17:00 natomiast drugi termin o 17:15.
Miejsce spotkania: budynek klubowy przy ulicy Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad obejmuje m. in.: zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu oraz komisji rewizyjnej a także udzielenie zarządowi klubu absolutorium.

Info: mkskarolina.com

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz