Burmistrz chciał, większość radnych głosowała. Stawki podatkowe w górę!

Wczoraj 30 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której jednym z punków było ustalenie stawek podatkowych na 2022 rok.

Ile „waży” aktualnie złotówka i jak ostrożnie trzeba obchodzić się z finansami, aby podołać wszystkim zobowiązaniom wie każdy z nas. Nikt nie pyta czy „mamy”, mamy za to płacić.  Są to często gorzkie daniny z których pożytek mają głównie politycy, w naszym przypadku lokalni. Aby móc się chwalić, że to ich zasługa potrzebują naszych pieniędzy, co jest sprawą przykrą biorąc pod uwagę, że nikt ze strony burmistrza nie wspomniał o mieszkańcach i ich problemach, wykazywano za to bardzo dobitnie potrzeby administracji.

„Zmiana stawek podatkowych” hasło w naszej lokalnej rzeczywistości, które nierozerwalnie równa się z ich podwyżką. Burmistrz wraz z większością rady miejskiej dotrzymał tej niechlubnej tradycji i zaproponował we wszystkich punktach maksymalne obłożenie finansowe jakie przewiduje obwieszczenie ministra finansów na dany rok.

Wczoraj 30 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której jednym z punków było procedowanie nad ustaleniem stawek podatkowych na 2022 rok. Z komisji finansów wyszła poprawka, która zakładała żeby podatek od działalności gospodarczej pozostawić na poziomie z tego roku czyli 24,84 zł . Chciano również, aby podatek od budynków mieszkalnych pozostawić w niezmienionej stawce 0,81 zł od m2. Niestety obie poprawki przepadły w głosowaniu, po czym przystąpiono do procedowania nad stawkami zaproponowanymi przez burmistrza.

Przy tym głosowaniu wywiązała się dyskusja w której burmistrz wraz z radnym Arturem Nazimkiem przekonywali o konieczności takich ruchów, które są potrzebne, aby finansować dalsze, rzekome inwestycje. Dodawano przy tym o spadku z wpływów podatkowych do gminy co uszczupla finanse samorządowe. Przy tym wszystkim swoje wystąpienie radny Nazimek zakończył stwierdzeniem, że takie wyjaśnienia muszą wystarczyć mieszkańcom. W całej dyskusji uczestniczył również radny Wojciech Syntyrz, który bronił niepodnoszenia podatków dla mieszkańców, którzy już i tak są dostatecznie obarczeni przez szalejącą inflację. Przypomniał przy tym radnemu Arturowi Nazimkowi, aby nie podpierać się argumentem niższych wpływów podatkowych, ponieważ aparat państwowy przewiduje rekompensatę wynikającą z niższych  wpływów, gdzie będą dotowane właśnie wkłady własne do inwestycji. Mimo wywiązującej się dyskusji z obu stron podwyżki w każdym zakresie zostały przegłosowane większością radnych ze strony burmistrza.

W ogólnym rozrachunku za podniesieniem wszystkich podatków byli radni:  Barbara Chromy, Marian Gawron Wiesław Dybeł, Sebastian Grajaszek, Adrianna Kotów-Jędras, Romuald Madaj, Artur Nazimek, Arkadiusz Stelmach i Sylwester Terpic.

Przeciw podwyżkom byli radni: Wojciech Syntyrz, Grażyna Bugajska Anna Szczepaniak-Jaroszewska i Marcin Kantor

Nieobecny byli radni Katarzyna Chmielowiec i Mariusz Więcek

Poniżej podane są wszystkie zatwierdzone nowe stawki podatkowe, które będą obowiązywać od przyszłego roku:

Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,03 zł od 1m2,
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1ha,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,54 zł od 1m2,
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,40 zł od 1m2.

Od budynków i ich części:
– mieszkalnych – 0,89 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 25,84 zł od 1m2,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1m2,
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł od 1m2,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 8,68 zł od 1m2,

Podatki od środków transportowych:
Dla samochodów ciężarowych:
– pow. 3,5t do 5,5t – 912 zł,
– pow. 5,5t do 9t – 1522 zł
– pow. 9t i poniżej 12t – 1826 zł,
– o wadze równej i pow. 12t – 3485 zł.

Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do stosowania łącznie z przyczepą lub naczepą:
– od 3,5t do 12t – 2131 zł,
– od 12t do 36t – 2694 zł,
– pow. 36t – 3485 zł.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
– od 7t do 12t – 1826 zł,
– od 12t do 36t – 2131 zł,
– pow. 36t – 2694 zł.

Od autobusów w zależności od miejsc:
– mniejszej niż 22 miejsca – 2156 zł,
– równej lub większej niż 22 miejsca – 2726 zł.

 

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz