Co dalej z radnymi Pilecką i Besserem

Na przedostatniej sesji Rady Miejskiej, pod koniec grudnia, podjęto decyzję na wniosek Burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza dotyczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wcześniej powiększyła swój skład, a podczas owej sesji przyznano podwyżkę wynagrodzeń dla jej członków.

Na wstępie należy wytłumaczyć dlaczego tak długo nie ma podsumowania przedostatniej sesji Rady Miejskiej. Otóż zależy nam na rzetelnym informowaniu, dlatego dwa razy pisaliśmy wiadomości mailowe do Urzędu Miejskiego o opublikowanie protokołów z posiedzenia, abyśmy mogli transparentnie poinformować czytelników o wynikach głosowań, a także jakie decyzje podejmowali konkretni Radni, tak jak robiliśmy to do tej pory. Do momentu publikacji czytanego artykułu rzeczony protokół nie pojawił się na stronie Urzędu. Postanowiliśmy zatem naświetlić sprawę, a kiedy pojawią się wyniki głosowań, powrócić do sprawy i poinformować Państwa o jego przebiegu.

Pod koniec grudnia radni Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej głosowali nad Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ taki roczny plan musi być uchwalony w każdym samorządzie. Uwagę radnych zwróciła jednak kwestia rozszerzenia składu osobowego o dwie osoby w porównaniu do poprzedniej komisji, a także podwyżka wynagrodzeń (z 250 zł miesięcznie na 350 zł miesięcznie). Do składu osobowego doszli byli radni Rady Miejskiej z KWW Nasza Gmina: Pani Ewa Pilecka z Pastuchowa oraz Pan Ireneusz Besser z Jaworzyny Śląskiej. Taką decyzję podjął Burmistrz zarządzeniem nr 169/B/2018

Podczas sesji Radny Marcin Kantor zwrócił uwagę, że według jego opinii skład nie powinien być rozszerzany, a wynagrodzenia pozostać na tym samym poziomie ponieważ wedle projektu nastąpił stuprocentowy wzrost kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia członków komisji (między 2018 a 2019 rokiem z 13.200 zł na 26.400 zł). Złożył poprawkę, gdzie zaproponował powrót do poprzednich wynagrodzeń a powstałą nadwyżkę pieniędzy przeznaczył na funkcjonowanie świetlic wiejskich a konkretnie na zwiększenie wynagrodzeń wychowawców. Radny Wojciech Syntyrz również zwrócił uwagę, że przesunięte środki mogą posłużyć jako większy motywator dla wychowawców na świetlicach wiejskich i tym samym umożliwić za większą stawkę godzinową zatrudnienie brakującego wychowawcy w Czechach. Poprawka w takiej formie została wzięta pod głosowanie Rady. W wyniku głosowania większości radnych z KWW Nasza Gmina nie poparła pomysłu dotyczącego zwiększenia środków na funkcjonowanie świetlic wiejskich. W kolejnym głosowaniu podwyżka uposażeń stała się faktem podobnym stosunkiem głosów.

Czekamy na protokół z posiedzenia i powrócimy do tej sprawy. Poinformujemy kto był za poprawką, a kto przeciw opisywanej sprawie. Całość sesji można obejrzeć online w archiwum nagrań na stronie www.jaworzyna.sesja.net

Marcin Burski

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz