Nowi zasłużeni dla Gminy Jaworzyna Śląska

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej nadano Tytuły Honorowe „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”.

Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” to bardzo duże wyróżnienie, jakie może spotkać mieszkańców. Przyznawany jest on osobom, które w wybitny sposób przysłużyły się naszej społeczności, co pozytywnie wpływało na naszą Gminę.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w drodze głosowania przyznano jednogłośnie jedenaście Tytułów Honorowych „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”. Oto nazwiska odznaczonych:

Pan Ryszard Kruk z Pastuchowa,

Pan Zdzisław Ruciński z Nowic,

Pan Władysław Trojan z Nowic,

Pan Krzysztof Pawłowski z Piotrowic Świdnickich,

Pan Władysław Rajter z Bolesławic,

Pan Bolesław Faber z Pasiecznej,

Pan Józef Kogut z Nowic,

Pan Wojciech Jagieła z Jaworzyny Śląskiej,

Pani Mariola Krejwis – Piasecka z Jaworzyny Śląskiej,

Pan Tadeusz Duśko z Nowic.

Wszyscy wyżej wymienieni przez wiele lat byli i są związani z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w naszej Gminie. To również niekwestionowani społecznicy na rzecz wspólnot, które zamieszkują. Jak podkreślił radny Pan Marian Gawron, przedstawiciel komisji skarg i wniosków, która opiniowała wnioski o nadanie tytułów, są to osoby, które zdecydowanie zasługują na ten tytuł. Długoletnia praca, często w niesprzyjających warunkach historycznych, ale także postawa etyczna i moralna dają mocne podstawy do nadania takiego zaszczytu i mówienia o nich jak o autorytetach.

Nowo uhonorowanym gratulujemy tytułu i dziękujemy za oddaną długoletnią pracę na rzecz naszej wspólnoty. Przykład jaki dawaliście i dajecie to dla wielu wzór do naśladowania.

Marcin Burski

foto: craftymoly.pl

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz