Podsumowanie działalności nowej Rady Miejskiej

Mamy 2019 rok. Wieści Gminne rozpoczęły swoją działalność końcem grudnia ubiegłego roku, więc musimy nadrobić zaległości, aby nasi czytelnicy mieli kontekst informacji, które będziemy relacjonować już na bieżąco . Nie sposób nie wspomnieć tu o dwóch sesjach nowej Rady Miejskiej, które odbyły się pod koniec ubiegłego roku. Są to ważne sprawy, które będą kształtować naszą Gminę przez następne 5 lat. Zatem nadrabiamy zaległości – niektórym przypominamy a niektórych informujemy.

W przedostatnią niedzielę października odbyły się wybory samorządowe. Wyborcy w porównaniu z poprzednią kadencją zdecydowali o dość sporej wymianie składu Rady Miejskiej. Aż ośmiu z 15 radnych zasiada tam po raz pierwszy! Burmistrzem na kolejną, czwartą kadencję został Grzegorz Grzegorzewicz.

Skład Rady Miejskiej 2018-2023:

Okręg nr 1 – Katarzyna Chmielowiec

Okręg nr 2 – Adriana Kotów-Jędras

Okręg nr 3 – Artur Nazimek

Okręg nr 4 – Marcin Kantor

Okręg nr 5 – Wojciech Syntyrz

Okręg nr 6 – Sebastian Grajaszek

Okręg nr 7 – Sylwester Terpic

Okręg nr 8 – Wiesław Dybeł

Okręg nr 9 – Arkadiusz Stelmach

Okręg nr 10 – Romuald Madaj

Okręg nr 11 – Barbara Chromy

Okręg nr 12 – Anna Szczepaniak-Jaroszewska

Okręg nr 13 – Grażyna Bugajska

Okręg nr 14 – Marian Gawron

Okręg nr 15 – Mariusz Więcek

Inauguracyjna sesja odbyła się 23 listopada. Wówczas zaprzysiężono całą piętnastkę oraz Burmistrza. Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym ponownie został Artur Nazimek. Na stanowisko wiceprzewodniczących wybrano Katarzynę Chmielowiec oraz Sebastiana Grajaszka. Uchwalono ponadto nową „Konstytucję” dla Gminy czyli Statut, który bazuje na nowych przepisach zawartych w ustawach.

Kolejna sesja Rady Miejskiej była już sześć dni później. Poprzez głosowanie ustalono na niej miesięczne wynagrodzenie Burmistrza w wysokości 10.086 zł. Jest to najwyższa możliwa stawka, które regulują przepisy ogólnopolskie. Uchwalono stawki podatku od nieruchomości oraz środków transportowych (temu poświęcony zostanie osobny artykuł). W końcowej fazie posiedzenia wybrano składy komisji stałych Rady. Poniżej szczegóły:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Marian Gawron – Przewodniczący

Grażyna Bugajska

Romuald Madaj

Arkadiusz Stelmach

Komisja Rewizyjna:

Wiesław Dybeł – Przewodniczący

Adriana Kotów-Jędras

Barbara Chromy

Mariusz Więcek

Wojciech Syntyrz

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Zdrowia i Opieki Społecznej:

Barbara Chromy – Przewodnicząca

Arkadiusz Stelmach

Marcin Kantor

Anna Szczepaniak-Jaroszewska

Sylwester Terpic

Komisja ds. Budżetu i Finansów:

Sylwester Terpic – Przewodniczący

Sebastian Grajaszek

Katarzyna Chmielowiec

Marcin Kantor

Wojciech Syntyrz

Komisja ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego:

Adriana Kotów-Jędras – Przewodnicząca

Arkadiusz Stelmach

Wiesław Dybeł

Mariusz Więcek

Sebastian Grajaszek

Komisja ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Infrastruktury:

Romuald Madaj – Przewodniczący

Grażyna Bugajska

Anna Szczepaniak-Jaroszewska

Katarzyna Chmielowiec

Marian Gawron

Ostatnią sesję budżetową podsumujemy osobnym artykułem.

Marcin Burski

Foto – nagranie I sesji Rady Miejskiej, jaworzyna.sesja.pl

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz