Radni zabierają głos w sprawie Ul. Kościuszki

Na tablicach ogłoszeń na ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej pojawiła się interpelacja radnych Rady Miejskiej podpisana przez radnego Wojciecha Syntyrza dotycząca problemów tej ulicy.

O ulicy Kościuszki pisaliśmy wielokrotnie w różnych kontekstach. Jest tam wyraźny deficyt miejsc parkingowych, ciągle pojawiające się dziury w chodnikach czy jezdni. Po ostatnich opadach deszczu sprawy kolejny raz przybrały negatywny obrót w postaci nowych, wielkich zapadlisk i dziur na całej długości ulicy. Problem w widoczny sposób eskaluje, co podnoszą nasi mieszkańcy, choćby w korespondencji z redakcją.

O opisywanych problemach informowaliśmy już wcześniej, opisując przy tym zabiegi radnych, aby zająć się tą sprawą. Po ostatnich opadach deszczu, kiedy przy wylocie z ul. Kościuszki, obok skrzyżowania z ul. Świdnicką powstały wielkie zapadliska, sprawa nabrała wyraźnego charakteru, godzącego w bezpieczeństwo mieszkańców tej ulicy.

Radni: Wojciech Syntyrz, Marcin Kantor, Grażyna Bugajska, Mariusz Więcek i Anna Szczepaniak – Jaroszewska wystosowali interpelację do Burmistrza, w kwestii zajęcia się tą sprawą, ponieważ zachodzi uzasadniona obawa o to, co może się jeszcze wydarzyć, jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania. Radni postanowili podzielić się tymi informacjami z mieszkańcami ulicy Kościuszki przekazując treść interpelacji na tablicach ogłoszeń. Można domniemywać, że zrobiono to, aby mieszkańcy tej ulicy mieli poczucie, że nie są osamotnieni w tej sprawie, i są podejmowane działania, aby im pomóc i załatwić tą sprawę w sposób należyty.

Czy apel radnych zostanie wysłuchany? Miejmy nadzieję, że tak. Opisywana sprawa nabrzmiała już do takich rozmiarów, że działania w tej sprawie wydają się nieuchronne. O postępach w sprawie będziemy informować na bieżąco.

Poniżej treść interpelacji:

„W imieniu radnych: Marcina Kantora, Anny Szczepaniak-Jaroszewskiej, Mariusza Więcka, Grażyny Bugajskiej oraz własnym zwracam się z prośbą o pilną interwencję w sprawie ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej. Problem tej ulicy jest zapewne doskonale Panu znany, a wieloletnie zaniedbania w tej kwestii dały o sobie znać w ostatnim czasie, z bardzo dużym natężeniem, co nie daje pozytywnej perspektywy na przyszłość.

Prosiliśmy już Pana o interwencję przy pojedynczych dziurach i zapadliskach, co zostało wykonane w sposób urągający i kwestionujący problem – za pomocą piasku i kamieni. Stoimy na stanowisku, że nie można przejść obok tej sprawy w tak niezrozumiały sposób, ponieważ mamy tu do czynienia z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców.

Dlaczego zatem do tej pory wykonywano naprawy w sposób powierzchowny za pomocą kamieni i piasku? Ile one kosztowały? Kiedy podejmie Pan realne działania zmierzające do zapobiegania kolejnym sytuacjom, które miały miejsce kilka dni temu?

Postulujemy o rozpoczęcie rozmowy i przede wszystkim zmianę podejścia do tego pierwszoplanowego problemu (ogradzanie kolejnych zapadlisk, to nie rozwiązanie). Niezbędne jest gruntowne i solidne zabezpieczenie powstałych już ubytków. W niedługiej perspektywie plany budżetowe muszą uwzględnić modernizację kanalizacji na tej ulicy jako priorytetową. To bardzo ważna kwestia z czego, wierzymy, doskonale zdaje Pan sobie sprawę.

Mimo wszystko mamy nadzieję, że powyższe postulaty zostaną uwzględnione, ponieważ najważniejszym dla nas wszystkich powinno być bezpieczeństwo mieszkańców i dobro Gminy, które nie jawi się tylko przez pryzmat ładnych słów, ale także troską o codzienne bolączki mieszkańców.”

Marcin Burski

foto: od czytelników, Wieści Gminne

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz