Dziś odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej

Dziś (marca) o godzinie 14.00 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej . Podczas jej obrad radni będą ustalać m.in gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.

Przed nami kolejna sesja Rady Miejskiej . Dziś, (14 marca) o godzinie 14:00 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

W porządku obrad zaplanowano m.in podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej

Oprócz tego zaplanowano również m.in podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, czy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 2023 roku.

Szczegółowy plan sesji dostępny jest TUTAJ

Sesja odbędzie się dziś (14 marca) 2022 r. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do przybycia na sesję, a także do śledzenia obrad w intrenecie pod adresem www.jaworzyna.sesja.pl.

foto: Screen sesji Rady Miejskiej

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska