Zabytkowy dworzec niknie w oczach. Przykry widok „zęba czasu” i zaniechań

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska poinformowała o katastrofalnym, postępującym stanie zabytkowego dworca kolejowego w naszym mieście. Wpis do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego niestety nic nie wniósł do sprawy

Zabytkowy dworzec w Jaworzynie Śląskiej to z pewnością perła zabytków, która mimo swoich atutów jest problemem poprzez szereg zaniechań co doprowadziło do jego aktualnego stanu. Problem postępuje ze szkodą dla tego obiektu, co nie daje powodów do radości. Na co dzień widzimy ten wielki gmach, który mimo, że jest blisko nas, to umiera w samotności i zapomnieniu. Nadzieje z nim związane były inne, co miało związek z wpisaniem go do rejestru zabytków i jeszcze bardziej potęguje tą niepokojącą sprawę.

Przypomnijmy, że po wieloletnich apelach Fundacji i mieszkańców 17 kwietnia 2019 roku dworzec został wpisany oficjalnie do rejestru zabytków, co było dużym krokiem na przód i światełkiem w tunelu dla tego obiektu. Dawało to nadzieję, że postępująca degradacja ustanie a w przyszłości ewentualne, pozyskane fundusze pozwolą odżyć na nowo tej ogromnej konstrukcji ponieważ pomysłów na adaptację jest sporo. Prawie czteroletni okres pokazuje, że rzeczywistość napisała inny, gorszy scenariusz.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska poinformowała o katastrofalnym, postępującym stanie zabytkowego dworca kolejowego w naszym mieście. Na stronie fundacji możemy przeczytać: „W dniu dzisiejszym przekazaliśmy do Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków zawiadomienie dotyczące katastrofalnego stanu zabytkowego dworca kolejowego w Jaworzynie Śląskiej. Przeprowadzone w ostatnich dniach oględziny, poparte zdjęciami wykonanymi z drona ujawniły znaczne uszkodzenia dachu – przede wszystkim zawalenie się jego fragmentu do wnętrza budynku, ale także liczne pęknięcia, szczeliny i oddzielenia się dachu od ścian obwodowych. Przypominamy, że mowa jest o jednym z najstarszych dworców kolejowych nie tylko na Śląsku czy Polsce, ale w Europie – budowla wzniesiona została w 1843 r. W październiku tego roku obchodzić będziemy jubileusz 180-lecia jego budowy.

W czerwcu 2018 roku Fundacja przygotowała wniosek o objęcie dworca ochroną prawną poprzez wpisanie go do rejestru zabytków. 17 kwietnia 2019 r. decyzją DWKZ we Wrocławiu obiekt wpisany został do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego z numerem A/6134. Wpisanie do rejestru nie tylko potwierdza historyczną wartość i znaczenie obiektu, ale nakłada także na właściciela – w tym wypadku PKP S.A. – obowiązki, w tym zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie. Ze swojej strony dalej będziemy monitorować stan techniczny tego zabytku i pozostawać w kontakcie z właściwymi organami administracji publicznej.”

Sprawa dworca jest paląca, co widać po jego aktualnym stanie. Jego destrukcja postępuje ze względu na jego wiekowość, ale także m.in odwiedziny „dzikich eksploratorów”, którzy penetrują go z różnym skutkiem. Czy nasze dziedzictwo mimo szumnych zapowiedzi skazane jest na cichą i bezwzględną zagładę?

info: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
foto: P. Durr

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska