Czy dzieci z naszych szkół będą objęte opieką stomatologiczną?

Na mocy ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, od 13 września tego roku samorządy powinny zapewnić bezpłatną opiekę stomatologiczną dla dzieci w swoich szkołach. W przypadku naszej Gminy wcale nie jest to takie oczywiste.

Kiedyś gabinet stomatologiczny był w szkole normą. Dzieci były okresowo badane i rodzice na bieżąco mogli reagować, co było z pożytkiem dla najmłodszych. Dziś na nowo powrócono do tych działań i wymaga się od gmin, aby zorganizowały opiekę dentystyczną dla uczniów. Powinna być ona realizowana w ramach dostępnych możliwości w szkole, w pobliskim gabinecie lub dentobusie.

Sprawa ta został poruszona przez radnego Wojciecha Syntyrza, który złożył interpelację w tej sprawie. Pytał w niej o to z kim została zawarta umowa na świadczenie tych usług oraz w jakim zakresie mogą z niej korzystać nasi uczniowie. Odpowiedź ze strony Urzędu Miasta była daleka od zadowalającej. Możemy w niej przeczytać, że nasz samorząd aktualnie czeka na konkretne przepisy wykonawcze, które pozwolą na realizację tych kwestii i póki co nie ma żadnych decyzji poza wstępnymi rozmowami z Samorządową Przychodnią Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej. Odpowiedź została podpisana przez Zastępcę Burmistrza Marka Zawiszę.

Sprawa ma jedak ciąg dalszy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Syntyrz po raz kolejny zapytał czy zostały poczynione jakieś kroki w tej sprawie, ponieważ w jego przekonaniu są to ważne sprawy z punktu widzenia zdrowia. Odpowiedzi tym razem udzielił Sekretarz Gminy Tomasz Strzałkowski, który podtrzymał wskazane w interpelacji stanowisko, mówiąc, że gmina oczekuje na konkretne przepisy wykonawcze. Radny Syntyrz wykazał, że zrobił rozeznanie w ościennych gminach, które poza Świebodzicami i Świdnicą, gdzie występuje specyficzna sytuacja, mają podpisane umowy i dzieci mogą korzystać z takiej opieki. Ponadto radny przytoczył zarządzenie prezesa NFZ dotyczące zasad refundacji, które reguluje szczegółowo ten problem. W odpowiedzi do słów radnego zapadła cisza.

Czy nasze dzieci będą mogły liczyć na taką opiekę? Jak widać inne samorządy potrafiły poradzić sobie z tą kwestią dla dobra najmłodszych. Wypada mieć nadzieję, że apele radnego znajdą swój szczęśliwy finał. O postępach w sprawie będziemy informować na bieżąco.

foto: esanok.pl (zdjęcie poglądowe), bip.jaworzyna.net

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz