Stawki podatkowe w górę, ale nie wszystkie

26 listopada odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej, na której procedowano wprowadzenie stawek podatkowych na terenie naszej gminy na 2021 rok. Mimo wniosku burmistrza o podniesienie wszystkich wartości do maksymalnych kwot, Rada podczas głosowania nie przychyliła się do tych propozycji.

Zmiana stawek podatkowych w naszej lokalnej rzeczywistości tradycyjnie równała się z ich podwyżką. Burmistrz tej tradycji chciał dotrzymać i zaproponował w projekcie podwyżkę wszystkich wartości do maksimum, jakie przewiduje obwieszczenie ministra finansów. Rada Miejska, która procedowała nad ich wprowadzaniem zaproponowała kilka zmian, które nie weszły w całości.

26 listopada odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej na której procedowano m.in nad wprowadzeniem stawek podatkowych na terenie naszej gminy. Przy punkcie dotyczącym wspomnianych stawek wywiązała się dyskusja, podczas której przekonywano się do słuszności swoich stanowisk. Komisja finansów rekomendowała jedynie pozostawienie w niezmienionej formie stawek podatku od nieruchomości na poziomie 0,81 zł od m2 powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych.

Za wspomnianą poprawką, która że facto odrzucała podwyżkę byli radni: Grażyna Bugajska, Katarzyna Chmielowiec, Barbara Chromy, Wiesław Dybeł, Sebastian Grajaszek, Adrianna Kotów-Jędras, Romuald Madaj, Artur Nazimek, Arkadiusz Stelmach, Wojciech Syntyrz, Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Sylwester Terpic i Mariusz Więcek.

Przeciw był radny Marian Gawron.

Nieobecny był radny Marcin Kantor.

Radny Wojciech Syntyrz w swoim wystąpieniu apelował, aby pozostawić stawki podatkowe dla przedsiębiorców w niezmienionej formie tj. nie podwyższać ich w stosunku do 2020 roku. Argumentował to coraz gorszą sytuacją ekonomiczną mieszkańców i przedsiębiorców, która ze względu na epidemię zapewne będzie się pogarszać. Mówił również o zagrożeniu odpływu przedsiębiorców i ciężkiej sytuacji lokalnych biznesów, co nie jest bez znaczenia dla naszej gminy. Stwierdził również, że na omawiane sprawy nie można patrzeć jednowymiarowo pod kątem tylko zaspokojenia ogólnie rozumianego budżetu, ponieważ gminę stanowią wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy i ci, którzy składają tu swoje interesy. Wniosek i argumenty radnego nie znalazły jednak pozytywnej reakcji i w każdym punkcie były przegłosowywane większością Rady, która była w tym zakresie za podwyżką pozostałych danin.

W ogólnym rozrachunku za całością uchwały, w której podniesiono stawki podatkowe (oprócz jednej, wspomnianej) byli radni: Katarzyna Chmielowiec, Barbara Chromy, Wiesław Dybeł, Sebastian Grajaszek, Adrianna Kotów-Jędras, Romuald Madaj, Artur Nazimek, Arkadiusz Stelmach i Sylwester Terpic.

Przeciw podwyżkom byli radni: Wojciech Syntyrz, Anna Szczepaniak-Jaroszewska i Mariusz Więcek.

Wstrzymała się radna Grażyna Bugajska.

Nieobecny był radny Marcin Kantor.

Kolejną uchwałą w zakresie podatkowym była ta dotycząca szeroko rozumianych środków transportu z wyszczególnieniem na poszczególne pojazdy. Komisja finansów zaproponowała, aby stawki podatków od środków transportu w 2021 roku utrzymać na tym samym poziomie i tym nie podnosić ich jedynie dla autobusów.

Za tym rozwiązaniem byli radni: Katarzyna Chmielowiec, Barbara Chromy, Sebastian Grajaszek, Artur Nazimek, Arkadiusz Stelmach, Sylwester Terpic, Wojciech Syntyrz, Anna Szczepaniak-Jaroszewska i Mariusz Więcek.

Przeciw byli radni: Wiesław Dybeł, Adrianna Kotów Jędras, Marian Gawron i Romuald Madaj.

Nieobecny był radny Marcin Kantor.

I tutaj rozgorzała dyskusja podczas której radny Wojciech Syntyrz konsekwentnie apelował, aby przy każdym pojeździe utrzymać obowiązujące stawki i tym samym nie podnosić ich. Powoływał się przy tym na rozmowy z różnego rodzaju przewoźnikami, którzy podkreślali i tak już wysoki fiskalizm w naszej gminie, mogący spowodować migrację podatkową do innych, bardziej konkurencyjnych gmin. Podobnie jak w poprzednim bloku głosowań, kolejne poprawki radnego spotykały się z niezrozumieniem rady i nie zostały przyjęte.

W ogólnym rozrachunku za podwyżkami w środkach transportu byli radni: Katarzyna Chmielowiec, Barbara Chromy, Wiesław Dybeł, Sebastian Grajaszek, Adrianna Kotów-Jędras, Romuald Madaj, Artur Nazimek i Sylwester Terpic.

Przeciw podwyżkom byli radni: Wojciech Syntyrz, Grażyna Bugajska, Anna Szczepaniak-Jaroszewska i Mariusz Więcek.

Wstrzymał się radny Arkadiusz Stelmach.

Nieobecny był radny Marcin Kantor.

Sprawa podwyżek podatkowych jest z pewnością bolącą kwestią dla naszych mieszkańców. Podwyżki na poziomie maksimum (w większości przypadków), szczególnie w tym trudnym dla wszystkich okresie, nie nastrajają optymistycznie. Być może przed Radą przyjęcie nowych stawek za wywóz śmieci, ponieważ końcem roku wygasa umowa gminy z firmą obsługującą nas w tym zakresie. Czy czeka nas kolejna podwyżka? O tym dowiemy się wkrótce ponieważ w połowie grudnia ma zostać rozstrzygnięty przetarg.

Poniżej podane są wszystkie zatwierdzone nowe stawki podatkowe, które będą obowiązywać od przyszłego roku:

Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,99zł od 1m2,
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99zł od 1ha,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,36zł od 1m2,
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,28zł od 1m2.

Od budynków i ich części:
– mieszkalnych – 0,81zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1m2,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1m2,
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,06zł od 1m2,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 8,37zł od 1m2,

Podatki od środków transportowych:
Dla samochodów ciężarowych:
– pow. 3,5t do 5,5t – 880zł,
– pow. 5,5t do 9t – 1469zł,
– pow. 9t i poniżej 12t – 1763zł,
– o wadze równej i pow. 12t – 3364zł.

Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do stosowania łącznie z przyczepą lub naczepą:
– od 3,5t do 12t – 2056zł,
– od 12t do 36t – 2600zł,
– pow. 36t – 3364zł.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
– od 7t do 12t – 1763zł,
– od 12t do 36t – 2056zł,
– pow. 36t – 2600zł.

Od autobusów w zależności od miejsc:
– mniejszej niż 22 miejsca – 2003zł,
– równej lub większej niż 22 miejsca – 2533zł.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz